Tx: 718
grzyby.pl

Mycena capillaripes Peck

grzybówka rurkowatotrzonowa, grzybówka rurkowata
Mycena plicosa var. marginata Lge.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych

owocnik

Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
Kapelusz jasno-różowo-brązowy do czerwonawo-brązowego, w centrum ciemniejszy; 5-15(25) mm, półkulisty do stożkowato-dzwonkowatego, powierzchnia gładka, naga, prześwitująca; brzeg nieco pofałdowany i ciemny czerwono-brązowy.

space

Trzon jasno-czerwono-brązowy, cylindryczny, 30-60 x 0.5-2 mm; lekko oprószony u szczytu, podstawa ciemniejsza z różową grzybnią, pusty.

space

Pileus pale pink-brown to reddish-brown, in the centre darker; 5-15(25) mm, hemispherical to conic-campanulate, surface smooth, glabrous, translucent; margin slightly undulating and dark red-brown.

space

Stipe light red-brown, cylindrical, 30-60 x 0.5-2 mm; slightly pruinose at the apex, base darker with pink mycelium, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with drops.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolita. W owocniki wyrastają w lasach różnego typu, od wiosny do jesieni, pojedynczo w grupach, na ściółce złożonej z gałązek i igieł.
Widespread. From spring till fall, solitary or gregarious on dead branchlets and on needle litter.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Mycena rubromarginata (grzybówka czerwonoostrzowa)
Mycena rubromarginata (grzybówka czerwonoostrzowa)
Bardzo podobna jest grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), łatwa do rozróżnienia pod mikroskopem po innym kształcie cystyd; nie ma ona też ciemnych punkcików na powierzchni blaszek i zapach nie jest amoniakalny (wyczuwalny tylko u świeżych i młodych egzemplarzy).

space

Very similar grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), is easy to distinguish under microscope due to a different shape of cystidia; it also does not have dark spots on the surface of gills or ammoniacal odour (detectable only in fresh and young specimens). Other similar grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) with red-brown lamellar edge on injury exudes watery-red latex.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Halama (2016)[1550]Halama (2016) Zagrożone, rzadkie i słabo poznane grzyby makroskopijne występujące na terenie wrocławia.[1550], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668] (as: M. ? capillaripes), Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji