grzyby.pl

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc

lejkoporek olszowy, zębiak siny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)

owocnik

Rzadki, charakteryzuje się bardzo krótkimi rurkami (2 – 4 mm) silnie zrośniętymi z kapeluszem; wyrasta w miejscach wilgotnych, pod olchami.
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy)
Kapelusz piaskowo-żółty, z wiekiem także z rdzawym lub różowym odcieniem; 40-100 (200) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko płaski lub powyginany i pofałdowany; powierzchnia jedwabista, zamszowata lub gładka, sucha, wilgotna lepka.

Pory żółto-oliwkowe, uciśnięte sinieją, potem brązowieją, nieregularne, labiryntowate. Rurki tej samej barwy, krótkie, 3-5 mm; zbiegające po trzonie.

Trzon barwy kapelusza; 30-70 (100) x 8-15 mm, cylindryczny, zwężający się ku podstawie, pełny.

Miąższ kremowy, przecięty słabo siniejący; konsystencja gąbczastej; zapach słaby, smak kwaskowaty.Kapelusz piaskowo-żółty, z wiekiem także z rdzawym lub różowym odcieniem; 40-100 (200) mm średnicy, początkowo wypukły, szybko płaski lub powyginany i pofałdowany; powierzchnia jedwabista, zamszowata lub gładka, sucha, wilgotna lepka.

space

Trzon barwy kapelusza; 30-70 (100) x 8-15 mm, cylindryczny, zwężający się ku podstawie, pełny.

space

Pileus sandy-yellow, with age also with rusty or pink tinge; 40-100 (200) mm in diameter, initially convex, quickly plane or flexuous and undulating; surface silky, velutinous or smooth, dry, viscid when wet.
Pores yellow-olive, bruising blue, then browning, irregular, labyrinthine. Tubes of the same colour, short, 3-5 mm; decurrent.
Stipe concolourous with the cap; 30-70 (100) x 8-15 mm, cylindrical, tapering towards the base, solid.
Flesh creamy, cut slightly bluing; of spongy consistency; odour weak, taste sourish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowooliwkowy. Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, 4-8 x 3-5 µm.Wysyp zarodników ochrowooliwkowy. Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, 4-8 x 3-5 µm.
Spore print ochraceous-olive. Spores broadly ellipsoid, smooth, 4-8 x 3-5 µm.
Spore print ochraceous-olive. Spores broadly ellipsoid, smooth, 4-8 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Russula sp.
Nieczęsty. Owocniki wyrastają w grupach, w miejscach wilgotnych, pod olchami, na ziemi lub próchniejących pniach i pniakach.Nieczęsty. Owocniki wyrastają w grupach, w miejscach wilgotnych, pod olchami, na ziemi lub próchniejących pniach i pniakach.
Not common. Gregarious in wet places, close to Alnus.
Not common. Gregarious in wet places, close to Alnus.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny ale niskiej wartości z uwagi na gąbczastą konsystencję.Jadalny ale niskiej wartości z uwagi na gąbczastą konsystencję.
Edible but of low quality because of spongy consistency.
Edible but of low quality because of spongy consistency.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000805.14.00 - Gyrodon lividus (lejkoporek olszowy); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
000805-14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #9