grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gymnopilus flavus (Bres.) Singer

łysak kupkówkowy
Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus GymnopilusGymnopilusłysak piękny (Gymnopilus bellulus)Gymnopilus igniculus