grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Genea lespiaultii Corda, (1854)

Genea Genea Genea GeneaGeneaGenea fragransGenea verrucosa