grzyby.pl

Gloeocystidiellum porosum (Berk. et M.A. Curtis) Donk

Gloeocystidium letendrei (P. Karst.) Bourdot et Galzin · Gloeocystidium stramineum (Bres.) Höhn. et Litsch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]