grzyby.pl

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk

woskobłonka inkrustowanozarodnikowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie leżących pni drzew iglastych i liściastych.Na drewnie leżących pni drzew iglastych i liściastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony