grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Galerina pumila (Pers.) M. Lange

hełmówka drobna
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinaGalerina karsteniihełmówka czerwonawoblaszkowa (Galerina heimansii)
Galerina pumila (hełmówka drobna)
05.09.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pumila (hełmówka drobna)
Galerina pumila (hełmówka drobna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140905.05092014-1JS.jsb - Galerina pumila (hełmówka drobna); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
140905-05092014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/ #3