grzyby.pl

Galerella plicatella (Peck) Singer

stożkówka pofałdowana
Conocybe plicatella (Peck) Kühner [główna w czekliście] · Galerella coprinoides (Sacc.) Earle
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W miejscach trawiastych, na łąkach, skrajach lasów, na ziemi, wśród traw; latem.W miejscach trawiastych, na łąkach, skrajach lasów, na ziemi, wśród traw; latem.