Tx: 2104
grzyby.pl

Geastrum coronatum Pers.

gwiazdosz koronowaty, gwiazdosz uwieńczony
Geastrum atratum F. Šmarda · Geastrum coronatum var. muelleri V.J. Stanek · Geastrum fornicatum var. multifidum (Pers.) Fr. · Geastrum limbatum Fr. · Geastrum multifidum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
pokrój
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
pokrój
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
pokrój
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
rozwinięty, świeży owocnik - egzoperydium wygląda na beztrzonkowe
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
rozwinięty, podeschnięty owocnik - staje się widoczna krótka szyjka endoperydium
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
perystom
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
pokrój zaraz po otwarciu osłony zewnętrznej
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
perystom u bardzo młodego owocnika
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
pokrój podczas otwierania się osłony zewnętrznej
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
młody owocnik, perystom, powierzchna endoperydium, wewnętrzna powierzchnia egzoperydium, miąższ egzoperydium
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
rozwinięty, podeschnięty owocnik - staje się widoczna krótka szyjka endoperydium

opis

Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
ujście zarodników|peristome

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty)
grupa owocników
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Stosunkowo częsty. W suchych lub umiarkowanie wilgotnych lasach liściastych i iglastych, często pod bukami i grabami, w parkach, ogrodach.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny) · GREJ: ID120505 (© autora fot.)
Geastrum fornicatum (gwiazdosz wzniesiony)
Geastrum fornicatum (gwiazdosz wzniesiony)
Podobne krótko- i grubo-szyjkowe gwiazdosze to: gwiazdosz czteropromienny (Geastrum quadrifidum) - ma wydłużone endoperydium z purpurowym połyskiem. U gwiazdosza wzniesionego (Geastrum fornicatum) - jego osłona zewnętrzna rozdziela się na dwie części - jej zewnętrzna część poprzerastana z podłożem znajduje się w formie miseczki pod ramionami gwiazdy.

wybrane okazy · selected collections

#16
kk.040826-1
leg. Krzysztof Kujawa
/Turew k. Kościana/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2017)[1504]Gierczyk et al. (2017) Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places.[1504], Jaworska (2011)[1609]Jaworska (2011) Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich.[1609], Kamiński (2007)[1622]Kamiński (2007) Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce.[1622], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2020)[1763]Kujawa (2020) Gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum (Batsch.) Hollós.[1763], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1999)[1987]Narkiewicz (1999) Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich.[1987], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Pawłowski & Adamska (2008)[2042]Pawłowski & Adamska (2008) Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu.[2042], Stokłosa et al. (2014)[2273]Stokłosa et al. (2014) Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim.[2273], Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Wojewoda (2000)[2498]Wojewoda (2000) New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland.[2498]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Geastrum coronatum (gwiazdosz koronowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 350499 AC62 356001 BE28 45299 CC74 195366 208965 CC92 186407 205906 DA80 326528 326530

ID 45 299 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: Oborniki Śląskie pow. Trzebnica, BE28; data zbioru: 4 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, na ziemi, dwa obok siebie; leg. Barbara Wrzesińska, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BW/11.10.06; uwagi: tak wygladał "skoszony" egzemplarz; fot.58360; ten sam dzień później fot.58361; a to jest ten drugi, którego kosiarka nie oderwała od podłoża; fot.58362 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58360
58361
58362

ID 186 407 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: 0,8 km na NE od Imielenka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 15 mar 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zakrzaczenie przy torach kolejowych, głóg, na ziemi pod głogiem, 7 owocników z poprzednich sezonów; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: kilka m od owocników niewielkie dzikie wysypisko odpadów budowlanych; lokalizacja i siedlisko; fot.413326 fot.413327; owocniki; fot.413328 fot.413329 fot.413330 fot.413331 fot.413332 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

413326
413327
413328
413329
413330
413331
413332

ID 195 366 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porośnięty krzewami i drzewami (bez lilak, bez czarny, śnieguliczka, topola) opuszczony, zapomniany cmentarz, na ziemi, podłoże piaszczyste, wokoło sterty gruzu, kamieni, także śmieci, na całej powierzchni cmentarza kilkadziesiąt, około 50, owocników, większość z poprzedniego/poprzednich sezonów; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: cmentarz mieści się przy drodze asfaltowej, pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, wokół pola uprawne; widok na cmentarz:; fot.464580 fot.464581; przykładowy stary owocnik; fot.464582; tegoroczny owocnik; fot.464583 fot.464584 fot.464585 fot.464586; rozpoznanie i inne zdjęcia w wątku [bf:445812] [notatka: nagranie na dyktafon+mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 445812 ;

ID 205 906 oznaczenie: Geastrum coronatum; • potwierdzenie ID186 407; lokalizacja: Imielenko, 0,8 km NE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°29'38,99" N 17°23'16,91" E], CC92; data zbioru: 4 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zakrzaczenie na nasypie w pobliżu torów kolejowych, bez lilak, głóg, na ziemi pod bzem lilakiem, grupa 19 owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: stanowisko widok od dwóch przeciwnych stron!; fot.521172 fot.521173; siedlisko; fot.521174; owocniki; fot.521175 fot.521176 fot.521177 fot.521178 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

521172
521173
521174
521175
521176
521177
521178

ID 208 965 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, gmina Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [52°41'36,53" N 17°43'21,40" E], CC74; data zbioru: 24 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porośnięty krzewami i drzewami (bez lilak, bez czarny, śnieguliczka, topola) opuszczony cmentarz poniemiecki, na ziemi, podłoże piaszczyste, wokoło sterty gruzu, kamieni, także śmieci, około 40 owocników rozproszonych na części powierzchni cmentarza; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: cmentarz mieści się przy drodze asfaltowej, pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, wokół pola uprawne; widok na cmentarz widoczny na łuku drogi:; fot.536791; owocniki na miarce; fot.536792 fot.536793; przykładowe owocniki widok z boku i na perystom!; fot.536794 fot.536795 fot.536796 fot.536797 fot.536798 fot.536799 fot.536800 fot.536801 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

536791
536792
536793
536794
536795
536796
536797
536798
536799
536800
536801

ID 326 528 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Wzgórze Pachołek, brzeg lasu przy ul. Spacerowej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas rzadkiego drzewostanu klonowego pomiędzy lasem bukowo-dębowym a ulicą, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: Na tym samym stanowisku występują również owocniki G. triplex i G. quadrifidum.; fot.1102733 fot.1102734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1102733
1102734

ID 326 530 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Wzgórze Pachołek, brzeg lasu przy ul. Spacerowej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 10 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas rzadkiego drzewostanu klonowego pomiędzy lasem bukowo-dębowym a ulicą, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: Na tym samym stanowisku występują również owocniki G. triplex i G. quadrifidum. [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 350 499 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 28 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park,robinia,klon,sosna,brzoza, na ziemi,ściółka+ zmiotki z alejek, trzy owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010383; uwagi: wątek [bf:1270456] fot.1270615 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1270456 ;

ID 356 001 oznaczenie: Geastrum coronatum; lokalizacja: PK Ujście Warty (prop. rez. Porzeckie Rozlewiska) - 1 km na SW od miejscowości Porzecze, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC62; data zbioru: 2 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podnóże zarastającej wydmy śródlądowej, na ziemi wśród roślinności zielnej, w grupie - 7 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1320157 fot.1320158 fot.1320159 fot.1320160 fot.1320161 fot.1320162; Zarodniki: 4,2-6,3 µm średnio 5,2!:; fot.1320163; strzępki włośni:; fot.1320164 fot.1320165 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1320157
1320158
1320159
1320160
1320161
1320162
1320163
1320164
1320165
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji