grzyby.pl
GREJ

Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner (1938)

grzybówka dębowa
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka gołębia (Mycena pelianthina)grzybówka bruzdowanotrzonowa (Mycena polygramma)
Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
na liściach dębu; 17.11.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
Kapelusz bardzo drobny, 0.5 – 3 (5) mm średnicy; biały; półkulisty do wypukło-dzwonkowatego; brzeg nieco pofalowany; powierzchnia matowa.

space

Trzon biały; włosowaty, cylindryczny, często wygięty, 4 – 20 x 0.1 – 0.2 mm; bez tarczki w miejscu przyrośnięcia do podłoża; powierzchnia delikatnie biało oprószona, potem naga.

space

Pileus very small, 0.5 – 3 (5) mm in diameter; white; hemispherical to convex-campanulate; margin slightly undulating; surface dull.

space

Stipe white; filiform, cylindrical, often bent, 4 – 20 x 0.1 – 0.2 mm; without a disc at the place of attachement to the substrate; surface slightly white pruinose, later glabrous.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych; 6 – 10 x 3.5 – 5 µm.

Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid; 6 – 10 x 3.5 – 5 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają w grupach, jesienią i zimą na pochodzące z roku poprzedzającego opadłych liściach dębu (rzadko buka?).

Gregarius, fall-winter on old Quercus leaves.

uwagi

Podobna grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) wyrasta na starych liściach bukowych; blaszki ma przyrośnięte do prawie wolnych. grzybówka pofałdowana (Mycena mucor) ma u podstawy trzonu krążek.

Similar grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) grows on old beech leaves; gills are adnate to almost free. grzybówka pofałdowana (Mycena mucor) has a basal disc.