grzyby.pl

Mycena mucor (Batsch) Quél.

grzybówka pofałdowana
Mycena mucor (Batsch) Gillet [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka bladoszara (Mycena smithiana)grzybówka bulwiasta (Mycena bulbosa)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
11.11.2020, Mochle, pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na opadłych liściach, zwykle dębu i buka oraz na owocach buka; październik-listopad.W lasach liściastych, na opadłych liściach, zwykle dębu i buka oraz na owocach buka; październik-listopad.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201111.GREJ353580.pdrz - Mycena mucor (grzybówka pofałdowana); Mochle, pow. bydgoski
201111-GREJ353580
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/ #9