grzyby.pl

Mycena erubescens Höhn. (1913)

grzybówka gorzka
Mycena-Lactipedes Mycena-Lactipedes Mycena-Lactipedes Mycena-LactipedesMycena-Lactipedesgrzybówka szafranowa (Mycena crocata)grzybówka mleczajowa (Mycena galopus)
Mycena erubescens?
[M. erubescens?] las dębowy z domieszką świerków, kilka owocników pojedynczo; 20.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz zmiennej barwy szarobeżowy, ciemnoszary, czasem brązowawy; 3 – 15 mm średnicy i 5 mm wysokości, początkowo jajowaty, następnie stożkowato-dzwonkowaty ze słabo zaznaczonym garbkiem; brzeg równy, u młodych okazów może być nieco podwinięty; płytko rowkowany; powierzchnia gładka, słabo higrofaniczna.

space

Trzon szary, bledszy u szczytu; 30 – 60 x 1 mm cienki, nitkowaty, rurkowaty, elastyczny, chrząstkowy; u młodych egzemplarzy matowy, delikatnie oszroniony, u starszych gładki; podstawa z białawymi włoskami.

space

Pileus varying in colour, grey-beige, dark grey, sometimes brownish; 3 – 15 mm in diameter and 5 mm high, initially ovoid, then conic-campanulate slightly umbonate; margin entire, in young specimens may be slightly incurved; shallowly grammate; surface smooth, slightly hygrophanous.

space

Stipe gray, paler apically; 30 – 60 x 1 mm thin, filiform, cylindical, elastic, cartilaginous; in young specimens dull, slightly pruinose, in mature smooth; base with whitish hairs.

space

zarodniki

Zarodniki owalne, szerokojajowate, z dziobkiem, o ziarnistej zawartości, gładkie, 8 – 12 x 6 – 8 µm.

Spores oval, broadly ovoid, with apiculum, with granular content, smooth, 8 – 12 x 6 – 8 µm.

występowanie

Pojedynczo lub po dwa na pniakach, korze i drewnie zagrzebanym w ściółce. W lasach liściastych i górskich jodłowych od lipca do listopada.

Summer-fall. Solitary or few together on stumps, barks and buried wood of decidious trees and fir.

spożywanie

Niejadalna. Zbyt drobne owocniki.

Too small to be eaten.