Tx: 2115
grzyby.pl

Geastrum quadrifidum Pers.

gwiazdosz czteropromienny
Geastrum coronatum (Scop.) J. Schröt. · Geastrum minus (Pers.) G. Cunn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195910 (© autora fot.)
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID120505 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID75399 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID81494 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID149882 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID181970 (© autora fot.)

owocnik

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID153038 (© autora fot.)
Owocnik początkowo zamknięty, kulisty, 10-20(30) mm średnicy, o powierzchni pokrytej cienką warstwą grzybni, jasnobrązowy.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawe lub wydłużone, odwrotnie jajowate, 3.5-15 mm szerokości, ciemno-szarobrązowe; o powierzchni pokrytej drobnymi kryształkami; młoda szara, liliowo-brązowa, z wiekiem ochrowa, brązowawa.

space

Ujście zarodników (perystom) niskie lub wyciągnięte, włókniste, talerzyk wyraźny, ostro odcinający się, ograniczony wałeczkiem.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, wyraźnie brodawkowane (do 12 brodawek na obwodzie), 4.5-6 µm średnicy.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.25 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID75399 (© autora fot.)
Stosunkow częsty. Owocniki pojawiają się pojedynczo lub w grupach, zwykle w lasach iglastych, na wapiennym podłożu, rzadziej w lasach liściastych, w zaroślach.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Geastrum fornicatum (gwiazdosz wzniesiony)
Geastrum fornicatum (gwiazdosz wzniesiony)
Do pewnego stopnia podobny gwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum) ma znacznie większe owocniki, o grubszej miseczce, a ujście zarodników jest bez wyraźnego talerzyka. Gatunek zmiennny, wyróżniana jest forma paskowa (var. sabulosum) o jeszcze mniejszych owocnikach (10-15 mm średnicy), 5-6 ramionach, wydłużonym endoperydium i niewyraźnym talerzykiem.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Jaworska (2011)[1609]Jaworska (2011) Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich.[1609], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa (2020)[1764]Kujawa (2020) Gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum DC.[1764], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Narkiewicz (1999)[1987]Narkiewicz (1999) Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich.[1987], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Szczepkowski (2008)[2298]Szczepkowski (2008) Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku.[2298], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Szczepkowski et al. (2011)[2361]Szczepkowski et al. (2011) Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki.[2361], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2000)[2498]Wojewoda (2000) New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland.[2498], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BC63 181970 DA80 326533 DE35 351215 DE45 102981 117002 149882 181292 DE55 360456 DE56 169867 210934 227795 248239 341578 DE65 258539 DE66 148272 DF62 120505 EG33 81494 FC85 343416 GB31 277343 GB94 230645 GC01 153038 GC02 335083 GC04 171170 195910 GC11 197567 GC20 75399 GC64 78543 GC65 338236

ID 75 399 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Białystok-Klepacze; ok 500 m S od stacji kolejowej Klepacze. Ok. 20 m wgłąb lasu (na południe) od boiska drużyny Tornado Klepacze., GC20; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, z domieszką liściastych. Stanowisko położone ok. 3 m od ogniska., piaszczysta ziemia pokryta igłami sosnowymi oraz okruchami węgla drzewnego., 2 owocniki; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: średnica główek - kolejno: ok.4mm i ok.8mm; fot.116771 fot.116772 fot.116773 fot.116774 [fotografie: tak];

116771
116772
116773
116774

ID 78 543 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Puszcza Białowieska, rezerwat Nieznanowo, GC64; data zbioru: 19 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, wsród mchów, dwa owocniki; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BG/24.09.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak, u Darka Karasińskiego]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 81 494 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Podłaźce, Pieniński Park narodowy, EG33; data zbioru: 13 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu modrzewiowo-jodłowego i łąki kserotermicznej, na ziemi, jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła i Marta Piechowicz, det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/PCH/16.05.08; uwagi: N 49st24'32,6"; E 20st24'34,6"; H-521 m n.p.m. Owocnik rósł tuż przy ścieżce zwierząt, w sąsiedztwie rosły także 4 owocniki Geastrum fimbriatum.; fot.130604 fot.130605 fot.130606 fot.130607 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

130604
130605
130606
130607

ID 102 981 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE45; data zbioru: 8 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ściółce, dwie grupy kilka m od siebie (18+12 owocników); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.06.08; uwagi: owocniki zeszłoroczne; fot.176008 fot.176009 fot.176010 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

176008
176009
176010

ID 117 002 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km E,Leśn.Łuszczanowice,gm.Kleszczów, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna, na ściółce, w grupach,po kilka kilkanaście sztuk; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,grzyb chroniony; uwagi: Potwierdzenie stanowiska ID102981.Na dzień dzisiejszy stwierdziłem cztery grupy gwiazdoszy:dwie ze świeżymi owocnikami i dwie tylko z zeszłorocznymi owocnikami; fot.206711 fot.206712 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206711
206712

ID 120 505 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą, w odległości ok. 8 m przy drodze sosny, na ziemi w trawie, wsród liści, około 30 owocników w różnym stadium rozwoju na pow. ok. 2 m kw; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/29.11.08; uwagi: fot.215360 fot.215361 fot.215362 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215360
215361
215362

ID 148 272 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km NW,Kol.Ojrzeń,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi,na ściółce, grupa 4 owocników i 4 zwiędniętych ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.282114 fot.282115 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282114
282115

ID 149 882 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE45; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ściółce, naliczyłem 74 owocniki w pięciu grupach (35+2+4+6+27) na powierzchni ok.0,5ha; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id102981 i id117002; fot.285800 fot.285801 fot.285802 fot.285803 fot.285804 fot.285805 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285800
285801
285802
285803
285804
285805

ID 153 038 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: około 1.5 km. na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 30 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany lecz w tej części ze znaczną przewagą świerka, mocno zmurszały pień, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: fot.295515 fot.295516 fot.295517 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

295515
295516
295517

ID 169 867 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 300m S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in, na omszałych szczątkach pniaka, grupka trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie ,gatunek chroniony; uwagi: fot.358390 fot.358391 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

358390
358391

ID 171 170 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: około 2 km. na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy w średnim wieku, całkowicie pozbawiony poszycia oraz roślin zielonych., na ziemi, dwie grupy owocników w bezpośrednim sąsiedztwie świerków. Pierwsza grupa (ok. 20szt) -owocniki już starsze. Druga grupka mniej liczna (ok. 10m. dalej) -owocniki świeże.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/11.01.11; uwagi: fot.362892 fot.362893; Więcej informacji w [bf:362548] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 362548 ;

ID 181 292 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; • potwierdzenie ID117 002; lokalizacja: 1 km E,Leśn.Łuszczanowice,gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 5 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna, na ściółce, w grupce; w tym roku napotkałem tam tylko kilka ''świeżych'' owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.393664 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

393664

ID 181 970 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 4 km N Sieraków, pow. Międzychodzki, woj. Wielkopolskie, BC63; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las iglasty (sosna, świerk), Na ziemi, Grupa około 20 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/AS/10.02.11; uwagi: Gwiazdosz czteropromienny; Owocniki znalezione na terenie Puszczy Noteckiej; fot.395284 fot.395285 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

395284
395285

ID 195 910 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km na SW od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 13 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty (sosna, świerk), na ziemi, w grupie kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/1.02.12; uwagi: fot.467017 fot.467018 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467017
467018

ID 197 567 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: około 1 km na SE od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 6 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolny kawałek starego lasu o zmiennym typie, w tym miejscu jednak kawałek typowo świerkowy, na ziemi, kilka owocników pod świerkami; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.477153 fot.477154 fot.477155 [notatka: nie] [fotografie: tak];

477153
477154
477155

ID 210 934 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; • potwierdzenie ID169 867; lokalizacja: 300m S od leśniczówki Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na szczątkach pniaka, grupka 2 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.545877 [notatka: nie] [fotografie: tak];

545877

ID 227 795 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; • potwierdzenie ID169 867; lokalizacja: 350 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 23 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, eszczyny i in, na szczątkach pniaka, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.620493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620493

ID 230 645 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: około 4 km na N od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB94; data zbioru: 11 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokultura świerkowa w średnim wieku, na ziemi, masowo, w kilku grupach rozsianych na sporym obszarze; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.635636 fot.635637 fot.635638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635636
635637
635638

ID 248 239 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; • potwierdzenie ID169 867; lokalizacja: 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na szczątkach pniaka i tuż obok, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.710664 fot.710665 fot.710666 [notatka: nie] [fotografie: tak];

710664
710665
710666

ID 258 539 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 37" N i 19st 22' 32" E], DE65; data zbioru: 4 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, osiki, na ziemi, w liściastej ściółce, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.08.2015; uwagi: [bf:747628] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 747628 ;

ID 277 343 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: rezerwat "Mały Borek", Puszcza Augustowska, gm. Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie, GB31; data zbioru: 13 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pomnikowy, borealny bór sosnowy ze świerkiem, na ziemi, kilka w grupie; leg. Łukasz Krajewski & Paweł Pawlikowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: zdjęcia:; [bf:824756] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 824756 ;

ID 326 533 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Wzgórze Pachołek, brzeg lasu przy ul. Spacerowej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 4 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas rzadkiego drzewostanu klonowego pomiędzy lasem bukowo-dębowym a ulicą, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: Na tym samym stanowisku występują również owocniki G. coronatum i G. triplex.; fot.1102745 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1102745

ID 335 083 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 27 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: doświadczalna uprawa świerka, na ściółce wokół pniaka po wyciętym świerku, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005904; uwagi: fot.1164309 [notatka: [bf:808388]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 808388 ;

ID 338 236 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Puszcza Białowieska,rez.Lasy naturalne, Tryb Kozłowy pow. hajnowski woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 14 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, mszysta skarpa, mszysta ściółka, w pobliżu świerki, kilkanaście owocników na pow.kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Gwiazdosz czteropromienny; fot.1184453; wątek [bf:1183731] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1183731 ;

ID 341 578 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; • potwierdzenie ID169 867; lokalizacja: 0,3 km S od leśn. Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 5 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki, brzozy i inne, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1201653 fot.1201654 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201653
1201654

ID 343 416 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km W, Paulinów gm. Sterdyń, FC85; data zbioru: 3 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, młode świerki, południowozachodni stok nasypu drogowego, ziemia i mech pokryty igliwiem i liśćmi dębu, grupa 7 owocników; leg. det. Robert Kazański; uwagi: Owocniki suche kwiecień! fot.1214696 fot.1214697 fot.1214698 fot.1214699 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1214696
1214697
1214698
1214699

ID 351 215 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 9 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowa enklawa w mieszanym lesie liściastym, na iglastej ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 11' 51" N 19st 23' 9" E; fot.1278095 fot.1278096 fot.1278097 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1278095
1278096
1278097

ID 360 456 oznaczenie: Geastrum quadrifidum; lokalizacja: Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 21 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ściółce, grupa 12 owocników + tyle samo zeszłorocznych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 18" N 19st 22' 5" E; fot.1367077 fot.1367078 fot.1367079 fot.1367080 fot.1367081 fot.1367082 fot.1367083 fot.1367084 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367077
1367078
1367079
1367080
1367081
1367082
1367083
1367084
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji