grzyby.pl

Galerina calyptrata P.D. Orton

hełmówka okrytozarodnikowa
Galerina cerina var. calyptrata (P.D. Orton) Arnolds
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka mchowa (Galerina atkinsoniana)hełmówka murawowa (Galerina graminea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, wśród mchów, np. Sphagnum.W lasach, wśród mchów, np. Sphagnum.