grzyby.pl
niejadalny

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson (1967)

galaretnica mięsista
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. & C. Tul.
Ascocoryne sarcoides (galaretnica mięsista)
na powierzchni cięcia pniaka buka; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Ascocoryne sarcoides (galaretnica mięsista)
owocniki w zbliżeniu
Ascocoryne sarcoides (galaretnica mięsista)
na pniaku (dębowym?)
Ascocoryne sarcoides (galaretnica mięsista)
na pniaku (dębowym?)

owocnik

Galaretowate owocniki pozrastane w grupy; purpurowoczerwone lub fioletowoczerwonawe; 5 – 15 mm średnicy, odwrotnie stożkowate lub miseczkowate, siedzące lub na krótkim trzonku.

Jelly-like sporocarps, several concrescent; purple-red or violet-reddish; 5 – 15 mm in diameter, turbinate or crateriform, stalkless or with a short stipe.

zarodniki

Zarodniki bezbarwne, wrzecionowate, gładkie, 10 – 20 x 3 – 5 µm.

Spores hyaline, fusiform, smooth, 10 – 20 x 3 – 5 µm.

występowanie

Gatunek dość pospolity. Owocniki wyrastają w lasach liściastych, na drewnie drzew liściastych, przeważnie na powierzchniach cięcia pnia lub pniaka.

Common. On deciduous wood, usually on cut surface.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Młode owocniki (stadium konidialne) są maczugowate lub stożkowate, ujmowane pod nazwą galaretnica mięsista (Ascocoryne sarcoides).

space

Ascocoryne solitaria.

space

Young sporocarps (conidial stage) are clavate or conical, classified under the name galaretnica mięsista (Ascocoryne sarcoides).

space

Ascocoryne solitaria.

space