Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
na liściach dębu

owocnik

Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
na liściach dębu
Kapelusz bardzo drobny, 0.5-3(5) mm średnicy; biały; półkulisty do wypukło-dzwonkowatego; brzeg nieco pofalowany; powierzchnia matowa.

space

Trzon biały; włosowaty, cylindryczny, często wygięty, 4-20 x 0.1-0.2 mm; bez tarczki w miejscu przyrośnięcia do podłoża; powierzchnia delikatnie biało oprószona, potem naga.

space

Pileus very small, 0.5-3(5) mm in diameter; white; hemispherical to convex-campanulate; margin slightly undulating; surface dull.

space

Stipe white; filiform, cylindrical, often bent, 4-20 x 0.1-0.2 mm; without a disc at the place of attachement to the substrate; surface slightly white pruinose, later glabrous.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych; 6-10 x 3.5-5 µm.
Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid; 6-10 x 3.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają w grupach, jesienią i zimą, na pochodzące z roku poprzedzającego opadłych liściach dębu (rzadziej grabu, olchy).
Gregarius, fall-winter on old Quercus leaves.
Podobna grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) wyrasta na starych liściach bukowych; blaszki ma przyrośnięte do prawie wolnych.

space

Similar grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) grows on old beech leaves; gills are adnate to almost free. grzybówka pofałdowana (Mycena mucor) has a basal disc.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). [13]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Mycena polyadelpha na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-19 168412 CC-15 277844 DE-45 339038 DE-46 252635 DE-55 229477 271556 207844

 ID168412  Mycena polyadelpha; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.16; las mieszany(Pinus, Quercus, Betula); liście Quercus gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 594 zielnik własny, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

 ID207844  Mycena polyadelpha; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.11.04; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne; pobocze ścieżki; na zeszłorocznych liściach dębowych zagrzebanych w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06120, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 04' 08,7" N i 19st 22' 11,7" E

fot. 530081 fot. 530082

 ID229477  (potwierdzenie 207844) Mycena polyadelpha; 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.25; las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne; pobocze ścieżki; na zeszłorocznych liściach dębowych gnijących w ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 25/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 629184 fot. 629185 fot. 629186

 ID252635  Mycena polyadelpha; 1 km E od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.11.22; śródleśna, zdziczała kępa leszczyn; na gnijących w ściółce liściach dębu kilkadziesiąt owocników na kilku liściach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/24.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 56,5" N i 19st 28' 0,14" E

fot. 726479 fot. 726480

 ID271556  Mycena polyadelpha; 1,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.08; bór sosnowy; na gnijących w ściółce dębowych liściach b.licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 21" N 19st 19' 5" E

fot. 802451 fot. 802452 fot. 802453

ID277844 Mycena polyadelpha; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.12.10; Skraj lasu liściastego i pastwiska.; Na liściach dębu. Masowo. Setki owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/810984.html
fot. 828461 fot. 828462

ID339038 Mycena polyadelpha; 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; las mieszany -dęby, jodły, osiki, graby i inne; na gnijących, dębowych liściach w stercie gałęzi pozostawionych po wycince bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 49" N 19st 22' 59,5" E

fot. 1188331 fot. 1188332 fot. 1188333 fot. 1188334 fot. 1188335 fot. 1188336

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji