red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycena atroalba (Bolton) Fr.

grzybówka oszroniona