grzyby.pl
niejadalnyjadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Tricholoma populinum Lange

gąska topolowa
Tricholoma suffocatum Richon et Roze · Tricholoma pessundatum ss. Konr. & Maubl.
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
03.11.2004, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)
Tricholoma populinum (gąska topolowa)

owocnik

Owocniki duże, masywne. Kapelusz jasnobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 60 – 120 (140) mm, wypukły do rozpostartego, z wiekiem nieregularnie pofalowany, bez garbka; powierzchnia gładka, nieco lepka gdy wilgotna, sucha błyszcząca, lśniąca, może pękać; skórka ściągalna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon biały z wzdłużnymi włókienkami, brązowieje poczynając od podstawy, bez strefy pierścieniowej; krępy i krótki w stosunku do kapelusza, 50 – 100 x 10 – 30 mm, cylindryczny, często powyginany, podstawa może być rozszerzona, maczugowata; pełny, twardy.

space

Sporocarps large, massy. Pileus pale brown to red-brown, centrally darker; 60 – 120 (140) mm, convex to plane, with age irregularly undulating, without an umbo; surface smooth, slightly viscid when moist, dry glossy, shiny, sometimes rimose; cuticle peelable; margin incurved for a long time.

space

Stipe white with longitudinal fibrils, becomes brown starting from the base, without annular zone; 50 – 100 x 10 – 30 mm, cylindrical, often flexuous, sometimes base clavate; solid, tough.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, bezbarwne, gładkie, z kroplami, 4 – 6.5 x 3 – 5 µm.

Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, hyaline, smooth, with drops, 4 – 6.5 x 3 – 5 µm.

występowanie

Rzadka. Owocniki wyrastają późną jesienią, pojedynczo i w grupach, często w kępkach, pod topolami.

Rare. Late fall, solitary to gregarious, often semiclustered, under poplar.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Tricholoma ustale (gąska bukowa)
Podobnie wyglądające Tricholoma pessundatum i Tricholoma albobrunneum wyrastają w lasach iglastych pod sosnami i świerkami, powodują zaburzenia jelitowe. Intensywnie czerwonobrunatna gąska bukowa (Tricholoma ustale) (fot. obok) ma wyraźnie gorzki smak miąższu i w stanie wilgotnym silnie śluzowaty kapelusz.

Similar in appearance Tricholoma pessundatum and Tricholoma albobrunneum grow in the conifers under pine and spruce, cause intestinal problems. Intensively red-brown gąska bukowa (Tricholoma ustale) (photo) has distinctly bitter taste of flesh and strongly mucous cap when moist.

wartość

Jadalna ale niezbyt smaczny. Z uwagi na podobieństwo do innych trujących gąsek wskazana rozwaga.

Edible but there are similar Tricholomas which cause gastric problems.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041103.6.04 - Tricholoma populinum (gąska topolowa); Wrocław
041103-6
/Wrocław/ #7
znalezisko 20001217.3.00 - Tricholoma populinum (gąska topolowa); Wrocław
001217-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #4
znalezisko 20060916.2.mirki2 - Tricholoma populinum (gąska topolowa)
060916-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #28