grzyby.pl

Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.

grzybówka popielata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka oliwkowa (Mycena chlorantha)grzybówka cytrynowoostrzowa (Mycena citrinomarginata)
Mycena cinerella (grzybówka popielata)
02.12.2006, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Mycena cinerella (grzybówka popielata)
Mycena cinerella (grzybówka popielata)
Mycena cinerella (grzybówka popielata)
Mycena cinerella (grzybówka popielata)
Mycena cinerella (grzybówka popielata)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061202.1.ww - Mycena cinerella (grzybówka popielata); Kotlina Sandomierska
061202-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #6