Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)

owocnik

Rzadki, charakteryzuje się bardzo krótkimi rurkami (2 – 4 mm) silnie zrośniętymi z kapeluszem; wyrasta w miejscach wilgotnych, pod olchami.
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Kapelusz piaskowo-żółty, z wiekiem także z rdzawym lub różowym odcieniem; 40-100(200) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko płaski lub powyginany i pofałdowany; powierzchnia jedwabista, zamszowata lub gładka, sucha, wilgotna lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 30-70(100) x 8-15 mm, cylindryczny, zwężający się ku podstawie, pełny.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowooliwkowy. Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, 4-8 x 3-5 µm.
Spore print ochraceous-olive. Spores broadly ellipsoid, smooth, 4-8 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Russula sp.
podmokły las olchowy
Nieczęsty. Owocniki wyrastają w grupach, w miejscach wilgotnych, pod olchami, na ziemi lub próchniejących pniach i pniakach.
Not common. Gregarious in wet places, close to Alnus.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny ale niskiej wartości z uwagi na gąbczastą konsystencję.
Edible but of low quality because of spongy consistency.

wybrane okazy · selected collections

#9
00 08 05 - 14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93[1340], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:34 1 znaleziska Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 205003 289695 AB93 114016 AB94 114372 118034 118038 AD07 195210 BB01 116240 BB20 146208 BC91 147485 CC80 41634 CC84 204334 CE46 208219 DE78 339338 DF22 24090 DF97 225622 EF16 121182 EG32 76013 GC01 177476 194873

ID 24 090 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 12 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra, na liściastej ściółce, grupa owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23911 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23911

ID 41 634 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 200m E od leśniczówki Łopuchowo, CC80; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, okalający niewielkie torfowisko śródleśne, obecność leszczyn i olszy, na ziemi, kilka wiązek po 3-8 owocników; leg. Michał Wójtowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/7.09.06; uwagi: fot.52892 fot.52893 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87;

52892
52893

ID 76 013 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG32; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wilgotne laski z olchowe, na ziemi, 59 owocników, na czterech stanowiskach, w grupach. Najliczniej (1) 39 owocników.; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PC/6.02.12; uwagi: 1. N 49°24'38,9"; E 20°22'27,5"; H - 531 m n.p.m. Przy Strasznym Potoku. 39 owocniki w grupie pod olszą szarą, 7 m od potoku, na powierzchni około 8 m2, w gęstym młodniku świerkowym.; 2. N 49°24'31,4"; E 20°22'30,1"; H - 459 m n.p.m. Sześć owocników w grupie, w rowie meliracyjnym, 1,2 m od drogi asfaltowej, w pobliżu olszy szarej.; 3. N 49°24'29,3"; E 20°22'35,7"; H - 470 m n.p.m. Dwanaście owocników na ziemi, pod olszami szarymi, wzdłuż potoku. Około 30 m nad drogą.; 4. N 49°24'25,4"; E 20°22'42,8"; H - 475 m n.p.m. Dwa owocniki, na ziemi, w potoku, pod olszą szarą. Około 25 m nad drogą.; fot.118297 fot.118298 fot.118299 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

118297
118298
118299

ID 114 016 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa przejściowa między olsem i grądem nad jeziorem, na ziemi, bardzo licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/20.10.08; uwagi: Lejkoporek olszowy zębiak sinawy!; fot.200815; omówiony w wątku [bf:195892] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 195892 ;

ID 114 372 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy nad jeziorem, na ziemi, pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/20.10.08; uwagi: lejkoporek olszowy zębiak sinawy!; fot.201460 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201460

ID 116 240 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 600 m S, BB01; data zbioru: 7 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokłe zagłębienie terenu, w lesie mieszanym, w otoczeniu olsza, na ziemi, około 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.205171 fot.205172 fot.205173 [notatka: nie] [fotografie: tak];

205171
205172
205173

ID 118 034 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy nad jeziorem, na ziemi pod olchami, pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.11.08; uwagi: Lejkoporek olszowy; fot.209364 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209364

ID 118 038 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszyna nad brzegiem jeziora, na ziemi pod olchami, pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Lejkoporek olszowy; fot.209372 [notatka: tak] [fotografie: tak];

209372

ID 121 182 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Kołaczkowice, gmina Busko Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF16; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, olcha, wierzba, dąb, brzoza, na ziemi w mchu, około 10 owocników, większość w zejściowym stanie; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZO/29.11.08; uwagi: fot.217321 fot.217322 fot.217323 fot.217324 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217321
217322
217323
217324

ID 146 208 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: 3km S, Gościno, powiat kołobrzeski, BB20; data zbioru: 25 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad jeziorem Kamica, pod olszami, na ziemi, pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. det. Paweł Paulus; eksykat: nie; uwagi: fot.276479 fot.276480 [notatka: nie] [fotografie: tak];

276479
276480

ID 147 485 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Pszczew i okolice, BC91; data zbioru: 27 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łegi nad jeziorem Ostobno, w ziemi, kilkanaście owocników; leg. Włodek Chojnacki, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.280508 fot.280509 fot.280510; N 52*25,857'; E 015*47,754'; 57 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

280508
280509
280510

ID 177 476 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: 2 km. na wsch. od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty liściastymi(olsza, wierzba), na ziemi, w grupie kilku owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/31.05.11; uwagi: fot.381937 fot.381938 fot.381939 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

381937
381938
381939

ID 194 873 oznaczenie: Gyrodon lividus; • potwierdzenie ID177 476; lokalizacja: 2 km. na wsch. od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 23 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty liściastymi(olsza, wierzba), na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/1.02.12; uwagi: W roku 2011 liczebność owocników była znacznie większa niż w latach poprzednich sprzyjające warunki pogodowe!. Również owocniki rozsiane na znacznie większej powierzchni w stosunku do poprzednich lat.; fot.462370 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

462370

ID 195 210 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Jemiołów, 2 km NE, pow. świebodziński, woj. lubuskie [N 52°22'34,96" E 15°18'05,11"], AD07; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad brzegiem jeziora, na ziemi, pod olszą czarną, kilkadziesiąt do 100 owocników pojedynczo i w grupkach po kilka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/1.02.12; uwagi: nadleśnictwo Świebodzin; obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"; lokalizacja stanowiska - 1 - na NW brzegu jeziora Trześniowskiego, około 20 minut marszu zielonym szlakiem prowadzącym po linii brzegowej jeziora na S od tablicy informacyjnej "Źródliska" "Źródliska" to jeden z punktów tamtejszej ścieżki przyrodniczej, mieści się na zach. brzegu bardzo blisko N krańca jeziora, przed Rybakówką!; lokalizacja stanowiska - 2 - mniej więcej w połowie pomiędzy punktami o współrzędnych:; współrzędne Oudemansiella mucida tuż przed Źródliskiem!; N 52°21'22,75" E 15°17'42,45" współrzędne Sparassis crispa w oddz. 10, ID 195211!; stanowisko; fot.463888; owocniki, część zebrana i porzucona; fot.463889 fot.463890 fot.463891 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

463888
463889
463890
463891

ID 204 334 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: nad jeziorem w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC84; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas olszyny pomiędzy brzegiem jeziora, a rzeczką Małą Wełną wpływającą niedaleko do jeziora, prócz olszy czarnej jeszcze pojedynczo wierzba oraz bez czarny, na ziemi pod olszami, kilka owocników (6 dojrzałych i 2-3 młodziutkie); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/BK/25.01.13; uwagi: 52°32'30,20" N, 17°42'52,60" E; siedlisko; fot.513498; owocniki w naturze; fot.513499; wymiary owocników; fot.513500 fot.513501 fot.513502 fot.513503; jeden z owocników to "zroślak", podwójny owocnik [notatka: nagranie na dyktafon (siedlisko, liczność owocników)] [fotografie: tak];

513498
513499
513500
513501
513502
513503

ID 205 003 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Las Ratyński Wrocław/Lutynia, pow. Średzki, woj. dolnośląskie; data zbioru: 22 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Olcha, nieliczna brzoza, leszczyna, wilgotna gleba,, pojedyńczo na powiezchni ok. 5x5m ok. 10 szt.; leg. det. Tom; eksykat: -; uwagi: Kapelusz - miękki, gąbczasty, suchy. Trzon połączony z kapeluszem brak lini odcięcia!zwężający się ku dołowi.; Przybliżona lokalizacja: Północna część Lasu Ratyńskiego żółty, pieszy szlak Wrocław-Lutynia!; GPS: 51°8'7.871"N, 16°49'16.103"E; GPS: 51.1355200°N, 16.8211400°E; fot.516563 fot.516564 fot.516565 fot.516566 fot.516567 fot.516568 fot.516569 fot.516570 [notatka: -] [fotografie: tak];

516563
516564
516565
516566
516567
516568
516569
516570

ID 208 219 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: 1,7 km na S-W od zabudowań Rakowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 1 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na ziemi, pośród traw i pokrzyw, w grupach, w 3 miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 89. Gmina Łęka Opatowska.; fot.531826 fot.531827 fot.531828 fot.531829 fot.531830 fot.531831 fot.531832 [notatka: nie] [fotografie: tak];

531826
531827
531828
531829
531830
531831
531832

ID 225 622 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Budzów (w kierunku Marcówki), pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 25 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszyna nad wypływającym źródełkiem w lesie bukowo-jodłowym, na ziemi i próchniejących gałązach olchy, w trawie, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak; uwagi: fot.610132 fot.610133 [notatka: nie] [fotografie: tak];

610132
610133

ID 339 338 oznaczenie: Gyrodon lividus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 26 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty, olcha, dąb, grab, jesion, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1189524 fot.1189525 fot.1189526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1189524
1189525
1189526
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji