literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: T. cingulum), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:31 1 znaleziska Tricholoma cingulatum (gąska wierzbowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AC12 340607 AD19 168389 CA89 194456 207107 DA80 117147 150492 DA81 194337 DE36 250286 293384 DE45 272815 294529 375042 DF33 48893 DF78 260076 GC01 210763

ID 48 893 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF33; data zbioru: 12 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon), na ziemi, 13 owocników w czarcim kręgu; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-028; uwagi: . fot.64597 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64597

ID 117 147 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Gdańsk ul.Potokowa, DA80; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytki,łąka,byłe sady.Wierzba,brzoza,sosna,głóg,rokitnik, w ziemi pod wierzba, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.207242 fot.207243 [notatka: tak [bf:206572]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 206572 ;

ID 150 492 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Gdańsk Brętowo, DA80; data zbioru: 24 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki,łąka,byłe sady, W ziemi pod brzozami i wierzbami, setki owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.287827 fot.287828 [notatka: nie] [fotografie: tak];

287827
287828

ID 168 389 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 9 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, pod Salix caprea, Betula, Pinus, Quercus, na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 564 zielnik własny; uwagi: fot.351242 fot.351243 fot.351244 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

351242
351243
351244

ID 194 337 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Gdańsk Górki Zachodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 19 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy olsza,wierzba,brzoza, w ziemi, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/21.03.12; uwagi: fot.458815 fot.458816 fot.458817 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

458815
458816
458817

ID 194 456 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Barniewice, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 26 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytki,teren ruderalny, w ziemi pod wierzbą, kilkadziesiąt owocników na dwóch stanowiskach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/21.03.12; uwagi: fot.459630 fot.459631 fot.459632 fot.459633 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

459630
459631
459632
459633

ID 207 107 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska Księże błota, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 24 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,osika,wierzba, ziemia, kilkadziesiąt owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/28.11.13; uwagi: fot.526316 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526316

ID 210 763 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg nieużytkowanego już wyrobiska pożwirowego, porośniety wierzbą i innymi., na ziemi w pobliżu wierzb, po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt sztuk w grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany - oddzielnie z dwóch grup; uwagi: Nad brzegiem tego wyrobiska występuje w kilku grupach w 2012 naliczyłem sześć!, ogółem liczebność zdecydowanie przekracza setkę. Ze względu na bliskie odległości 100-200 m! pomiędzy stanowiskami, zgłaszam te siedlisko jako jedno stanowisko.; Przedstawiam zdjęcia z dwóch grup:; I grupa; fot.544908 fot.544909 fot.544910; II grupa.; fot.544911 fot.544912 fot.544913 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544908
544909
544910
544911
544912
544913

ID 250 286 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 46,4" N i 19st 26' 5,35" E], DE36; data zbioru: 19 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sztuczne, mieszane nasadzenia na zboczach góry, na ziemi, pod krzewami wierzb, kilkaset owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/30.09.2015; uwagi: Namiary dwóch stanowisk - oraz 51st 12' 33,5" N i 19st 26' 29" E; fot.717461 fot.717462 fot.717463; inna grupa z 25 października; fot.717464 fot.717465 fot.717466 fot.717467 [notatka: nie] [fotografie: tak];

717461
717462
717463
717464
717465
717466
717467

ID 260 076 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Kraków (Tyniec), okolice starego wapiennika, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 19 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla wierzbowe z brzozami, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prze¶lę); uwagi: fot.756440 fot.756441 [notatka: nie] [fotografie: tak];

756440
756441

ID 272 815 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 46,2" N i 19st 24' 29,7" E], DE45; data zbioru: 22 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni, na ziemi, pod wierzbami, kilkadziesiat owocników w dwóch grupach ( gr.1 >30 i gr.2 >80 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: gr.1; fot.808187 fot.808188; gr.2 51st 6' 42,8" N i 19st 24' 53" E; fot.808189 fot.808190 fot.808191 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808187
808188
808189
808190
808191

ID 293 384 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; • potwierdzenie ID250 286; lokalizacja: Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane nasadzenia na zboczach góry, na ziemi, pod krzewami wierzb, grupka co najmniej 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.887813 fot.887814 fot.887815; PS. Sprawdziłem tylko jeden z punktów, gdzie dwa lata temu rosły te grzybki. [notatka: nie] [fotografie: tak];

887813
887814
887815

ID 294 529 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; • potwierdzenie ID272 815; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 23 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni, na ziemi, pod wierzbami, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.892845 fot.892846 fot.892847 fot.892848 [notatka: nie] [fotografie: tak];

892845
892846
892847
892848

ID 340 607 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 2,9 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa na podłożu z piasków refulacyjnych, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1195333] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1195333 ;

ID 375 042 oznaczenie: Tricholoma cingulatum; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1076 19,4100], DE45; data zbioru: 1 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodniki sosnowe z domieszką liściastych ( brzoza, wierzba i in. ) na terenie byłej żwirowni, na ziemi, pod krzewami wierzb, licznie, w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

gąska wierzbowa żw1
gąska wierzbowa żw3
gąska wierzbowa żw4
gąska wierzbowa żw6
gąska wierzbowa żw7
gąska wierzbowa żw8 siedlisko
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji