grzyby.pl

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

niszczyca anyżkowa, anyżak pachnący
Anisomyces odoratus (Wulf.) Pil. · Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer · Polyporus odoratus (Wulf.) ex Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
owocniki na silnie spróchniałym pniaku
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pory; w zbliżeniu

owocnik

Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pory; w zbliżeniu
Owocnik bokiem przyrośnięty do podłoża, nieregularny, półeczkowaty, poduszeczkowaty, kopytowaty, niekiedy dachówkowato zrośnięte po kilka; 30-120 mm średnicy; górna powierzchnia nierówna, chropowata, brodawkowata; z wiekiem ciemnieje początkowo cynamonowa, rdzawobrązowa, purpurowobrązowa do prawie czarnej; brzeg ochrowy, płowy lub kasztanowy, tępy, zaokrąglony.

space

Miąższ rdzawy, płowy lub cynamonowy; miękki, korkowaty, potem twardnieje; o silnym zapachu anyżu.

Sporocarp sessile, irregular, forming shelves, pulvinate, ungulatelike, sometimes with several concrescent overlapping shelves; 30-120 mm in diameter; upper surface uneven, rough, warty; with age becoming dark starting from cinnamon through rusty-brown, purple-brown to almost black; margin ochraceous, buff or chestnut-coloured, blunt, rounded.

space

Flesh rusty, buff or cinnamon coloured; soft, corky, later becoming tough; intensive odour of anise.

znaczenie gospodarcze

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty, owocniki wyrastają w dużej ilości głównie w lasach górskich; na pniach i pniakach drzew iglastych, głównie świerkowych; rzadko na drewnie konstrukcyjnym.
Common in mountain forest, on coniferous (mostly Picea) barks and stumps.
Podobne, ciemnobrązowe, ale bez zapachu anyżu, są smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) i smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum).
It is the only representative of this genus. Similar dark brown, but lacking anise odour are smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) and smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum).

wybrane okazy · selected collections

#8
02 09 01 - 3
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, Podczele/
#8
02 08 11 - 3
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/
#2
05 09 13 - 14
/Puszcza Białowieska/
#7
04 07 03 - 7
/Turew k. Kościana, park dworski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji