grzyby.pl
niejadalny

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (1879)

niszczyca płotowa
Gloeophyllum sepiarum
owocnik; 20.05.2004, Jurata; copyright © by Marek Snowarski
Gloeophyllum sepiarum
owocnik
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika
Gloeophyllum sepiarum
hymenofor
Gloeophyllum sepiarum
owocnik
Gloeophyllum sepiarum
owocnik
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika
Gloeophyllum sepiarum
przekrój
Gloeophyllum sepiarium (niszczyca płotowa)
Gloeophyllum sepiarium (niszczyca płotowa)

opis

Gloeophyllum sepiarum
Gloeophyllum sepiarum
Owocnik zwykle bokiem przyrośnięty, listewkowaty, wydłużony, na płaskich powierzchniach kolisty, pólkolisty, rzadziej rozpostarty lub rozpostarto odgięty; zwykle licznie, w grupach, także pozrastane ze sobą; poszczególne kapelusiki 50 – 120 mm długości, odstają na 20 – 30 mm i 6 – 10 mm grubości; młode jaskrawo rdzawobrązowe, z wiekiem do czarnobrązowego, na brzegu jaśniej pomarańczowordzawe do ochrowego, niewyraźnie strefowana; powierzchnia nierówna, promieniście pomarszczona, silnie szczeciniasto-filcowato owłosiona, u starych egzemplarzy łysiejąca, włoski pozlepiane w pęczki; owocniki po przezimowaniu prawie czarne.

space

Miąższ żółtopomarańczowy, suchy orzechowy od blado umbrowego; 2 – 4 mm grubości, konsystencji korkowatej. Zapach słaby, smak nie wyróżnia się.

Sporocarp usually sessile, in linear rows, elongated, on flat surfaces circular, semicircular, sporadically resupinate or effuso-reflexed; usually in great number, gregariously, also concrescent; individual pileoli 50 – 120 mm long, extending out 20 – 30 mm and 6 – 10 mm thick; young bright rusty-brown, with age towards black-brown, at the margin lighter orange-rusty to ochre, indistinctly zoned; surface uneven, radially wrinkled, strongly hispid-tomentose, in mature specimens becoming glabrous, hairs stuck in tufts; sporocarps after winter almost black.

space

Flesh yellow-orange, nutty-coloured to pale umber when dry; 2 – 4 mm thick, consistency corky. Smell faint, taste indistinct.

występowanie

Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają na martwym drewnie drzew iglastych, także na drewnie w konstrukcjach (np. żerdzie płotów, wieże triangulacyjne, drewniane mostki), głównie na drewnie sosny i świerku. Raczej preferuje suchsze lokalizacje. Stare owocniki mogą przetrwać nierozłożone przez kilka lat.

Common. Sporocarps annual, grow on dead conifer wood, also on timber constructions (e.g. fencing poles, triangulation towers, wooden bridges), mainly on pine and spruce. Mainly in dry habitats. Old fruitbodies can persist several years.

wartość

Ważny gospodarczo grzyb uszkadzający drewno drzew iglastych, powoduje intensywna zgniliznę drewna typu brunatnego.

Fungus of great economical consideration, damaging wood of coniferous trees, causes severe carbonizing decay of wood.

uwagi

Gloeophyllum abietinum ma ciemniej, brązowo zabarwione owocniki z hymenoforem w postaci grubych i rzadszych blaszek (liczone na krawędzi kapelusza 8 – 13 (15) na 10 mm. Rzadka Gloeophyllum trabeum charakteryzuje się gęstym hymenoforem (2 – 4 pory na mm), owocniki ma zabarwione orzechowo do szarobrązowego.

space