grzyby.pl

Galerina jaapii A.H. Sm. et Singer

hełmówka grzybówkopodobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ za synonim tego gatunku podaje Galerina mycenoides; w Mycobank i GBIF to osobny gatunek. (2022-11-29)
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka mszarowa (Galerina hypnorum)Galerina laevis

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W mokrych lasach, na tofowiskach, wśród mchów torfowców, innych mchów i resztek roślinnych; maj-październik.W mokrych lasach, na tofowiskach, wśród mchów torfowców, innych mchów i resztek roślinnych; maj-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony