grzyby.pl

Galerina pumila (Pers.) M. Lange [🔉 * p·mi·la]

hełmówka drobna
Galerina pumila (Pers.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinaGalerina karsteniihełmówka czerwonawoblaszkowa (Galerina heimansii)
Galerina pumila (hełmówka drobna)
05.09.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pumila (hełmówka drobna)
Galerina pumila (hełmówka drobna)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W wilgotnych lasach różnego typu i na łąkach, na ziemi, wśród traw i mchów, na ściółce w lasach szpilkowych i na pokrytej mchem ziemi; lipiec-grudzień.W wilgotnych lasach różnego typu i na łąkach, na ziemi, wśród traw i mchów, na ściółce w lasach szpilkowych i na pokrytej mchem ziemi; lipiec-grudzień.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140905.05092014-1JS.jsb - Galerina pumila (hełmówka drobna); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
140905-05092014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Galerina pumila (Pers.) M. Lange [🔉 * p·mi·la]Galerina pumila (Pers.) Singer(pl) hełmówka drobna
pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis (lat., adj.)
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł