grzyby.pl
niejadalny

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

niszczyca anyżkowa, anyżak pachnący
Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer · Anisomyces odoratus (Wulf.) Pil. · Polyporus odoratus (Wulf.) ex Fr.
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój; 01.09.2002, Kołobrzeg, Podczele; copyright © by Marek Snowarski
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pokrój
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pory; w zbliżeniu
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
owocniki na silnie spróchniałym pniaku

owocnik

Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
Owocnik bokiem przyrośnięty do podłoża, nieregularny, półeczkowaty, poduszeczkowaty, kopytowaty, niekiedy dachówkowato zrośnięte po kilka; 30 – 120 mm średnicy; górna powierzchnia nierówna, chropowata, brodawkowata; z wiekiem ciemnieje początkowo cynamonowa, rdzawobrązowa, purpurowobrązowa do prawie czarnej; brzeg ochrowy, płowy lub kasztanowy, tępy, zaokrąglony.

space

Miąższ rdzawy, płowy lub cynamonowy; miękki, korkowaty, potem twardnieje; o silnym zapachu anyżu.

Sporocarp sessile, irregular, forming shelves, pulvinate, ungulatelike, sometimes with several concrescent overlapping shelves; 30 – 120 mm in diameter; upper surface uneven, rough, warty; with age becoming dark starting from cinnamon through rusty-brown, purple-brown to almost black; margin ochraceous, buff or chestnut-coloured, blunt, rounded.

space

Flesh rusty, buff or cinnamon coloured; soft, corky, later becoming tough; intensive odour of anise.

występowanie

Częsty, owocniki wyrastają w dużej ilości głównie w lasach górskich; na pniach i pniakach, głównie świerkowych.

Common in mountain forest, on coniferous (mostly Picea) barks and stumps.

uwagi

Podobne, ciemnobrązowe, ale bez zapachu anyżu, są smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) i smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum).

It is the only representative of this genus. Similar dark brown, but lacking anise odour are smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) and smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020901.3.02 - Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa); Kołobrzeg, Podczele
020901-3
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, Podczele/ #8
znalezisko 20020811.3.02 - Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa); Krowiarki, Kotlina Kłodzka
020811-3
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/ #8
znalezisko 20050913.14.05 - Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa); Puszcza Białowieska
050913-14
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20040703.7.04 - Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa); Turew k. Kościana, park dworski
040703-7
/Turew k. Kościana, park dworski/ #7