grzyby.pl

Galerina pumila (Pers.) M. Lange [🔉 * p·mi·la]

hełmówka drobna
Galerina pumila (Pers.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina pumila (hełmówka drobna)
Galerina pumila (hełmówka drobna)
Galerina pumila (hełmówka drobna)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W wilgotnych lasach różnego typu i na łąkach, na ziemi, wśród traw i mchów, na ściółce w lasach szpilkowych i na pokrytej mchem ziemi; lipiec-grudzień.

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.140905-05092014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Galerina pumila (Pers.) M. Lange [🔉 * p·mi·la]Galerina pumila (Pers.) Singer(pl) hełmówka drobna
pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis (lat., adj.)
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2481]
    Galerina pumila (Pers.) Singer · synonimy: G. mycenopsis (Fr.) Kühner ss. Kühner
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , , Lisiewska 2004, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Ślusarczyk 2016, Mleczko i Beszczyńska 2015, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Ślusarczyk 2021, Domian i Kujawa 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji