grzyby.pl

Granulobasidium vellereum (Ellis et Cragin) Jülich

Hypochnicium vellereum (Ellis et Cragin) Parmasto
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyphellaceae Cyphellaceae Cyphellaceae CyphellaceaeCyphellaceaekłaczkoblaszek boczniakowaty (Cheimonophyllum candidissimum)Mycopan scabripes

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]