grzyby.pl

Gloeohypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) Hjortstam

nalotnica woskowata
Hypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) J. Erikss. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych gałęziach drzew liściastych (zwykle buka i jesiona), rzadko na iglastych; sierpień-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Gloeohypochnicium analogum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-54 364901

 ID364901  Gloeohypochnicium analogum; Budy 52.721169, 23.736239, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-54; 2020.10.02; Las liściasty; Na martwych konarach oraz pniu wiązu; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010253, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1174632.html
uwagi: fot. 1401179fot. 1401180

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji