grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum karstenii (Bourdot & Galzin) Donk

Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaeGloeocystidiellum convolvensGloeocystidiellum leucoxanthum