grzyby.pl

Galerina heimansii Reijnders

hełmówka czerwonawoblaszkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka drobna (Galerina pumila)Galerina pallida
Galerina heimansii (hełmówka czerwonawoblaszkowa)
16.02.2014, gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo; copyright © by Jacek Soboń
Galerina heimansii (hełmówka czerwonawoblaszkowa)
Galerina heimansii (hełmówka czerwonawoblaszkowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140216.16022014-6JS.jsb - Galerina heimansii (hełmówka czerwonawoblaszkowa); gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo
140216-16022014-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo/ #3

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, w wilgotnych miejscach, pod olszami, brzozami i wierzbami; na ziemi.W lasach, w wilgotnych miejscach, pod olszami, brzozami i wierzbami; na ziemi.