Tx: 772
grzyby.pl

Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm. [🔉 * wul·g·ris]

grzybówka żelatynowoblaszkowa, grzybówka pospolita
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
pokrój
Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
pokrój
Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
pokrój
Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
pokrój

cechy makroskopowe

Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
blaszki
Mycena vulgaris (grzybówka żelatynowoblaszkowa)
Kapelusz szarobrązowy, szary, w centrum ciemnobrązowy; 8-15 mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem do rozpostartego, w centrum może się znajdować niewysoki garbek lub zagłębienie; powierzchnia prześwitująco prążkowana do 2/3 promienia, gładka, wilgotna lepka, pokryta łatwo zdzieralną, żelatynowatą, bardzo elestyczną skórką.

space

Trzon szary, w górze jaśniejszy, ku podstawie narastająco brązowy; w górze nieco oprószony, poza tym gładki, wilgotny lepki i pokryty żelatynowatą skórką jak i kapelusz, w czasie bardzo wilgotnej pogody mogą być widoczne ściekające pasemka śluzu; 30-50 × 1-1.5, rurkowaty, elastyczny; podstawa z rzadkimi, białymi włoskami.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, z dziobkiem, amyloidalne, 7-8 × 3.5-5 µm. Cheilocystydy cylindryczne, z wielokrotnie rozgałęzionym śluzowaciejącymi wyrostkami, pogrążone w galaretowatej masie na sterylnym ostrzu blaszki, 18-35 × 2-4.5 µm. Brak pleurocystyd.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsta. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, często masowo, w grupach, na sciółce pod drzewami iglastymi.

wybrane okazy · selected collections

#5
04 10 05 - 14
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm. [🔉 * wul·g·ris](pl) grzybówka żelatynowoblaszkowa · grzybówka pospolita
vulgris, -e; vulgatus, -a, -um (lat., adj.) — zwyczajny, ogólnie znany, pospolity (ogólnie dostępny), rozpowszechniony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Grzesiak et al. (2020)[1530]Grzesiak et al. (2020) Contribution to knowledge of the mycobiota of “Bory Tucholskie” National Park (Northwestern Poland): macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type.[1530], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji