grzyby.pl
niejadalny

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray

łysostopek wrzecionowatotrzonowy
Collybia fusipes (Bull.) Quél. · Rhodocollybia fusipes (Bull.) Romagn.
Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy)
pokrój; 22.09.2002, Wrocław, Dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy)
pokrój
Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy)
pokrój, młode egzemplarze
Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy)
pokrój

cechy makroskopowe

Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny - ciemny czerwonobrązowy, rdzawobrązowy, w centrum jaśniejszy, zwykle z rdzawymi lub żółtawymi plamami, suchy - jaśniejszy, czerwonawożółty; 30 – 90 mm średnicy, początkowo półkulisty, szerokostożkowaty, z wiekiem wypukły do niemal płaskiego, z niskim, szerokim garbkiem; powierzchnia gładka do nieco nierównej, matowa; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem do wywiniętego, gdy jest wilgotny to prześwitujące prążkowanie widoczne jedynie na brzegu, z wiekiem brzeg niereularny.

space

Trzon w górze barwy blaszek, ku podstawie ciemny czerwonawobrązowy, zwykle z rdzawymi plamami; 50 – 110 (160) × 8 – 20 mm, wrzecionowaty lub wrzecionowato zwężający się jedynie w dolnej, zagłębionej w podłożu, części i przechodzący wkorzeniokształtne czarne sklerocjum; zwykle powyginany, nieregularnie przypłaszczony; pełny lub z wąskim kanałem; powierzchnia silnie wzdłużnie włóknista, gładka lub delikatnie biało oprószona, matowa lub lśniąca.

space

Barwa wysypu zarodników biała, nieco żółknąca przy wysychaniu.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne, czasem migdałowate; 5.5 – 6.5 × 3 – 4 µm, Q=1.3 – 1.9 avQ=1.7. Żadne komórki nie są amyloidalne lub dekstrynoidalne.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

występowanie

Szeroko rozpowszechniony ale niezbyt częsty. Owocniki wyratają od wczesnego lata do jesieni, saprotroficznie lub pasożytniczo, pojedynczo lub w niewielkich wiązkach, w pobliżu pni i pniaków, na korzeniach dębów (rzadko na brzozie, kasztanie, buku), preferuje gleby żyzne. Owocniki głęboko przytwierdzone do podłoża korzeniastą podstawą trzonu, biorącą swój początek z czarnej, nieregularnej skleroty.

uwagi

Gatunek dość wyróżniający się. Charakterystyczna dla tego gatunku jest wrzecionowato zwężająca się, zagłębiona w podłożu podstawa trzonu; ±jednakowe, ciemnoczerwonobrązowe zabarwienie wszystkich części owocnika.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050711.1.05 - Gymnopus fusipes (łysostopek wrzecionowatotrzonowy); okolice Wrocławia
050711-1
/okolice Wrocławia/ #12