grzyby.pl

Conferticium ravum (Burt) Ginns et G.W. Freeman

woskobłonka różnozarodnikowa
Conferticium karstenii (Donk) Hallenb. · Gloeocystidiellum karstenii (Bourdot & Galzin) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach mieszanych, na leżących kłodach buka; wrzesień.W lasach mieszanych, na leżących kłodach buka; wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony