Tx: 1742
grzyby.pl

Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä

woszczyneczka obrzeżona
Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden [gł. w czekl.] · Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego, na drewnie i korze leżących pni drzew liściastych (np. olszy, grabu, buka), rzadziej iglastych (np. świerk lub sosna). Wywołuje białą zgniliznę drewna iglastego.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Domański (1961)[2683]Domański (1961) Materiały do poznania mikoflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic.[2683], Domański (1966)[2691]Domański (1966) Studium porównawcze nad grzybami polyporoidalnymi: Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell.[2691], Domański (1967)[2693]Domański (1967) Specyfika mikoflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rzędu Aphyllophorales.[2693], Domański (1970)[2703]Domański (1970) Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XV. Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell. w kulturze.[2703], Domański (1972)[3800]Domański (1972) Fungi, Polyporaceae I (resupinatae), Mucronoporaceae I (resupinatae).[3800], Domański et al. (1960)[2710]Domański et al. (1960) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958).[2710], Domański et al. (1963)[2711]Domański et al. (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960).[2711], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domański et al. (1970)[2714]Domański et al. (1970) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965).[2714], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Gelatoporia pannocincta), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Gelatoporia pannocincta), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Gelatoporia pannocincta), Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510] (as: Gelatoporia pannocincta i Gloeoporus pannocinctus), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Gloeoporus pannocinctus), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Gloeoporus pannocinctus), Karasiński et al. (2009)[1644]Karasiński et al. (2009) Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest.[1644] (as: Gelatoporia pannocincta), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Gloeoporus pannocinctus), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Gelatoporia pannocincta), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006] (as: Gloeoporus pannocinctus), Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394] (as: Gloeoporus pannocinctus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545] (as: Gloeoporus pannocinctus)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Gelatoporia pannocincta (woszczyneczka obrzeżona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB73 347503 AB84 373114 AB93 328138 362451 369168 369169 373440 AB94 288825 308395 318508 370799 372933 372956 372970 373095 373449 AC12 351979 AC13 351429 AC35 352964 AC37 362391 AC44 370774 CC15 375039 CE38 328380 DE46 370001 DE54 370000 371510 DE55 342807 DE56 327054 340632 DE66 373015

ID 288 825 oznaczenie: Ceriporiopsis pannocincta; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, rozpostarty; leg. Grazyna Domian, det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć); eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: [bf:863689] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863689 ;

ID 308 395 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, rozpostarty na bocznej powierzchni kłody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.960111 fot.960112 fot.960113 [notatka: tak] [fotografie: tak];

960111
960112
960113

ID 318 508 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, rozpostarty na przyziemnej powierzchni kłody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1027123 fot.1027124 fot.1027125 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1027123
1027124
1027125

ID 327 054 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: 1 km S od dz. Martelicha ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 58,5" N i 19st 27' 27,5" E], DE56; data zbioru: 19 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols, na spodniej stronie kłody padłej olchy, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1107695 fot.1107696 fot.1107697 fot.1107698 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1107695
1107696
1107697
1107698

ID 328 138 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1116095 fot.1116096 fot.1116097 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116095
1116096
1116097

ID 328 380 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: 900 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 4 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej kłodzie buka, płatowo; leg. Piotr Zawada, det. Grażyna Domian; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 8111. Omówiony w: [bf:1108181]; fot.1118218 fot.1118219 fot.1118220 fot.1118221 fot.1118222 fot.1118223 fot.1118224 fot.1118225 fot.1118226 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1108181 ;

ID 340 632 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany pomiędzy borem sosnowym a olsem -sosna, olcha, dąb, topola, świerk i inne, na spodniej stronie pnia powalonej olchy, grupa kilku(nastu) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 41" N 19st 27' 20" E; fot.1195859 fot.1195860 fot.1195861 fot.1195862 fot.1195863 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1195859
1195860
1195861
1195862
1195863

ID 342 807 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy, dębów i buków, na leżącym na ziemi murszejącym fragmencie konaru liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 3' 53,5" N 19st 22' 12" E; fot.1209342 fot.1209343 fot.1209344 fot.1209345 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1209342
1209343
1209344
1209345

ID 347 503 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Szczecin Gocław (Uroczysko Kupały, Zielone Wzgórze), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1249381 fot.1249382; zarodniki: 3,6-4,7 x 0,8-1,2 µm średnio 4,2 x 1,0 µm!, Q: 3,7-5,4 średnio 4,4!:; fot.1249383; sprzążki:; fot.1249384 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1249381
1249382
1249383
1249384

ID 351 429 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Las Baniewicki), 2,1 km na NW od Baniewic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 10 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Ol, Lp, Jw, Db, Św, Bk), na murszejącym fragmencie konaru drzewa liściastego, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279642 fot.1279643 fot.1279644; zarodniki IKI!: 3,3-4,3 x 0,7-1,3 µm średnio 3,8 x 1,0 µm!, Q: 3,0-5,1 -6,1!, średnio 4,0; fot.1279645; sprzążki:; fot.1279646 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279642
1279643
1279644
1279645
1279646

ID 351 979 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,1 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 28 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Tilia sp., rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285999 fot.1286000 fot.1286001 fot.1286002 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285999
1286000
1286001
1286002

ID 352 964 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Półwysep Chłop), 3,4 km na SE od Derczewa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC35; data zbioru: 11 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295096 fot.1295097 fot.1295098; zarodniki IKI!: 3,6-4,5 x 1,0-1,4 µm średnio 4,1 x 1,2 µm!, Q: 2,9-4,2 średnio 3,6!:; fot.1295099 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295096
1295097
1295098
1295099

ID 362 391 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 2,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382333 fot.1382334 fot.1382335 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382333
1382334
1382335

ID 362 451 oznaczenie: Gloeoporus pannocinctus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, prop. powiększenie rez. Bukowe Zdroje), 0,4 km na NE od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382751 fot.1382752 fot.1382753 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382751
1382752
1382753

ID 369 168 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa) 2 km na SW od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1447300 fot.1447301 fot.1447302 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1447300
1447301
1447302

ID 369 169 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa) 1,6 km na SW od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi brukowanej w żyznej buczynie, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1447311 fot.1447312 fot.1447313 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1447311
1447312
1447313

ID 370 000 oznaczenie: Ceriporiopsis pannocincta; lokalizacja: 2,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0137 19,2421], DE54; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany wilgotny -olcha, brzoza, rzadziej osika, świerk, na silnie zmurszałej kłodzie brzozowej, na spodniej stronie, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456727 fot.1456728 fot.1456729 fot.1456730 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456727
1456728
1456729
1456730

ID 370 001 oznaczenie: Ceriporiopsis pannocincta; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1628 19,4683], DE46; data zbioru: 30 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na spodniej stronie bukowej kłody, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456745 fot.1456746 fot.1456747 fot.1456748 fot.1456749 fot.1456750 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456745
1456746
1456747
1456748
1456749
1456750

ID 370 774 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (rez. Długogóry, obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska), 2,4 km na N od Chłopowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC44; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, kłoda Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1464799 fot.1464800 fot.1464801 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1464799
1464800
1464801

ID 370 799 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK "Puszcza Bukowa"), 2,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1465161 fot.1465162 fot.1465163 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1465161
1465162
1465163

ID 371 510 oznaczenie: Ceriporiopsis pannocincta; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0189 19,2530], DE54; data zbioru: 14 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z okresowym ciekiem -grab, olcha, brzoza, sosna, dąb i inne, na zmurszałym fragmencie pnia padłej brzozy, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1473945 fot.1473946 fot.1473947 fot.1473948 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1473945
1473946
1473947
1473948

ID 372 933 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 0,9 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.1488446 fot.1488447; zarodniki: 3,5-4,9 x 0,7-1,8 µm średnio 4,0 x 0,9 µm!, Q: 3,4-5,6 średnio 4,5!:; fot.1488448;

1488446
1488447
1488448

ID 372 956 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,2 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488754 fot.1488755 fot.1488756 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488754
1488755
1488756

ID 372 970 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Buczynowe Wąwozy), 2,1 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek zyznej buczyny i łęgu olszowo-jesionowego, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488908 fot.1488909 fot.1488910 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488908
1488909
1488910

ID 373 015 oznaczenie: Ceriporiopsis pannocincta; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Budy; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0048 19,4935], DE66; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 100-letni las mieszany -olcha, brzoza, świerk, sosna, wiąz, osika, zmurszały fragment pnia powalonego drzewa, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1489392 fot.1489393 fot.1489394 fot.1489395 fot.1489396 fot.1489397 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489392
1489393
1489394
1489395
1489396
1489397

ID 373 095 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Kołowskie Parowy), 0,5 km NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1490192 fot.1490193 fot.1490194 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490192
1490193
1490194

ID 373 114 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 0,9 km S od wiaduktu A6 i S3 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1490448 fot.1490449 fot.1490450 fot.1490451 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490448
1490449
1490450
1490451

ID 373 440 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,6 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1493319 fot.1493320; gatunek dość często spotykany w tym rezerwacie [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493319
1493320

ID 373 449 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na leżącym na ziemi konarze Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1493394 fot.1493395 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493394
1493395

ID 375 039 oznaczenie: Gelatoporia pannocincta; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 24 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dawny park dworski - drzewostan mieszany, Opadła gałąź buka, Kilka owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Drz4/12/2023 BG GREJ;

IMG20231124150414
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji