grzyby.pl

Tricholoma populinum J.E. Lange

gąska topolowa
Tricholoma pessundatum var. populinum (J.E. Lange) Pilát · Tricholoma suffocatum Richon et Roze
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)

owocnik

Owocniki duże, masywne. Kapelusz jasnobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 60-120(140) mm, wypukły do rozpostartego, z wiekiem nieregularnie pofalowany, bez garbka; powierzchnia gładka, nieco lepka gdy wilgotna, sucha błyszcząca, lśniąca, może pękać; skórka ściągalna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon biały z wzdłużnymi włókienkami, brązowieje poczynając od podstawy, bez strefy pierścieniowej; krępy i krótki w stosunku do kapelusza, 50-100 x 10-30 mm, cylindryczny, często powyginany, podstawa może być rozszerzona, maczugowata; pełny, twardy.

space

Sporocarps large, massy. Pileus pale brown to red-brown, centrally darker; 60-120(140) mm, convex to plane, with age irregularly undulating, without an umbo; surface smooth, slightly viscid when moist, dry glossy, shiny, sometimes rimose; cuticle peelable; margin incurved for a long time.

space

Stipe white with longitudinal fibrils, becomes brown starting from the base, without annular zone; 50-100 x 10-30 mm, cylindrical, often flexuous, sometimes base clavate; solid, tough.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, z kroplami, 4-6.5 x 3-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, hyaline, smooth, with drops, 4-6.5 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadka. Owocniki wyrastają późną jesienią, pojedynczo i w grupach, często w kępkach, pod topolami.
Rare. Late fall, solitary to gregarious, often semiclustered, under poplar.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Podobnie wyglądające gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) i gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) wyrastają w lasach iglastych pod sosnami i świerkami; są trujące - powodują zaburzenia jelitowe.

space

Similar in appearance gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) and gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) grow in the conifers under pine and spruce, cause intestinal problems. Intensively red-brown gąska bukowa (Tricholoma ustale) (photo) has distinctly bitter taste of flesh and strongly mucous cap when moist.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalna ale niezbyt smaczna, zwłaszcza starsze egzemplarze mogą być gorzkie w smaku.[134] Z uwagi na podobieństwo do innych trujących gąsek wskazana rozwaga.
Edible but there are similar Tricholomas which cause gastric problems.

wybrane okazy · selected collections

#4
00 12 17 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#28
mirki2.060916-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.427 [26III]
 • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.212 [18III]
 • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.210 [1]
 • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.226 [2]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4647]
  Tricholoma populinum J.E. Lange · synonimy: T. suffocatum Rich. & Roze
  uwagi: w IF brak nazwy T. suffocatum
  publikacje: Lisiewska 2006, Zieliński i in. 2007, Kujawa 2005, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Wojewoda i Wojewoda 2007, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Kałucka i in. 2016, Krotoski 2007, Krotoski 2012, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018a, Hoffeins i in. 2017, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Ślusarczyk 2020, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Tricholoma populinum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-28 84120 BE-59 11013 11014 CA-89 49957 84823 49998 121313 CB-16 227860 CB-25 43368 CC-15 309758 CC-92 208956 CE-17 295817 CE-27 295840 CE-37 207899 207902 207901 207904 207900 207903 CE-38 328375 192660 CE-47 295841 CF-49 80313 DA-50 271859 DA-80 193512 292606 207635 43391 79479 24964 DE-35 362822 271843 DE-36 308085 327305 DE-44 207283 DE-45 120474 151240 209297 DE-46 230292 DE-47 152423 185593 207292 DE-55 272054 120123 338608 152471 194488 DE-56 121475 DE-67 226622 DF-62 120947 92093 DF-68 177445 DF-85 81545 EC-25 293824 275893 ED-37 178058 ED-45 274594 EF-89 82460 EG-09 82461 GC-01 207562

 ID11013  Tricholoma populinum; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2000.12.17; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis),; zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-3, tak, notatka: 001217-3; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11014  Tricholoma populinum; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2004.11.03; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensi); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-6 herb. Snowarski, tak, notatka: 041103-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24964  Tricholoma populinum; Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA-80; 2005.11.08; Mały park osiedlowy,skarpka.Duże stare topole i świerk.; W ziemi. Masowo w placykach po kilka sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25278 fot. 25279 fot. 25280

ID43368 Tricholoma populinum; Wyrówno-Lipusz, CB-25; 2006.09.16; Pobocze drogi w rowie odzielającym szosę od lasu; W ziemi pod toplą osiką 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 55323 fot. 55324

ID43391 Tricholoma populinum; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.09.17; Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.Topola,świerk,klon; W ziemi Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 55375 fot. 55376

ID49957 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2006.11.23; Na poboczu,skarpie drogi krajowej; Pod topolą W czarcim kręgu ok.200 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66497 fot. 66498 fot. 66499

ID49998 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2006.11.25; Pobocze drogi krajowej pod topolą; Na skarpie w ziemi pod topolą ok.100 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66670 fot. 66671

ID79479 Tricholoma populinum; Gdańsk ul.Michałowskiego, DA-80; 2007.10.02; Osiedle otoczone lasem-dolina; Trawnik,pod topolą Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 126201 fot. 126202

ID80313 Tricholoma populinum; Leboszowice, CF-49; 2007.10.07; las mieszany; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 128200fot. 128201fot. 128202

ID81545 Tricholoma populinum; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF-85; 2007.10.12; Zarośla przydrożne z młodą topolą osiką; na ziemi Około 30 owocników w grupie, pod osiką; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy), tak, notatka: tak
uwagi: W okolicy stwierdzono jeszcze w dwóch miejscach.
fot. 130716

 ID82460  Tricholoma populinum; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF-89; 2007.10.09; zagajnik mieszany - młode brzozy, sosny, osiki, wierzby iwy; pod osikami, na ziemi wśród ściółki i traw gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071009 Tricholoma populinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gąska topolowa
fot. 132398

 ID82461  Tricholoma populinum; Biecz - Belna Górna, pow. Gorlice, EG-09; 2007.10.04; Kilkunastoletnie zagajniki - samosiejki - brzoza, wierzba iwa, topola osika; na ziemi wśród trawy pod osikami gromadnie, przeważnie w zwartych grupach, kapelusze często zachodzą na siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071004 Tricholoma populinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gąska topolowa
fot. 132405 fot. 132406

 ID84120  Tricholoma populinum; 0,5 km na NW od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-28; 2007.10.13; las mieszany(Corylus, Populus nigra, Picea); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 870, zielnik autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 135626

ID84823 Tricholoma populinum; Lniska.Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2007.11.11; Pobocze drogi krajowej pod topolą; W ziemi trawie w ścisłym kręgu ok.200 szt; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 136921 fot. 136922

ID92093 Tricholoma populinum; 2 km W od zameczku myśliwskiego w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2007.10.21; na skarpie porośniętej topolą osiką, pojedynczymi dębami; na ziemi w trawie wśród liści grupami po kilka, kilkanaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 150558

ID120123 Tricholoma populinum; 1,5 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.11.02; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce kilka grup na odcinku ok.350 m,co najmniej 60 owocników (pod dywanem z liści mogło ich być dużo więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 214408

_______fot. 214409 fot. 214410

ID120474 Tricholoma populinum; 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.11.07; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 7'54,87"N 19 24'55,83"E

fot. 215295.jpg

fot. 215296.jpg

 ID120947  Tricholoma populinum; Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.10.16; skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą; na ziemi w trawie kilka skupisk po trzy do pięciu owocników na odcinku ok 20 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216501 fot. 216502

ID121313 Tricholoma populinum; Lniska gm.Żukowo, CA-89; 2008.11.18; pobocze drogi krajowej nr 20; na skarpie pod topolą kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 217767 fot. 217768

ID121475 Tricholoma populinum; Radomsko,ul.Sucharskiego, DE-56; 2008.11.21; kępa przydrożnych drzew,topoli; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 218030.jpg

jeden z owocników
fot. 218031.jpg

drugi owocnik od spodu
fot. 218032.jpg

ID151240 Tricholoma populinum; 0,5 km NW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.10.30; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,pod liściami 16 owocników w małych,ciasnych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,tym razem młodej,zdrowej gąski,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID120474

fot. 290094 fot. 290095

ID152423 Tricholoma populinum; 1 km SE,Kuźnica,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.11.08; pas śródpolnych zadrzewień-osika,brzoza,wierzba,grusza; na ziemi,pod osikami ponad 20 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok.20 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 293164
fot. 293165

ID152471 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.07; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce ponad 100 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id120123

fot. 293424 fot. 293425 fot. 293426

 ID177445  Tricholoma populinum; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.10.10; pod topolami; w trawie masowo w kępkach; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381829

 ID178058  Tricholoma populinum; Warszawa, Wilanów, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-37; 2009.09.22; zadrzewienie nadjeziorne - wiąz - klon - topola biała - topola osika; na ziemi w oddalonych od siebie o kilkaset metrów miejscach po kilkadziesiąt owocników; leg. Andrzej Sas; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AS/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Szczegóły (fotografie i oznaczenie) w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/276070.html ID185593  Tricholoma populinum; 1,4 km N, Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.10.29; las sosnowy; skarpa przydrożnego rowu; na ziemi, pod osikami dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 207292, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 409050 fot. 409051

ID192660 Tricholoma populinum; 250 m na N od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2011.10.12; las sosnowy, w pobliżu małe krzaki osiki i brzozy - na terenie żwirowni; na ziemi, na piaszczystym wzniesieniu w grupie: 2011.10.12 - 6 szt.; 2011.10.18 - 2 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Tomasz Ślusarczyk i Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Czastary. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/448943.html
fot. 450441 fot. 450442 fot. 450443 fot. 450444

 ID193512  Tricholoma populinum; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.11.05; Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon; w ziemi kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 454675 fot. 454676

ID194488 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.20; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi,w liściastej ściółce kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach na odcinku ok.300m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 459918 fot. 459919 fot. 459920

19.11.2011
fot. 459921

 ID207283  Tricholoma populinum; 700 m NW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2012.10.20; skraj lasu mieszanego sosnowo-dębowego; na ziemi, na sztucznej skarpie, pod osikami grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/12.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 15" N i 19st 16' 45,37" E

fot. 527003 fot. 527004 fot. 527005

 ID207292  (potwierdzenie 185593) Tricholoma populinum; 1,4 km N od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.19; las sosnowy; przydrożny rów; na ziemi, pod osikami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 43,5" N i 19st 35' 35,75" E

fot. 527097 fot. 527098

ID207562 Tricholoma populinum; 600 m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.10.16; skraj lasu iglastego poro¶śnięty młodymi siewkami topoli osiki; na ziemi kilkadziesi±t owocników rosnacych w czarcim kręgu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Około 300 m dalej, w podobnym siedlisku znajduje się równie liczne stanowisko tej g±ski, ze względu jednak na bliskie położenie zgłaszam jako jedno.
fot. 528814fot. 528815

ID207635 (potwierdzenie 193512) Tricholoma populinum; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.11.07; Osiedle otoczone lasem,topola,świerk,klon; ziemia kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529105 fot. 529106

ID207899 Tricholoma populinum; 1 km na N-E od zabudowań Szpotu (część Opatowa), pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.10.10; Nadrzeczne zarośla osikowe, w pobliżu wierzby, 100m dalej pojedyncza brzoza; na ziemi, wśród traw - łąki w kręgu, ponad 20 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Prywatne łąki nad rzeką Prosną. Gmina Łęka Opatowska. Omówiony w: https://www.bio-forum.pl/messages/33/521929.html
fot. 530553 fot. 530554 fot. 530555 fot. 530556 fot. 530557 fot. 530558

ID207900 Tricholoma populinum; 550 m na N-E od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.29; las mieszany: sosny, dęby, osiki, przy leśnej drodze; na ziemi, pod osikami w grupie - 18 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Wójcki". Gmina Łubnice.
fot. 530565 fot. 530566 fot. 530567 fot. 530568 fot. 530569

ID207901 Tricholoma populinum; 300 m na N-W od Młyna Chobot pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.05; zarośla osikowe na terasie brzegowej Doliny Prosny; na ziemi w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna, nieużytek. Gmina Bolesławiec.
fot. 530575 fot. 530576 fot. 530577 fot. 530578

ID207902 Tricholoma populinum; 800 m na N-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.14; żwirownia, z zadrzewieniami osiki, brzozy, sosny; na ziemi i na piaszczystej skarpie, pod osikami w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działki prywatne. Gmina Bolesławiec.
fot. 530584 fot. 530585 fot. 530586 fot. 530587

ID207903 Tricholoma populinum; 1 km na S-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.10; zarośla osikowe, w pobliżu sosny, brzozy, olchy; na ziemi, pod osikami w grupie - 34 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna, tzw.Gliniane Doły"
fot. 530593 fot. 530594 fot. 530595 fot. 530596

ID207904 Tricholoma populinum; 200 m na S od zabudowań Mieleszynka pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.15; las liściasty: osiki, graby, brzozy, dęby, leszczyna, topola czarna; na ziemi w grupie - 6 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka prywatna. Gmina Wieruszów.
fot. 530601 fot. 530602 fot. 530603

ID208956 Tricholoma populinum; Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.10; łąka w pobliżu niewielkiego zadrzewienia z topolą; na ziemi wśród trawy (trzeba było odsłaniać owocniki spod zwartej trawy) bardzo licznie, w skupieniach po kilka-kilkanaście owocników, w półokręgu o średnicy kilku metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/521612.html

ID209297 Tricholoma populinum; 1 km NE od wsi Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2008.10.22; kępa osik na skraju lasu, przy szosie; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 09' 56,3" N i 19st 25' 39,3" E

fot. 538149 fot. 538150 fot. 538151 fot. 538152

ID226622 Tricholoma populinum; 0,5 km NE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.09.29; pobocze drogi przez las mieszany; na ziemi, pod osikami grupa kilkudziesięciu owocników, częściowo poniszczona przez ludzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 28" N i 19st 34' 29,8" E

fot. 614746 fot. 614747 fot. 614748 fot. 614749

ID227860 Tricholoma populinum; Kościerzyna wylot z miasta, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-16; 2013.11.11; pobocze drogi krajowej nr 20 szpaler topoli; ziemia kilkaset w czarcich kręgach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620800 fot. 620801 fot. 620802 fot. 620803

ID230292 Tricholoma populinum; 1 km E od wsi Ruda ( od żwirowni ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.10.24; kępa drzew ( gł. osiki ) nad rz.Widawką; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 4" N i 19st 28' 2,6" E

fot. 633580 fot. 633581 fot. 633582

ID271843 Tricholoma populinum; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2015.11.11; zbocze sztucznej góry z mieszanymi nasadzeniami -sosna, brzoza, robinia, topola, rokitnik; na ziemi, pod topolami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 28" N i 19st 24' 25,9" E

fot. 803752 fot. 803753 fot. 803754

ID271859 Tricholoma populinum; Jastarnia, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-50; 2015.11.14; topola, brzoza; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów Nadleśnictwa Wejherowo
uwagi: fot. 803863

ID272054 (potwierdzenie 120123) Tricholoma populinum; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.25; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w ściółce kilkadziesiąt owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 804743 fot. 804744 fot. 804745

ID274594 Tricholoma populinum; las między Młochów a Rozalin, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.10.27; zagajnik brzozowy + topola miejscowo; w ziemi kilka owocników; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 798503
uwagi: zapach mąki
https://www.bio-forum.pl/messages/33/798504.jpg

ID275893 Tricholoma populinum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2012.10.17; sosna,brzoza,osika; na ziemi pod osiką w czarcim kręgu,większość za widoczną na zdjęciu siatką,kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822271fot. 822272fot. 822273

ID292606 Tricholoma populinum; Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.10.14; park, topola osika, olsza; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. M. Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 884408

ID293824 Tricholoma populinum; Ok.1.5km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.10.25; las sosnowo-brzozowy z dużą domieszką osiki; na ziemi pod osiką grupka trzech owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 889693fot. 889694

ID295817 Tricholoma populinum; 1,1 km na N Spóli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.11.02; las mieszany z zaroślami osiki; na ziemi, pod osikami w kilku grupach po 3-5 sztuk; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 655.
fot. 900274 fot. 900275 fot. 900276 fot. 900277

ID295840 Tricholoma populinum; 1,4 km na SW od Osowej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.31; las mieszany, sosna, brzoza, osika; na ziemi, pod osikami w grupach, po kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny.
fot. 900518 fot. 900519 fot. 900520 fot. 900521 fot. 900522

ID295841 Tricholoma populinum; 400 m na S od Łubnic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2016.10.16; żwirownia porosnieta krzakami osiki, brzozy i sosna; na ziemi pod osikami 21 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900528 fot. 900529 fot. 900530 fot. 900531

ID308085 Tricholoma populinum; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2017.10.06; mieszane nasadzenia na zboczach góry -sosna, topola, brzoza i inne; na ziemi, pod topolami kilka grup od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup: 51st 11' 46,4" N i 19st 26' 7,2" E

fot. 958823 fot. 958824

inna grupa licząca ponad 50 owocników
fot. 958825 fot. 958826 fot. 958827 fot. 958828 fot. 958829

ID309758 Tricholoma populinum; Mochle/Wojnowo - granica miejscowości, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.21; Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula.; Ziemia. Grupka 5 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 967272

ID327305 Tricholoma populinum; Góra Kamieńska, pd-wsch. i wsch. zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2019.10.06; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne; na ziemi, pod topolami rosnącymi przy drodze biegnącej po stoku ponad 100 owocników w 6 grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1109499 fot. 1109500 fot. 1109501 fot. 1109502

ID328375 Tricholoma populinum; 1,1 km na W od Czastar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2019.10.24; Na skraju zagajnika osikowego.; na ziemi licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.Gmina Czastary.
fot. 1118176 fot. 1118177 fot. 1118178 fot. 1118179 fot. 1118180

ID338608 Tricholoma populinum; 0,7 km W od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.31; śródpolny lasek, gł. osiki, również brzoza i wierzba; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 34,5" N 19st 23' 52,5" E

fot. 1186212 fot. 1186213 fot. 1186214 fot. 1186215

ID362822 Tricholoma populinum; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.10.09; las liściasty -topola biała, robinia, brzoza, karagana; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51.2301 19.4102

fot. 1385830 fot. 1385831 fot. 1385832 fot. 1385833 fot. 1385834

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji