Mycena haematopus (grzybówka krwista)
na leżącej, rozkładającej się kłodzie bukowej
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
w miejscach uszkodzeń wydziela się charakterystyczny brązowoczerwony sok
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
młode owocniki w grupie na rozkładającej się kłodzie bukowej

owocnik

Mycena haematopus (grzybówka krwista)
Kapelusz czerwonawy, purpurowobrązowy, różowobrązowy, szaropurpurowy, z wiekiem z ciemniejszymi plamami; 15-35(45) mm średnicy, 10-20 mm wysokości, dzwonkowaty do szeroko-rozpostartego z wyraźnym garbkiem; brzeg kapelusza nierówny, ząbkowany lub postrzępiony z wiekiem; powierzchnia początkowo matowa, jak oszroniona, potem gładka, higrofaniczna, prążkowana do 2/3 wysokości kapelusza.

space

Trzon brązowopurpurowy, 40-80(100) x 3-5 mm, równogruby, podstawa nieco rozszerzona z beżowymi, rzadkimi ale długimi włoskami; powierzchnia trzonu matowa, delikatnie biało oszroniona; sztywny, kruchy, pusty.

space

Pileus reddish, purple-brown, pink-brown, grey-purple, in age with darker spots; 15-35 (45) mm in diameter, 10-20 mm high, bell-shaped to broadly convex with an acute umbo; margin of the cap uneven, dentate or torn in age; surface initially dull, frosted-like, then smooth, hygrophanous, striate to 2/3 of the cap.

space

Stipe wider with beige well-spaced but long hairs; surface of the stipe dull, slightly white powdered; firm, fragile, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki ellipsoidalne, gładkie, amyloidalne, 8-12 x 5.5-8 µm,
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, amyloid, 8-12 x 5.5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
Dość pospolicie w buczynach, łęgach, olsach. Owocniki wyrastają od czerwca do października pojedynczo lub częściej w wiązkach po kilka owocników na zmurszałym drewnie (pniaki, kłody, opadłe gałęzie) głównie drzew liściastych (buk, dąb, olsza), rzadziej iglastych (świerk).
Common. Summer-fall on dead beech wood, usually clustered.
Odmiana obrzeżona (var. marginata) ma dłuższy trzon i fioletowopurpurowe ostrza blaszek, Występuje nieczęsto w buczynach karpackich. Inna grzybówka wydzielająca podobnie zabarwiony sok mleczny to grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta), owocniki są znacznie mniejsze, wyrastają masowo, ale nie w wiązkach, na wszelkich szczątkach roślinnych - liściach, drewienkach itp., ostrza blaszek są czerwonobrązowo zabarwione.
Another Mycena with redish milk is grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) (fot.1) which is smaller, grows gregarious (not in clusters), has very slender habitus - grows on leaves, dead branches, plants remains ect., lamellae edges are brown-red.

wybrane okazy · selected collections

#3
99 09 29 - 9
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). p.23 [13]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.340 [26III]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. p.112 [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3547]
    Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Mycena haematopoda), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: M. hematopoda), Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Karasiński 2009a, Stasińska 2011b, Stasińska i Sotek 2003, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Stasińska i in. 2004 , Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: M. haematopus var. hematopus), Halama 2015, Kudławiec 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a (as: M. haematopus var. haematopus), Bartnik i in. 2015, Kacprzyk i in. 2014, Stasińska i Sotek 2016 (as: M. haematopus var. haematopus), Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017, Krotoski 2011, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b (as: M. haematopus var. haematopus), Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (M. haematopus var. haematopus), Kozłowska i in. 2019, Piętka i Grzywacz 2018, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Bartoszek i Mleczko 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Łyczek i in. 2006, Kujawa i in. 2020, Stasińska i Sotek 2020 (as: M. haematopus var. haematopus), Friedrich 2020 (as: M. haematopus var. haematopus), Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji