grzyby.pl

Mycena strobilicola J. Favre et Kühner

grzybówka wiosenna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka alkaliczna (Mycena stipata)grzybówka dyskowata (Mycena stylobates)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, wczesną wiosną, po stopnieniu śniegu, na opadłych szyszkach świerkowych i zagrzebanym w ziemi drewnie.W lasach iglastych, wczesną wiosną, po stopnieniu śniegu, na opadłych szyszkach świerkowych i zagrzebanym w ziemi drewnie.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem