Tricholoma cingulatum (gąska wierzbowa)
pokrój
Tricholoma cingulatum (gąska wierzbowa)
blaszki i trzon
Tricholoma cingulatum (gąska wierzbowa)
Tricholoma cingulatum (gąska wierzbowa)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pod Salix caprea, innymi wierzbami, topolami i brzozami.

wybrane okazy · selected collections

#6
06 10 01 - 2
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki/
#6
tk.061012-200610028
leg. Tomasz Krzyszczyk
/Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich/
#9
mj.021016-2
leg. Mírek Junek
/Czechy, pod brzozami i osikami/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4630]
    Tricholoma cingulatum (Almfeldt: Fr.) Jacobasch · synonimy: Agaricus cingulatus Almfeldt: Fr., Armillaria cingulata (Almfeldt: Fr.) Quél.
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2014 (as: T. cingulum), Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Tricholoma cingulatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AC-12 340607 AD-19 168389 CA-89 194456 207107 DA-80 150492 117147 DA-81 194337 DE-36 293384 250286 DE-45 272815 294529 DF-33 48893 DF-78 260076 GC-01 210763

 ID48893  Tricholoma cingulatum; Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.10.12; las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon); na ziemi 13 owocników w czarcim kręgu; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-028, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64597

ID117147 Tricholoma cingulatum; Gdańsk ul.Potokowa, DA-80; 2008.10.04; Nieużytki,łąka,byłe sady.Wierzba,brzoza,sosna,głóg,rokitnik; w ziemi pod wierzba kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/206572.html
uwagi: fot. 207242 fot. 207243

ID150492 Tricholoma cingulatum; Gdańsk Brętowo, DA-80; 2009.10.24; nieużytki,łąka,byłe sady; W ziemi pod brzozami i wierzbami setki owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 287827 fot. 287828

 ID168389  Tricholoma cingulatum; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.09; skraj lasu mieszanego, pod Salix caprea, Betula, Pinus, Quercus; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 564 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 351242 fot. 351243 fot. 351244

 ID194337  Tricholoma cingulatum; Gdańsk Górki Zachodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.11.19; Las łęgowy olsza,wierzba,brzoza; w ziemi 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 458815 fot. 458816 fot. 458817

 ID194456  Tricholoma cingulatum; Barniewice, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2011.11.26; Nieużytki,teren ruderalny; w ziemi pod wierzbą kilkadziesiąt owocników na dwóch stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 459630 fot. 459631 fot. 459632 fot. 459633

 ID207107  Tricholoma cingulatum; Chwaszczyno k/Gdańska Księże błota, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2012.10.24; Las mieszany,sosna,brzoza,osika,wierzba; ziemia kilkadziesiąt owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/28.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 526316

ID210763 Tricholoma cingulatum; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.11.01; brzeg nieużytkowanego już wyrobiska pożwirowego, porośniety wierzbą i innymi.; na ziemi w pobliżu wierzb po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt sztuk w grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany - oddzielnie z dwóch grup, tak, notatka: nie
uwagi: Nad brzegiem tego wyrobiska występuje w kilku grupach (w 2012 naliczyłem sześć), ogółem liczebność zdecydowanie przekracza setkę. Ze względu na bliskie odległości (100-200 m) pomiędzy stanowiskami, zgłaszam te siedlisko jako jedno stanowisko.
Przedstawiam zdjęcia z dwóch grup:
I grupa

fot. 544908 fot. 544909 fot. 544910

II grupa.
fot. 544911fot. 544912fot. 544913

 ID250286  Tricholoma cingulatum; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2014.10.19; sztuczne, mieszane nasadzenia na zboczach góry; na ziemi, pod krzewami wierzb kilkaset owocników w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary dwóch stanowisk -51st 11' 46,4" N i 19st 26' 5,35" E oraz 51st 12' 33,5" N i 19st 26' 29" E

fot. 717461fot. 717462fot. 717463

inna grupa z 25 października
fot. 717464 fot. 717465 fot. 717466 fot. 717467

ID260076 Tricholoma cingulatum; Kraków (Tyniec), okolice starego wapiennika, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2014.10.19; zarośla wierzbowe z brzozami; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prze¶lę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 756440 fot. 756441

ID272815 Tricholoma cingulatum; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2015.11.22; rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni; na ziemi, pod wierzbami kilkadziesiat owocników w dwóch grupach ( gr.1 >30 i gr.2 >80 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1 51st 6' 46,2" N i 19st 24' 29,7" E

fot. 808187 fot. 808188


gr.2 51st 6' 42,8" N i 19st 24' 53" E

fot. 808189 fot. 808190 fot. 808191

ID293384 (potwierdzenie 250286) Tricholoma cingulatum; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2016.10.31; mieszane nasadzenia na zboczach góry; na ziemi, pod krzewami wierzb grupka co najmniej 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887813 fot. 887814 fot. 887815

PS. Sprawdziłem tylko jeden z punktów, gdzie dwa lata temu rosły te grzybki.

ID294529 (potwierdzenie 272815) Tricholoma cingulatum; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.10.23; rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni; na ziemi, pod wierzbami grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 892845 fot. 892846 fot. 892847 fot. 892848

ID340607 Tricholoma cingulatum; Dolina Dolnej Odry, 2,9 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2020.12.06; murawa napiaskowa na podłożu z piasków refulacyjnych; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1195333.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji