grzyby.pl

Fam. Clavariaceae

goździeńcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈