grzyby.pl

Gymnopilus flavus (Bres.) Singer

łysak kupkówkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus GymnopilusGymnopilusłysak piękny (Gymnopilus bellulus)Gymnopilus igniculus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W kępach Dactylis glomerata i być może innych traw; w parkach, ogrodach, także na terenach rekultywowanych i pryzmach popiołu. Saprotrof.W kępach Dactylis glomerata i być może innych traw; w parkach, ogrodach, także na terenach rekultywowanych i pryzmach popiołu. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony