Russula turci (gołąbek turecki)
grupa pod św/kl/sn/db
Russula turci (gołąbek turecki)
grupa pod św/kl/sn/db
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami
Russula turci (gołąbek turecki)
licznie pod sosnami/bukami

owocnik

Russula turci (gołąbek turecki)
Kapelusz zmiennej barwy, brudnofioletowy, fioletowoczerwonawy, winny, ciemnopłowy z fioletowym brzegiem, częściowo może być szarawo-oliwkowy, centrum często zdecydowanie ciemniejsze; (30)50-80(100) mm średnicy; wypukły, z wiekiem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, gładki, u starych egzemplarzy karbowany; skórka wilgotna silnie śluzowata, zwłaszcza w centrum, wtedy całkowicie zdzieralna; sucha matowa, biało oszroniona, zdzieralna w 1/3.

space

Trzon 30-75 x 10-20 mm; walcowaty; biały, matowy, rzadko nabiegły różowo; pełny, z wiekiem watowaty i pusty.

space

Pileus of varying colour, sordid violet, violet-reddish, vinaceous, dark buff with violet margin, partially greyish-olive, centrally often much darker; (30)50-80(100) mm in diameter; convex, with age plane to concave; margin obtuse, smooth, in old specimens corrugated; cuticle strongly mucous when moist, especially centrally, then entirely peelable; dry dull, white pruinose, peelable up to 1/3 from the margin.

space

Stipe 30-75 x 10-20 mm; cylindrical; white, dull, sporadically pink coloured; solid, with age stuffed and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowy do żółtego. Zarodniki odwrotnie jajowate, brodawkowato-siateczkowate, siateczka wyraźna, amyloidalna; 8-10 x 6-9 µm.
Spore print ochraceous to yellow. Spores ovoid, verrucose-reticulate, reticulum distinct, amyloid; 8-10 x 6-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, najczęściej sosnowych, rzadko pod świerkami, na różnego rodzaju glebach; czerwiec-październik.
In coniferous forests on different soils.

jadalne czy trujące? 🟢

W górskich lasach iglastych występuje bardzo podobny gołąbek ametystowy (Russula amethystina). Inny podobny gołąbek lazurowy (Russula azurea) ma biały wysyp zarodników, wyrasta pod świerkami.

wybrane okazy · selected collections

#5
02 10 25 - 3
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/
#3
01 10 01 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#3
01 09 22 - 14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#3
01 09 22 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
99 10 30 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#3
99 10 23 - 5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
99 10 16 - 14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). p.72 [20]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.111 [18V]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.111 [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4346]
    Russula turci Bres. · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Łuszczyński 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Ronikier i Adamčík 2009a, Kałucka 2009a, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Pietras i in. 2016a, Grzesiak i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji