Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID299182 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID317878 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID319706 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pod drzewami iglastymi, jodłą, świerkiem i sosną.
W lasach iglalstych, pod jodłami, świerkami i sosnami; lipiec-październik.

jadalność

Jadalny.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Russula amethystina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD-95 319706 DE-86 317878 EE-64 299182

ID299182 Russula amethystina; Wi¶niówka (gmina Masłów), ok. 2,3 km w kierunku SW, pow. kielecki, woj. ¶więtokrzyskie, EE-64; 2013.09.27; las mieszany (jodła, d±b, także w pobliżu buk); na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: Nadl. Kielce, Le¶nictwo D±browa, oddz. 33, NW stok Góry Wierzejskiej, na NNW od N2000 "Ostoja Wierzejska"

zdjęcia owocnika:
fot. 917464 fot. 917465 fot. 917466

oznaczenie Ali Mikołajczyk w w±tku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/897245.html

ID317878 Russula amethystina; Smyków, pow. częstochowski, woj. Przyrów, DE-86; 2015.10.24; głównie jodła; na ziemi 1; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Alina Mikołajczyk; eksykat: u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/966871.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966872.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966870.html

ID319706 Russula amethystina; Pawlikowice, 1,5 km na południowy zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.18; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/933470.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji