grzyby.pl

Clavaria argillacea Pers.

goździeniec gliniasty, goździeniowiec wysmukły
Clavaria flavipes Pers. · Clavulinopsis gracillima (Peck) R.H. Petersen [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście Wojewoda W., 2003 [105] rozróżnione są jako osobne gatunki Clavaria argillacea Pers. i Clavulinopsis gracillima (Peck) R.H. Petersen (goździeniowiec wysmukły).
Clavaria argillacea (goździeniec gliniasty)
Clavaria argillacea (goździeniec gliniasty)
Clavaria argillacea (goździeniec gliniasty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na torfowiskach, wrzosowiskach, wśród traw, na ziemi, czasami wśród mchów; lipiec-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny[105]; jednak z uwagi na trudność w pewnej identyfikacji, tylko teoretycznie ma wartość dla grzybiarzy.

wybrane okazy · selected collections

#13
mirki2.051124-119572
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Tuszkowy k/Lipusza, Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Clavaria argillacea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 362300 AD-27 100598 BD-95 294751 CA-35 336957 CA-79 207109 CB-14 119572 116224 CB-23 253684 253910 CB-25 207630 249893 227964 CB-30 351046 DE-55 310732 DE-65 339777 FB-60 364124

 ID100598  Clavaria argillacea; 2 km na NW od Gryżyny, pow. KrosnoOdrz., woj. lubuskie, AD-27; 2007.10.10; wrzosowisko na pasie przeciwpożarowym w kompleksie suchego baru sosnowego; na ziemi, wśród mchów kępkowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.938 zielnik prywatny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170822

 ID116224  Clavaria argillacea; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.09.28; Las sosnowy; Piaszczysta,świetlista skarpa porośnięta chrobotkami kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/29.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: _

ID119572 Clavaria argillacea; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.10.26; Las sosnowy; W ziemi ściółce chrobotki kilkadziesiąt owocników pow 20 x 20 m; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 213062 fot. 213063
Stanowisko oddalone od poprzedniego II Zlot Bio-Forum ok.300 m)

 ID207109  Clavaria argillacea; Chwaszczyno, ok 300 m na W od Jeziora Wysockiego, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CA-79; 2012.10.07; ugór od kilkunastu lat nieuprawiany, porośnięty pojedynczymi brzozami i sosnami; na ziemi, wokół kępy wrzosu liczne owocniki pojedynczo i grupami; leg. Włodek Chojnacki; det. Błazej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCh/121007/0001; BGF/BF/WCh/121007/0001a, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 526326 fot. 526327
inne zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/520688.html

 ID207630  (potwierdzenie 116224) Clavaria argillacea; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.11.04; Las sosnowy; wrzos kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 529087 fot. 529088
stanowisko oddalone od poprzednio zgłaszanego ok.500 m.siedlisko podobne

 ID227964  (potwierdzenie 207630) Clavaria argillacea; Kalisz, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-25; 2013.11.11; las sosnowy,wrzos; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 621304

 ID249893  Clavaria argillacea; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2014.10.29; cmentarz, wrzos, sosna, modrzew; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0006827, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 716336 fot. 716337

 ID253684  Clavaria argillacea; Rezerwat Kruszynek, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; mechowisko, żurawina; mchy kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701510.html
uwagi: fot. 731532

 ID253910  Clavaria argillacea; Rezerwat Mechowisko Radość, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; mechowisko, żurawina; mchy kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0007, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701501.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701502.jpg&type=image/jpeg

ID294751 (potwierdzenie 1) Clavaria argillacea; Śleszów-Ryczeń, pow. Góra Śląska, woj. Dolnoślaskie, BD-95; 27.11.2016; Obrzeże lasu sosnowego. Sosna, brzoza, wrzos, chrobotki.; piaszczyste miedzy wrzosami pieć owocników na powierzchni 1 m kw; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: owocnik suchy bez wyraźnego zapachu
fot. 893908 fot. 893909

ID310732 Clavaria argillacea; 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.11.25; bór sosnowy, młodnik; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 17" N i 19st 20' 49" E

fot. 973374 fot. 973375 fot. 973376

ID336957 Clavaria argillacea; Wydma Lubiatowska, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-35; 2020.10.11; wydma, sosna; ziemia klikadziesiąt w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1178295fot. 1178296

ID339777 Clavaria argillacea; 2 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2020.10.24; młodnik brzozowo-sosnowy; na ziemi, pośród wrzosów ponad 50 owocników, gł. w grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 31,4" N 19st 23' 11,5" E


fot. 1192160 fot. 1192161 fot. 1192162 fot. 1192163 fot. 1192164 fot. 1192165 fot. 1192166 fot. 1192167

 ID351046  Clavaria argillacea var.sphagnicola; Zapadłe, jezioro Sękacz,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-30; 2021.10.10; torfowisko na brzegu jeziora; kożuch z mchu torfowca, żurawin, metrowych sosenek kilkanaście owocników na pow 3m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian,Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: BGF0010387, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1275641.htmlfot. 1276678UWAGA (B. Gierczyk): Owocniki sterylne.

ID362300 Clavaria argillacea; Wzgórza Bukowe, Ogród Dendrologiczny w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2022.10.02; zieleń urządzona (arboretum); na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1380419.html

 ID364124  Clavaria argillacea; 2,5 km SW od miejscowości Szeroki Bór Piski, pow. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, FB-60; 2022.11.11; Pas przeciwożarowy orany ostatni raz około 5 lat wstecz; Piaszczyste o charakterze ciepłolubnej murawy napiaskowej poryte w około 20 % roślinnością. Głównie wrzos zwyczajny, szczotlich siwa, mietlica pospolita, sporek wiosenny itpą pojedynczo lub w kępkach 2 do 5 owocników. W sumie około 50 owocników; leg. Andrzej Ryś; det. Andrzej Ryś; eksykat: BGF0010321, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1395165fot. 1395166fot. 1395167fot. 1395168fot. 1395169fot. 1395170fot. 1395171fot. 1395172fot. 1395173fot. 1395174fot. 1395175

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1394537.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji