grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycena strobilicola J. Favre & Kühner

grzybówka wiosenna
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka alkaliczna (Mycena stipata)grzybówka dyskowata (Mycena stylobates)