występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniach, gałązkach i korze drzew liściastych, wśród mchów.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3561]
    Mycena meliigena (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. — wg Index Fungorum: M. meliigena (Berk. & Cooke) Sacc. · synonimy: M. corticola (Pers.) Gray ss. auct. p. p.
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Mycena corticola), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Mycena corticola), Łuszczyński 2008, Ławrynowicz i in. 2002a (as: M. corticola), Kujawa i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Mycena meliigena na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 277841 277840 DA-80 250712 DE-46 270223 GC-01 273731

ID250712 Mycena meliigena; Gdańsk Staw Wróbla, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.11.11; brzeg stawu, wierzba, osika; wierzba kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski, Piotr Chachuła; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/718210.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/718211.jpg

ID270223 Mycena meliigena; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.10.18; liściasty brzeg lasu nad rz.Widawką -olchy, osiki, brzozy, wiązy; na pniu wiązu, na korze kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2,5" N i 19st 27' 55,5" E

fot. 796196 fot. 796197 fot. 796198 fot. 796199 fot. 796200

Grzybki rosły wraz z Mycena pseudocorticola -ID: 270220.

 ID273731  Mycena meliigena; około 500m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.11.13; na kilku dębach w tym rejonie, w różnym zadrzewieniu; kora dębu masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005907, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 812452fot. 812453

ID277840 Mycena meliigena; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.12.13; Starodrzew wzdłuż polnej drogi.; Na korze grabu. Pojedynczo i w grupkach, około 50 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828425 fot. 828426 fot. 828427 fot. 828428

ID277841 Mycena meliigena; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.01.28; Las liściasty z domieszką sosny.; Na korze dębu. Około 50 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828434 fot. 828435 fot. 828436 fot. 828437
https://www.bio-forum.pl/messages/33/822786.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji