Mycena pelianthina (grzybówka gołębia)

owocnik

Mycena pelianthina (grzybówka gołębia)
Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na ściółce, zwłaszcza w buczynach.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

jadalne czy trujące? 🔴

Podejrzana o bycie trującą.[134]

wybrane okazy · selected collections

#3
02 07 06 - 4
leg. Marek Snowarski
/Lodrand u Kocnie, Czechy/
#3
mj.020707-1
leg. Mírek Junek
/Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Mycena pelianthina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 309298 AB-97 333160 BB-01 219161 BE-98 68259 CE-30 134685 DA-96 361905 DB-05 361080 DB-06 361588 361086 DB-39 361589 DF-78 257093 GC-01 230582 GC-02 230651 272858 GC-12 207784 272785

 ID68259  Mycena pelianthina; Henryków - park, BE-98; 2007.06.08; Las liściasty z przewagą buka.; Przy zwalonej, starej lipie, w zaawansowanym stadium rokładu; najprawdopodobniej na zagrzebanym w ściółce murszejącym drewnie 2 owocniki - zachowane kapelusze (trzony zjedzone przez ślimaki); leg. Tomasz Pachlewski; det. Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/27.06.07; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 100153 fot. 100154

ID134685 Mycena pelianthina; Szczodre, pow. wrocławski, dolnośląskie - park, CE-30; 2009.06.12; las liściasty (lipa, dąb, grab, wiąz, klon i inne); na ziemi 5 owocników na powierzchni ok. 1 metra kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy
uwagi:
fot. 247347 fot. 247348 fot. 247349

 ID207784  Mycena pelianthina; około 1.5 km na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2012,07,14; las liściasty (grab, dąb); na ziemi w pobliżu dębu kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MG/25.01.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529637fot. 529638fot. 529639

ID219161 Mycena pelianthina; 2 km SE Kołobrzeg-Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.08.18; buczyna; w koleinie, na opadłych liściach 3 owocniki w grupie; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 585005 fot. 585006

 ID230582  Mycena pelianthina; około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.07.28; las lisciasty (grab, dąb, inne rzadziej); na głębokiej ściółce kilka owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130728/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635188 fot. 635189

 ID230651  Mycena pelianthina; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.25; las mieszany, w miejscu wzrostu nieco wilgotna niecka z rzadkim zadrzewieniem liściastym (dąb, brzoza); na ściółce kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130825/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635666 fot. 635667 fot. 635668

ID257093 Mycena pelianthina; Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2014.08.30; las liściasty- dęby, buki, brzozy i robinie; na ziemi, pośród liści, wraz z innymi gatunkami grzybówek (min, M. rosea) dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcie:
fot. 746523

 ID272785  Mycena pelianthina; Puszcza Knyszyńska, około 800m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2015.09.27; szerokie przydroże w lesie mieszanym; na ziemi grubo usłanej resztkami drewna dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005945, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808081fot. 808082fot. 808083

 ID272858  Mycena pelianthina; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2015.09.28; las mieszany, w miejscu nagromadzenia chrustu; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005905, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808337fot. 808338

 ID309298  Mycena pelianthina; Puszcza Bukowa, 2,1 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.09.19; żyzna buczyna; na ściółce liściastej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 1/GD/05.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/964280.html

ID333160 Mycena pelianthina; Dolina Krąpieli, 1,2 km na SE od Ulikowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2020.07.17; grąd subatlantycki; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150594 fot. 1150595 fot. 1150596

ID361080 Mycena pelianthina; Elbląg, las Bażantarnia, 600 m. N od restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 202.09.14; Buczyna z dodatkiem brzozy i dębu; na ziemi, być może część na drewnie 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'44.3"N 19°26'51.6"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1370978.html

ID361086 Mycena pelianthina; Elbląg, las Bażantarnia, 150 SE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.16; Buczyna, wilgotne zbocze blisko potoku; na ziemi/sciółce 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'18.6"N 19°28'26.8"E

fot. 1371990 fot. 1371991 fot. 1371992 fot. 1371993 fot. 1371994 fot. 1371995

ID361588 Mycena pelianthina; Kadyny, 1,2 km SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.26; Buczyna; na ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°17'30.1"N 19°30'29.3"E

fot. 1375783 fot. 1375784 fot. 1375785 fot. 1375786

ID361589 Mycena pelianthina; Kretowiny, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-39; 2022.09.27; las mieszany Bk - So; na ziemi 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 53°53'36.1"N 20°01'36.2"E

fot. 1375792 fot. 1375793 fot. 1375794 fot. 1375795

ID361905 Mycena pelianthina; Pagórki, 900 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.10.01; Las liściasty Bk-Brz-Gb; na ziemi, na ściółce liściastej kilka owocników rozproszonych; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'18.2"N 19°32'00.2"E

fot. 1378402 fot. 1378403 fot. 1378404 fot. 1378405 fot. 1378406

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji