Tx: 654
grzyby.pl

Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín et Noordel.

łysostopek wodnisty
Collybia aquosa (Bull.) P. Kumm, · Collybia dryophila var. aquosa (Bull.) Bon et Courtec.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
grupa owocników
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
blaszki i młody kapelusz
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
grupa młodych owocników
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
powierzchnia kapelusza
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
podstawa trzonu
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
blaszki i trzon
Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty)
cechy mikroskopowe

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Od nizin po wysokogórskie formacje z dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala) i wierzbami karłowatymi; na ziemi, np. wśród mchów torfowców.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843] (as: Collybia aquosa), Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:11 1 znaleziska Gymnopus aquosus (łysostopek wodnisty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 302659 AB94 369165 369172

ID 302 659 oznaczenie: Gymnopus aquosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 3 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w buczynie, na porośniętej mchem skarpie starego okopu, na ziemi pod Bk, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001295, BGF0001296; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:917724] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 917724 ;

ID 369 165 oznaczenie: Gymnopus aquosus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. rez. Lisi Potok), 1 km NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ściółce liściastej, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1447246 fot.1447247 fot.1447248 fot.1447249; Zarodniki: 4,6-6,3 x -2,3!2,6-3,7 µm średnio 5,5 x 3,1 µm!, Q: -1,4!1,6-2,2 średnio 1,8!:; fot.1447250; cheilocystydy:; fot.1447251 fot.1447252; strzępki skórki kapelusza:; fot.1447253 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1447246
1447247
1447248
1447249
1447250
1447251
1447252
1447253

ID 369 172 oznaczenie: Gymnopus aquosus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 2 km E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ściółce liściastej, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1447378 fot.1447379 fot.1447380; Zarodniki: 5,6-7,1 -8,2! x 3,3-4,4 µm średnio 6,3 x 3,7 µm!, Q: 1,3-2,1 średnio 1,7!:; fot.1447381; cheilocystydy:; fot.1447382; strzępki skórki kapelusza:; fot.1447383 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1447378
1447379
1447380
1447381
1447382
1447383
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji