grzyby.pl

Gymnopilus igniculus Deneyer, P.A. Moreau & Wuilb.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus GymnopilusGymnopilusłysak kupkówkowy (Gymnopilus flavus)Gymnopilus purpuratus