grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

gąbkowiec północny, klimaczek północny
Spongipellis borealis (Fr.) Pat.
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
13.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
pokrój
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
pory

cechy makroskopowe

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
pory|pores
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
pory|pores
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
pory|pores
pores'>

cechy mikroskopowe

Zarodniki owalne, gładkie, hialinowe z ziarnistą zawartością, nieamyloidale, 5 – 6 × 3.5 – 4 µm. Cystydy grubościenne, wrzecionowate lub maczugowato-wrzecionowate, zakończone czapeczką kryształków lub nie, 30 – 50 × 7 – 10 µm.

wartość

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego (wg Breitenbacha), intensywną zgniliznę typu brunatnego (wg Domańskiego).

występowanie

Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
Stosunkowo często w lasach górskich i lasach o charakterze zbliżonym do naturalnego. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do późnej jesieni, zwykle w licznych grupach, często dachówkowato jedne nad drugimi, na martwym drewnie drzew iglastych, w szczególności świerku, rzadziej na jodle lub sośnie, rzadko na liściastych; rzadziej na osłabionych żywych drzewach.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Makroskopowo, zwłaszcza białawe owocniki, mogą przypominać owocniki z rodzajów białak (Postia) lub białak (Tyromyces) o także soczystym, lecz bardziej kruchym miąższu. Mikroskopowo dla gąbkowiec północny (Climacocystis borealis) charakterystyczne są grubościenne cystydy i zupełnie inaczej wyglądające, większe, szerokoelipsoidalne zarodniki. Rodzaj Climacocystis> liczy tylko ten jeden gatunek.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050913.1.05 - Climacocystis borealis (gąbkowiec północny); Puszcza Białowieska
050913-1
/Puszcza Białowieska/ #5
znalezisko 20040916.15.04 - Climacocystis borealis (gąbkowiec północny); Puszcza Białowieska
040916-15
/Puszcza Białowieska/ #15