grzyby.pl

Russula decolorans (Fr.) Fr.

gołąbek płowiejący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula decolorans (gołąbek płowiejący)
28.08.2006, okolice Kościerzyny; copyright © by Marek Snowarski
Russula decolorans (gołąbek płowiejący)
w lesie sosnowym za pasem wydm nadmorskich, w mchu
Russula decolorans (gołąbek płowiejący)
masowo pod sosnami w mchu
Russula decolorans (gołąbek płowiejący)
w lesie sosnowym za pasem wydm nadmorskich, w mchu

owocnik

Russula decolorans (gołąbek płowiejący)
Kapelusz pomarańczowoczerwony, ceglastoczerwonawy, z wiekiem silnie blednie w kierunku żółtego; 50-120 mm średnicy, dość mięsisty, młody kulisty, potem wypukły lub rozpostarty, czasem lekko wklęsły; skórka łatwo ściągalna na połowie promienia, wilgotna nieco lepka, sucha matowa; brzeg tępy, wcale lub słabo karbowany.

Blaszki białawe, z wiekiem kremowożółte, uszkodzone i z wiekiem szarzeją i czernieją, dość gęste, kruche, cienkie, zatokowo przyrośnięte, prawie wolne.

Trzon białawy, z wiekiem szarzejący i czerniejący; 50-80 (120) x 15-25 mm; mięsisty, jędrny, z wiekiem gąbczasty; podstawa nieco zgrubiała.

Miąższ o smaku łagodnym, biały, szarzejący (czasem początkowo czerwieniejący) i czerniejący, bez zapachu (zapach miodowy).Kapelusz pomarańczowoczerwony, ceglastoczerwonawy, z wiekiem silnie blednie w kierunku żółtego; 50-120 mm średnicy, dość mięsisty, młody kulisty, potem wypukły lub rozpostarty, czasem lekko wklęsły; skórka łatwo ściągalna na połowie promienia, wilgotna nieco lepka, sucha matowa; brzeg tępy, wcale lub słabo karbowany.

space

Trzon białawy, z wiekiem szarzejący i czerniejący; 50-80 (120) x 15-25 mm; mięsisty, jędrny, z wiekiem gąbczasty; podstawa nieco zgrubiała.

space

Pileus orange-red, brick-reddish (young sporocarps more intensively coloured); 50-120 mm in diameter, quite succulent, young spherical, later convex or plane, sometimes slightly concave; cuticle easily peelable up to halfway from the margin, slightly viscid when moist, dry dull; margin obtuse, weakly or not striate.

Lamellae whitish, with age creamy-yellow, injured and with age greying and blackening, quite close, fragile, thin, sinuate, near free.

Stipe whitish, with age greying and blackening; 50-80 (120) x 15-25 mm; succulent, firm, with age spongy; base slightly clavate.

Flesh taste mild, white, greying (sometimes initially redding) and blackening, odourless (smell of honey).

Pileus orange-red, brick-reddish (young sporocarps more intensively coloured); 50-120 mm in diameter, quite succulent, young spherical, later convex or plane, sometimes slightly concave; cuticle easily peelable up to halfway from the margin, slightly viscid when moist, dry dull; margin obtuse, weakly or not striate.

space

Stipe whitish, with age greying and blackening; 50-80 (120) x 15-25 mm; succulent, firm, with age spongy; base slightly clavate.

space

zarodniki

Barwa wysypu zarodników jasnoochrowa. Zarodniki kulistawe, z długmi kolcami, 10-14 x 9-12 µm.Barwa wysypu zarodników jasnoochrowa. Zarodniki kulistawe, z długmi kolcami, 10-14 x 9-12 µm.
Spore print light ocher. Spores globose, with long spines, 10-14 x 9-12 µm.
Spore print light ocher. Spores globose, with long spines, 10-14 x 9-12 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Od lata do jesieni, gromadnie w wilgotnych lasach iglastych, w miejscach zabagnionych.Pospolity. Od lata do jesieni, gromadnie w wilgotnych lasach iglastych, w miejscach zabagnionych.
Common. Summer-fall, gregarious, in wet, boggy coniferous forests.
Common. Summer-fall, gregarious, in wet, boggy coniferous forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]Jadalny.[105]
Edible.
Edible.
Zwykle rośnie w towarzystwie równie dużego gołąbka błotnego (Russula paludosa) o krwistoczerwonym kapeluszu i o niezmienny, łagodnym miąższu.

Inny pospolity duży łagodny gołąbek, który może rosnąć w tych samych miejscach, to gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa), ma on także szarzejący miąższ, różni się zielonkawą reakcją miąższu z FeSO4.Zwykle rośnie w towarzystwie równie dużego gołąbka błotnego (Russula paludosa) o krwistoczerwonym kapeluszu i o niezmienny, łagodnym miąższu.

space

Usually found in proximity of a blood-red gołąbek błotny (Russula paludosa) however the latter is more gregarious and has unchanging flesh. Another large mild Russula, which may be found at the same locations, gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) has also greying flesh, but differs in greenish reaction of flesh with FeSO4.
Usually found in proximity of a blood-red gołąbek błotny (Russula paludosa) however the latter is more gregarious and has unchanging flesh. Another large mild Russula, which may be found at the same locations, gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) has also greying flesh, but differs in greenish reaction of flesh with FeSO4.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060828.5.06 - Russula decolorans (gołąbek płowiejący); okolice Kościerzyny
060828-5
/okolice Kościerzyny/ #3
znalezisko 19990926.17.99 - Russula decolorans (gołąbek płowiejący); Kaszuby
990926-17
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2
znalezisko 19980728.3.98 - Russula decolorans (gołąbek płowiejący); okolice Kołobrzegu, wybrzeże
980728-3
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu, wybrzeże/ #2