grzyby.pl

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

gołąbek zielonawy, "gołąbek zielonkawy"
Russula aeruginosa (Pers.) Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
w trawie pod bukami, jedna sztuka

opis

Russula virescens (gołąbek zielonawy)
Kapelusz jasno do ciemnozielonego, białawogrynszpanowy, ku brzegom jaśniejszy mlecznozielonkawy; 60-120(150) mm średnicy, początkowo kulisty, potem rozpostarty do wklęsłego; powierzchnia matowa, sucha, mączysta, często spękana na drobne poletka zwłaszcza ku brzegowi kapelusza, skórka silnie zrośnięta z kapeluszem; brzeg ostry, potem tępy, z wiekiem falisty lub promieniście popękany, stary krótko i grubo karbowany; miąższ w kapeluszu gruby, zwarty.

space

Trzon białawy; krępy, 20-100 x 20-40 mm, cylindryczny lub rozdęty, pełny, z wiekiem watowaty; powierzchnia sucha, biało oprószona u szczytu.

space

Pileus light to dark green, whitish-verdigris, towards the margins lighter milky-greenish; 60-120(150) mm in diameter, initially globose, later plane to depressed; surface dull, dry, farinaceous, often cracked into small patches, particularly towards the margin of the cap, cuticule unseparable from cap flesh; margin sharp, later obtuse, in age undulating or radially split, old shortly and thickly striate; flesh in the cap thick, solid.

space

Stipe whitish; thickset, 20-100 x 20-40 mm, cylindrical or clavate, solid, stuffed at maturity; surface dry, white pruinose in apex.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy jasny, prawie biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne do okrągławych, brodawkowane bez lub z większą liczbą łączników, 6-9 x 5-7 µm.
Spore print pale cream or almost white. Spores broadly ellipsoid, subglobose, with warts not connected or more or less connected, 6-9 x 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, głównie w lasach liściastych pod bukami i dębami, rzadko w iglastych.
Common. Almost always solitary, summer-fall, in hardwood forests, under beech or oak trees.

jadalne czy trujące? 🟢

Dobry grzyb jadalny[105]. Uważany za bardzo smaczny.
Edible and tasty.

uwagi

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
muchomor zielonawy (Amanita phalloides) · grzyb śmiertelnie trujący!
Gatunek o bardzo charakterystycznym wyglądzie dzięki swojej barwie i drobnym spękaniom kapelusz - wyróżnia się wśród innych gołąbków. Podobnie jak i inne grzyby o zielonawej barwie kapelusza może być, przy pewnym poziomie ignorancji, mylony z muchomorem zielonawym (Amanita phalloides).
Specie very characteristic among other Russulas thanks to its areolate cap surface and its colour. As other greenish cap mushrooms could be mistaken (in persons with some level of ignorance) with muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

wybrane okazy · selected collections

#5
05 08 12 - 14
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#5
05 08 24 - 8
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#1
06 09 19 - 8
/okolice Rogowa/
#1
01 09 09 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). p.23 [20]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.419 [5]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.84 [1]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4360]
    Russula virescens (Schaeff.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010 , Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Friedrich 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015 , Kozłowska i in. 2015, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji