grzyby.pl

Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä

woszczyneczka obrzeżona
Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden [główna w czekliście] · Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego, na drewnie i korze leżących pni drzew liściastych (np. olszy, grabu, buka), rzadziej iglastych (np. świerk lub sosna). Wywołuje białą zgniliznę drewna iglastego.W lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego, na drewnie i korze leżących pni drzew liściastych (np. olszy, grabu, buka), rzadziej iglastych (np. świerk lub sosna). Wywołuje białą zgniliznę drewna iglastego.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony