grzyby.pl

Asterodon ferruginosus Pat.

gwiazdoząb rdzawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
pokrój; 24.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
hymenofor
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
przekrój
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
hymenofor; w zbliżeniu

cechy makroskopowe

Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
Owocnik

Miąższ

Barwa wysypu zarodnikówOwocnik

space

Barwa wysypu zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na lasach, martwym drewnie iglastym, rzadko na liściastym, zwłaszcza na świerkowym. Najprawdopodobniej powoduje białą zgniliznę drewna.Na lasach, martwym drewnie iglastym, rzadko na liściastym, zwłaszcza na świerkowym. Najprawdopodobniej powoduje białą zgniliznę drewna.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060524.8.06 - Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy); Puszcza Białowieska
060524-8
/Puszcza Białowieska/ #5