grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.

wszczyneczka obrzeżona
Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeCrustoderma dryinumklejoporek dwubarwny (Gelatoporia dichroa)

występowanie

W lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego, na drewnie i korze leżących pni drzew liściastych (np. olszy, grabu, buka), rzadziej iglastych (np. świerk lub sosna).

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony