występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach iglastych, wczesną wiosną, po stopnieniu śniegu, na opadłych szyszkach świerkowych i zagrzebanym w ziemi drewnie.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mycena strobilicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-86 213839 198636 CA-89 279096 DA-80 212735 DA-98 367411 DG-37 164781 FG-20 367098

ID164781 Mycena strobilicola; Lipnica wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-37; 2010.05.02; Górski las świerkowy.W pobliżu potoku.Świerk,jodła,; na szyszkach świerkowych po kilka owocników na dwóch szyszkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Ryszard Rutkowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 336466 fot. 336467 fot. 336468

ID198636 Mycena strobilicola; Rezerwat Leśne Oczko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2012.04.29; Bór bagienny; zmurszały pień iglasty jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484612 fot. 484613 fot. 484614
Obszar Natura 2000 Lasy Mirachowskie

ID212735 Mycena strobilicola; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2013.04.24; Las świerkowy z domieszka liściastych; szyszki świerkowe 8 owocników na dwóch szyszkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 555425fot. 555426

ID213839 Mycena strobilicola; Rezerwat Leśne Oczko Mirachowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2013.05.22; las świerkowy,bagienny; szyszka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak,Spis grzybów rezerwatu Leśne Oczko
uwagi: fot. 561170

ID279096 Mycena strobilicola; TPK Gdańsk Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2016.03.16; świerczyna; szyszka świerkowa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 832693 fot. 832694

ID367098 Mycena strobilicola; Radocyna w kierunku Lipnej - opustoszałe wsie, pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-20; 2023.03.26; grupa kilku świerków, jodła, leszczyna i in. przy utwardzonej drodze; na świerkowej szyszce 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1421737 fot. 1421738 fot. 1421739 fot. 1421740 fot. 1421741 fot. 1421742 fot. 1421743

ID367411 Mycena strobilicola; Pierzchały 1,7 km. NE, rezerwat Ostoja Bobrów nad Rzeką Pasłęką, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2023.04.09; wilgotny bór świerkowy; na szyszce świerkowej 3 owocniki na jednej szyszce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°18'53.2"N 19°50'53.4"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1422680.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji