grzyby.pl

Genea verrucosa Vittad.

genea brodawkowata
Genea kunzeana Zobel, Icones fungorum hucusque cognitorum 6: 56 · Genea perlata Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 6: 57
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Owocniki podziemne.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Genea verrucosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-84 71224

 ID71224  Genea verrucosa; Kowala Mała, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.06.25; Międzypolne zarośla leszczynowe -dębowe na niewielkim wzniesieniu o wystawie południowej; w ziemi, tuż pod bluszczami przy ok. 25-letnim dębie na podłożu wapienno-dolomitowym cztery owocniki koło siebie w ziemi naruszonej przez zwierzęta leśne; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka - żywe owocniki spleśniały podczas przesyłki, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Trzecie stanowisko tego grzyba w Polsce.

Więcej: Podziemny 6 mm średnicy - czarny i chropowaty

fot. 106949
Genea verrucosa - Genea brodawkowana

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji