grzyby.pl

Galerina jaapii A.H. Sm. et Singer

hełmówka grzybówkopodobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ za synonim tego gatunku podaje Galerina mycenoides; w Mycobank i GBIF to osobny gatunek. (2022-11-29)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W mokrych lasach, na tofowiskach, wśród mchów torfowców, innych mchów i resztek roślinnych; maj-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2462]
    Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer · synonimy: G. mycenoides (Fr.) Kühner
    publikacje: Lisiewska 2006 (as: Galerina mycenoides), Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Stasińska 2011b, Karasiński i in. 2015, Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2015, Stasińska i Sotek 2017, Bujakiewicz 2018 (as: G.j. cf), Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2020

znaleziska Galerina jaapii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-54 281034

 ID281034  Galerina jaapii; 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2015.08.08; okresowo zalewany las mieszany -brzozy, olchy, graby i inne; na ziemi, w mchach grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150808/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 13" N i 19st 15' 12,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/775949.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji