grzyby.pl

Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud.

guzówka soczysta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na drewnie drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[36]
    Apostemidium vibrisseoides (Peck) Boud. — wg Index Fungorum: Vibrissea vibrisseoides (Peck) Kj?ller · publikacje: Chlebicki 2008a, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019a (as: Vibrissea vibrisseoides)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji