Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)

owocnik

Rzadki, charakteryzuje się bardzo krótkimi rurkami (2 – 4 mm) silnie zrośniętymi z kapeluszem; wyrasta w miejscach wilgotnych, pod olchami.
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Kapelusz piaskowo-żółty, z wiekiem także z rdzawym lub różowym odcieniem; 40-100(200) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko płaski lub powyginany i pofałdowany; powierzchnia jedwabista, zamszowata lub gładka, sucha, wilgotna lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 30-70(100) x 8-15 mm, cylindryczny, zwężający się ku podstawie, pełny.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowooliwkowy. Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, 4-8 x 3-5 µm.
Spore print ochraceous-olive. Spores broadly ellipsoid, smooth, 4-8 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Russula sp.
podmokły las olchowy
Nieczęsty. Owocniki wyrastają w grupach, w miejscach wilgotnych, pod olchami, na ziemi lub próchniejących pniach i pniakach.
Not common. Gregarious in wet places, close to Alnus.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny ale niskiej wartości z uwagi na gąbczastą konsystencję.
Edible but of low quality because of spongy consistency.

wybrane okazy · selected collections

#9
00 08 05 - 14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gyrodon lividus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

205003 AB-93 114016 AB-94 118038 118034 114372 AD-07 195210 BB-01 116240 BB-20 146208 BC-91 147485 CC-80 41634 CC-84 204334 CE-46 208219 DE-78 339338 DF-22 24090 DF-97 225622 EF-16 121182 EG-32 76013 GC-01 194873 177476

 ID24090  Gyrodon lividus; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.09.12; las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; na liściastej ściółce grupa owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23911

 ID41634  Gyrodon lividus; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 200m E od leśniczówki Łopuchowo, CC-80; 2006.09.06; Las mieszany, okalający niewielkie torfowisko śródleśne, obecność leszczyn i olszy; na ziemi kilka wiązek po 3-8 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/7.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87
uwagi:

fot. 52892 fot. 52893


 ID76013  Gyrodon lividus; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-32; 2007.09.02; Wilgotne laski z olchowe; na ziemi 59 owocników, na czterech stanowiskach, w grupach. Najliczniej (1) 39 owocników.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 1. N 49°24'38,9"; E 20°22'27,5"; H - 531 m n.p.m. Przy Strasznym Potoku. 39 owocniki w grupie pod olszą szarą, 7 m od potoku, na powierzchni około 8 m2, w gęstym młodniku świerkowym.
2. N 49°24'31,4"; E 20°22'30,1"; H - 459 m n.p.m. Sześć owocników w grupie, w rowie meliracyjnym, 1,2 m od drogi asfaltowej, w pobliżu olszy szarej.
3. N 49°24'29,3"; E 20°22'35,7"; H - 470 m n.p.m. Dwanaście owocników na ziemi, pod olszami szarymi, wzdłuż potoku. Około 30 m nad drogą.
4. N 49°24'25,4"; E 20°22'42,8"; H - 475 m n.p.m. Dwa owocniki, na ziemi, w potoku, pod olszą szarą. Około 25 m nad drogą.

fot. 118297 fot. 118298 fot. 118299

 ID114016  Gyrodon lividus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.31; strefa przejściowa między olsem i grądem nad jeziorem; na ziemi bardzo licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Lejkoporek olszowy (zębiak sinawy)
fot. 200815

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/195892.html

 ID114372  Gyrodon lividus; Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.06; łęg olszowy nad jeziorem; na ziemi pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: lejkoporek olszowy (zębiak sinawy)
fot. 201460

 ID116240  Gyrodon lividus; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 600 m S, BB-01; 2008.09.07; Podmokłe zagłębienie terenu, w lesie mieszanym, w otoczeniu olsza; na ziemi około 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 205171 fot. 205172 fot. 205173

 ID118034  Gyrodon lividus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.13; łęg olszowy nad jeziorem; na ziemi pod olchami pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Lejkoporek olszowy
fot. 209364

 ID118038  Gyrodon lividus; Puszcza Bukowa, 1,5 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.13; olszyna nad brzegiem jeziora; na ziemi pod olchami pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Lejkoporek olszowy
fot. 209372

 ID121182  Gyrodon lividus; Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-16; 2008.09.14; las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza; na ziemi w mchu około 10 owocników, większość w zejściowym stanie; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217321 fot. 217322 fot. 217323 fot. 217324

 ID146208  Gyrodon lividus; 3km S, Gościno, powiat kołobrzeski, BB-20; 25.09.2009; nad jeziorem Kamica, pod olszami; na ziemi pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 276479 fot. 276480

ID147485 Gyrodon lividus; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.27; Łegi nad jeziorem Ostobno; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Włodek Chojnacki; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 280508 fot. 280509 fot. 280510
N 52*25,857'
E 015*47,754'
57 m.npm

 ID177476  Gyrodon lividus; 2 km. na wsch. od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010.09.05; brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty liściastymi(olsza, wierzba); na ziemi w grupie kilku owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381937 fot. 381938 fot. 381939

 ID194873  (potwierdzenie 177476) Gyrodon lividus; 2 km. na wsch. od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.08.23; brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty liściastymi(olsza, wierzba); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: W roku 2011 liczebność owocników była znacznie większa niż w latach poprzednich(sprzyjające warunki pogodowe). Również owocniki rozsiane na znacznie większej powierzchni w stosunku do poprzednich lat.
fot. 462370

 ID195210  Gyrodon lividus; Jemiołów, 2 km NE, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2011.08.20; ols nad brzegiem jeziora; na ziemi, pod olszą czarną kilkadziesiąt do 100 owocników pojedynczo i w grupkach po kilka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/1.02.12, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

lokalizacja stanowiska - 1 - na NW brzegu jeziora Trześniowskiego, około 20 minut marszu zielonym szlakiem prowadzącym po linii brzegowej jeziora na S od tablicy informacyjnej "Źródliska" ("Źródliska" to jeden z punktów tamtejszej ścieżki przyrodniczej, mieści się na zach. brzegu bardzo blisko N krańca jeziora, przed Rybakówką)

lokalizacja stanowiska - 2 - mniej więcej w połowie pomiędzy punktami o współrzędnych:
N 52°22'34,96" E 15°18'05,11" (współrzędne Oudemansiella mucida tuż przed Źródliskiem)
N 52°21'22,75" E 15°17'42,45" (współrzędne Sparassis crispa w oddz. 10, ID 195211)

stanowisko
fot. 463888
owocniki, część zebrana i porzucona
fot. 463889 fot. 463890 fot. 463891

 ID204334  Gyrodon lividus; nad jeziorem w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.09.15; wąski pas olszyny pomiędzy brzegiem jeziora, a rzeczką Małą Wełną wpływającą niedaleko do jeziora, prócz olszy czarnej jeszcze pojedynczo wierzba oraz bez czarny; na ziemi pod olszami kilka owocników (6 dojrzałych i 2-3 młodziutkie); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/BK/25.01.13, tak, notatka: nagranie na dyktafon (siedlisko, liczność owocników)
uwagi: 52°32'30,20" N, 17°42'52,60" E
siedlisko
fot. 513498
owocniki w naturze
fot. 513499
wymiary owocników
fot. 513500 fot. 513501 fot. 513502 fot. 513503
jeden z owocników to "zroślak", podwójny owocnik

ID205003 Gyrodon lividus; Las Ratyński Wrocław/Lutynia, pow. Średzki, woj. dolnośląskie; 2012.09.22; Olcha, nieliczna brzoza, leszczyna; wilgotna gleba, pojedyńczo na powiezchni ok. 5x5m ok. 10 szt.; leg. Tom; det. Tom; eksykat: -, tak, notatka: -
uwagi: Kapelusz - miękki, gąbczasty, suchy. Trzon połączony z kapeluszem (brak lini odcięcia)zwężający się ku dołowi.
Przybliżona lokalizacja: Północna część Lasu Ratyńskiego (żółty, pieszy szlak Wrocław-Lutynia)
GPS: 51°8'7.871"N, 16°49'16.103"E
GPS: 51.1355200°N, 16.8211400°E
fot. 516563fot. 516564fot. 516565fot. 516566fot. 516567fot. 516568fot. 516569fot. 516570

ID208219 Gyrodon lividus; 1,7 km na S-W od zabudowań Rakowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.10.01; las olchowy; na ziemi, pośród traw i pokrzyw w grupach, w 3 miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 89. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 531826 fot. 531827 fot. 531828 fot. 531829 fot. 531830 fot. 531831 fot. 531832

ID225622 Gyrodon lividus; Budzów (w kierunku Marcówki), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2013.08.25; olszyna nad wypływającym źródełkiem w lesie bukowo-jodłowym; na ziemi i próchniejących gałązach olchy, w trawie kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 610132 fot. 610133

ID339338 Gyrodon lividus; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2020.09.26; podmokły las liściasty, olcha, dąb, grab, jesion; ziemia kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1189524 fot. 1189525 fot. 1189526

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji