grzyby.pl

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

lakownica żółtawa, lakownica lśniąca, Reishi, Ling zhi /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)

opis

Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
przekrój poprzeczny
Owocnik jednoroczne, rzadziej kilkuletnie, składają się z trzonu i płaskiego, kolistego, nerkowatego, bocznie osadzonego płaskiego kapelusza; szerokość 30(50)-250(300) mm, 20-30 mm grubości; powierzchnia kapelusza lśniąca, wygląda jak polakierowana, młode partie żółtobrązowe, żółtoczerwone, z wiekiem ciemnieją pomarańczowobrązowe, czerwonobrązowe; powierzchnia trzonu i kapelusza nierówna, guzkowata, kapelusz nieregularnie koncentrycznie rowkowany; strefa przyrostu na brzegu kapelusza jasna, biaława do żółtawej.
Pory białawe, uciśnięte i z wiekiem brązowieją; okrągławe, drobne, 4-5 na mm, z ostrą granicą na brzegu kapelusza. Rurki (2)5-20(30) mm długości, ochrowe, brązowawe; jednowarstwowe, rzadko 2,3-warstwowe.
Trzon 50-120 x 10-20 mm, nieregularnie powyginany, zwykle boczny, rzadko centralny; dość ciemny, czerwonobrązowy; rzadko owocniki bez trzonu, bokiem przyrośnięte do podłoża.
Miąższ o konsystencji korka, białawy, ochrowy, barwy drewna.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowawy. Zarodniki jajowate, żółtobrązowe, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).
Spore print brownish. Spores ovoid, yellow-brown, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.32 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają.
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Rzadka. Owocniki roczne, wyrastają lastem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na drewnie drzew liściastych (zwykle dąb), zwykle martwych, często na pniakach i korzeniach; bardzo rzadko na iglastych.
Rare. Annual, summer-fall, on hardwood (usualy oaks), usually dead ones, often on stumps and roots; rarely on conifers.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

znaczenie gospodarcze

W Polsce podlega częściowej ochronie. Dopuszczony jest też (za stosownym pozwoleniem) "ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają". A to ze względu na badania i prawdopodobnie na zastosowania (para)medyczne.

space

space

Bardzo podobna lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum) wyrasta na drewnie drzew iglastych (głównie jodły), rzadko na liściastym. Różni się ciemniejszym zabarwieniem kapelusza - mahoniowobrązowym, brązowoczarnym i większymi zarodnikami 10-13.5 x 7-8.5 µm.
Very close lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum) growns on wood of conifers (usually fir), rarely on decidious trees. Differs with darker - mahogony-brown, brownblack colour cap and bigger spores, 10-13.5 x 7-8.5 µm.

wybrane okazy · selected collections

#14
09 09 04 - 2
leg. Tomasz Pachlewski, Marek Snowarski, det. Marek Snowarski
/Siechnice/
#7
02 07 27 - 6
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
#2
mn.020600-1
leg. Milan Novotný
/Trutnov, Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. [8]
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Ganoderma lucidum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

348862 348520 70737 361640 350621 AB-31 332995 AB-46 168234 AB-59 333761 AB-65 359498 AB-83 192078 192072 192073 AB-94 315063 AD-64 97892 BB-01 186461 BB-37 105853 BB-71 344042 BB-95 24256 BC-12 315062 BC-26 28993 BC-68 44122 BE-49 122922 156303 69822 BE-59 11140 BE-68 156297 BE-80 121514 BF-25 16120 CA-69 359710 CB-38 360077 CB-54 37134 CC-15 257471 CC-29 199546 CC-84 189154 140689 180839 CE-28 194845 CE-37 188807 208217 169584 185835 229874 195441 208216 186486 229873 186484 DA-96 361586 DB-17 360215 DE-35 98042 DE-54 207286 191076 DE-56 135278 98040 357725 98774 98039 DE-57 213196 DE-65 98159 162187 179424 187192 DF-22 24158 DF-78 191190 DF-96 24050 EB-58 226045 EB-63 199544 EC-46 317329 ED-15 27502 ED-35 219359 EE-77 150770 EF-25 100833 FA-97 148101 FD-94 12765 FE-07 32970 FG-21 37089 GC-01 207568 GC-02 170027

 ID11140  Ganoderma lucidum; Wrocław, Park Południowy, BE-59; 2002.07.27; park; na korzeniach i u podstawy pnia żywego dębu czerwonego kilkanaście owocników w trawie wokół porażonego drzewa i formy pułeczkowate nisko na pniu drzewa; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020727-6, tak, notatka: 020727-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID12765  Ganoderma lucidum; gm. Ułęż, Korzeniów - Miłosze, FD-94; 2005.03.28; podmokła olszyna; na boku 1,5 m pnia (prawdopodobnie olszy czarnej) 6 owocników (2 opadłe pod drzewem, 2 duże i 2 małe wielkości kciuka na pniu); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek, oznaczono jako Ganoderma lucidum - Lakownica lśniaca; eksykat: 28.03.2005 - 4 – Maz (zebrano 1 uschnięty owocnik leżący koło pnia), https://www.bio-forum.pl/messages/33/9032.html, notatka: Notes 3 – 28.03.2005 - 4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID16120  Ganoderma lucidum; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 2005.07.07; Górski las, głównie świerkowy; na pniakach w lesie Na wielu pniakach, w grupie kilku owocników lub pojedynczo; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: eksykatu nie mam, bo jest wystarczająco dużo tych grzybków, żeby kiedyś zebrać

 ID24050  Ganoderma lucidum; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.06.18; las bukowo-świerkowy; pień buka jeden młody owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23869

 ID24158  Ganoderma lucidum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.06.24; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na zmurszałym dębowym pniaku jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24047

 ID24256  Ganoderma lucidum; pow. Wałcz, 1,4 km na E od Karsiboru, BB-95; 2005.08.16; buczyna z domieszką dębów; na martwym dębowym pniu w grupie: 2 owocniki stare i 3 owocniki młode; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24182

 ID27502  Ganoderma lucidum; Las Bielański,Warszawa,woj.mazowieckie, ED-15; 2004.09.15; las mieszany liściasty; na starym, martwym pniu grupa trzech owocników; leg. Joanna Małecka; det. Joanna Małecka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28244fot. 28245

 ID28993  Ganoderma lucidum; 2km na płn/wsch od Stobna, pow.pilski, wielkopolskie, BC-26; 2006.03.20; ols, przy strumieniu; na pniaku drzewa liściastego pojedyńczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 29869

 ID32970  Ganoderma lucidum; Las w Kamionce ok. 30 km. na północ od Lublina, FE-07; 2006.05.27; Las mieszany, głównie sosny i dęby; Na wpół przysypany ziemią konar drzewa. Drzewo martwe, ale nie spróchniałe. Da owocniki obok siebie; leg. Elmira Brzozowska; det. Elmira Brzozowska; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/EB/11.06.06, tak, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36816

 ID37089  Ganoderma lucidum; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.07.23; las mieszany, brzoza, modrzew, jodła, leszczyna i inne; przy mocno zmurszałym pniu (możliwe, że bukowym) jeden owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: znalazłam to stanowisko 25 czerwca. Wtedy była tam jeden zeszłoroczny, stary owocnik
fot. 45128

 ID37134  Ganoderma lucidum; 1 km od Sępólna Kraj., CB-54; 2006.07.30; tuż przy szosie asfaltowej; wokół pnia grabu, w trawie kilka owocników w najróżniejszych stadiach rozwoju; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: lakownica żółtawa
fot. 45205

 ID44122  Ganoderma lucidum; Rez. Promenada , woj. wielkopolskie, BC-68; 2006.09.09; las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie; na leżącym porośniętym mchem pniu kilka owocników w różnych stopniach rozwoju; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56504

 ID69822  Ganoderma lucidum; Wrocław, Park Szczytnicki - wschodnia część, BE-49; 2007.06.27; Rzadko obsadzony park; dęby, lipy i inne; przy zmurszałym pniu lipy Ok. 6 owocników młodych i 5 zeszłorocznych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 103823 fot. 103824

ID70737 Ganoderma lucidum; 2 km E, Ispina, pow. boche?ski, Ma?opolska Rezerwat Lipówka; 2007.06.30; D?b; Przy powalonych d?bach Pojedy?czo, w sumie 7 owocników; leg. Marcin Theman; det. Waldemar Weso?owski; eksykat: Tak, zostanie wys?any do A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: 6 owocników obok siebie 1 o oddalony o 300 metrów
fot. 105783 fot. 105784

 ID97892  Ganoderma lucidum; 3 km na zachód od miejscowości Osiek gmina Lubsko woj. lubuskie, AD-64; 2008.04.19; Ols; Na pniaku olszy czarnej 3 owocniki; leg. Piotr Kobierski; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163766 fot. 163767 fot. 163768

 ID98039  Ganoderma lucidum; 1,5 km NE,Klekowiec k.Radomska,woj.łódzkie, DE-56; 2003.07.02 i 2005.08.02; las mieszany z przewagą olchy; na murszejącym pniaku olchy pojedynczo (drugi owocnik widoczny po prawej stronie nie dorósł); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia z dwóch lat

15 maj 2003
fot. 164162

1 czerwiec 2003
fot. 164163

2 lipiec 2003
fot. 164164 fot. 164165


2 sierpień 2005
fot. 164166

 ID98040  Ganoderma lucidum; 1km E,Klekowiec k.Radomska,woj.łódzkie, DE-56; 2005.08.21 i 2006.05.21; pd.skraj lasu -gł.olchy; na murszejącym pniu (chyba olchy,ew.brzozy) pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia z dwóch lat

21 sierpień 2005
fot. 164172 fot. 164173

21 maj 2006
fot. 164174 fot. 164175

 ID98042  Ganoderma lucidum; 1km N,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 2006.06.18; resztki starodrzewu liściastego-wiąz,dąb,buk,brzoza; na zmurszałym pniu drzewa liściastego jeden młody; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocnik nie dorósł,usechł po paru tygodniach

fot. 164185

 ID98159  Ganoderma lucidum; 20st na SW ,1,5km od wsi Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2008.04.22; pas drzew nad strumieniem-wierzba,olcha,kasztanowiec; zmurszały pniak drzewa liściastego jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164508 fot. 164509

 ID98774  Ganoderma lucidum; 1km E,klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2008.05.02; skraj lasu,gł.olchy; na murszejącym pniu drzewa liściastego pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocnik zeszłoroczny
fot. 166324 fot. 166325

potwierdzenie stanowiska ID98040

 ID100833  Ganoderma lucidum; ok 1,5 km W Olganów, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 2008.05.05; las liściasty z przewagą olchy, brzozy, wierzby leszczyny; na ściętym pniu liściastego jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zeszłoroczny owocnik
fot. 171274 fot. 171275 fot. 171276

 ID105853  Ganoderma lucidum; Porost Rezerwat, BB-37; 2008.06.28; Buczyna z domieszką świerka; n.n n.n; leg. Wesołowski Waldemar; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 36/MWR/26.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocnik leżał na drodze

 ID121514  Ganoderma lucidum; Karkonosze, czerwony szlak z Karpacza (Orlinek) na Śnieżkę ok. 300 m od wejścia do KPN., BE-80; 2008.08.10; las świerkowy; na pniaku po wycietej brzozie pięć w tym dwa ok. 3 cm.; leg. Beata Soboń; det. Jacek Soboń; eksykat: nie - chroniony w KPN, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 218243 fot. 218244 fot. 218245 fot. 218246 fot. 218247 fot. 218248
lakownica żółtawa [lakownica lśniąca]

 ID122922  Ganoderma lucidum; Wrocław, Las Strachociński (północna część), BE-49; 2008.10.21; las liściasty; grab? 2 owocniki po jednej stronie rzewa i jeden po przeciwnej; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/22.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221386 fot. 221387

 ID135278  Ganoderma lucidum; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2009.06.14; skraj lasu,gł.olchy; na zmurszałym pniaku trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 248649 fot. 248650

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id98040 i id98774

 ID140689  Ganoderma lucidum; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, CC-84; 2009.08.14; jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, rozmiary poziome pniaka 70x75 cm jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"

na bocznej powierzchni pniaka, po stronie przeciwnej względem drogi, kilka owocników, z których niektóre też mogą być G. lucidum

fotografia owocnika
fot. 263101
więcej zdjęć, w tym zdjęcie kory pniaka i pozostałych owocników w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/262902.html

 ID148101  Ganoderma lucidum; Suwalski Park Krajobrazowy, ok 1 km na pn od wsi Turtula, w górę Czarnej Hańczy, FA-97; ??.07. 2006; łęg; kłoda drzewa lisciastego, prawdopodobnie olszy pojedynczo; leg. Wiesław Fałtynowicz; det. Wiesław Fałtynowicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: stanowisko obserwowanwe przez kilka lat, w tym roku również
fot. 281589 fot. 281590

 ID150770  Ganoderma lucidum; woj. Świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Łagów, Zamkowa Wola, EE-77; 2009.09.20; las mieszany; na pniaku bukowym 13 owocników w różnym stadium wzrostu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288673 fot. 288674 fot. 288675 fot. 288676 fot. 288677

ID156297 Ganoderma lucidum; Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-68; 2009.09.04; las liściasty; na zmurszałym pniaku kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, w atlasie M. Snowarskiego
uwagi:

ID156303 Ganoderma lucidum; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 2009.10.09; las liściasty; grab? kilka owocników u podstawy drzewa; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska zgłoszonego w roku 2008
(ID: 122922 )

 ID162187  Ganoderma lucidum; 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.28; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny;większość najstarszych drzew wycięto w ostatnich latach; na pniaku olchy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 325705

owocnik
fot. 325706

 ID168234  Ganoderma lucidum; 1500 m NW od wsi Unibórz, gmina Golczewo, pow. pow. kamieński, woj. woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2010.06.17; las mieszany; na silnie zmurszałym pniaku brzozy pojedyńczo; leg. Ewa Zdobylak, Beata Otto, Agnieszka Antoniów, Paulina Grygorcewicz; det. Ewa Zdobylak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 350295

ID169584 Ganoderma lucidum; 700 m S-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.08.06; las sosnowy, z domieszką dębu czerwonego i olch; na pniaku dębu czerwonego pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Dąb został ścięty przed 3-4 laty.
fot. 357492 fot. 357493 fot. 357494 fot. 357495 fot. 357496

 ID170027  Ganoderma lucidum; 5-6 km od Supraśla na płn-wschód, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.06.12; Stary mieszany las puszczański w tym miejscu z przewagą iglastych; mocno zmurszały pień trudny do identyfikacji ale po obecności na nim łuszczaka zmiennego można przypuszczać że, pochodzi od liściastrego jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: WĄTEK

2010,06,12
fot. 359016

2010,06,27
fot. 359017

2010,07,26
fot. 359018

 ID179424  (potwierdzenie 162187) Ganoderma lucidum; 1,5 km N,Lgota Mała,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-65; 2010.06.22; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny;większość najstarszych drzew wycięto w ostatnich latach; na zarosłym roślinnością zielną pniaku olchy cztery tegoroczne owocniki mocno uszkodzone przez zwierzęta; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 388082

owocniki
fot. 388083 fot. 388084

 ID180839  (potwierdzenie 140689) Ganoderma lucidum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2010.06.27; pas zadrzewienia okalającego jezioro, jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, rozmiary poziome pniaka 70x75 cm pozostałość (trzon) po jednym owocniku na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno
pozostały po owocniku fragment trzonu wyglądał mi na pozostałość po tegorocznym owocniku, który został urwany/ucięty(?)

fot. 392404 fot. 392405

 ID185835  Ganoderma lucidum; 700 m na S-E od zabudowań Podjaworka części Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.05.28; las olchowy; na pniu olchy 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 248, Gmina Bolesławiec.
fot. 410321 fot. 410322 fot. 410323 fot. 410324

 ID186461  Ganoderma lucidum; 300 m S Kołobrzeg-Podczele II, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2011.06.12; buczyna z udziałem dębów; na leżącej kłodzie dębowej jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 413635 fot. 413636

 ID186484  Ganoderma lucidum; 0,5 km na S-E od zabudowań Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.06.12; las olchowy; na pniakach olchowych na 12 pniach rosło 28 okazów; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Gmina Bolesławiec. Na 5 pniach - występowało po 1 lakownicy, na 4- po 2 lakownice, na 1 pniu - po 4 lakownice, na 1 pniu - po 5 lakownic i na 1 pniu - po 6 lakownic.
fot. 413701 fot. 413702 fot. 413703 fot. 413704 fot. 413705 fot. 413706 fot. 413707 fot. 413708 fot. 413709 fot. 413710 fot. 413711

 ID186486  Ganoderma lucidum; 800m na E od zabudowań Wełny (przysiółka Jaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.05.10; las olchowy, z domieszką czeremchy; na pniu olchy 3 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239, Gmina Bolesławiec.
fot. 413716 fot. 413717 fot. 413718

 ID187192  (potwierdzenie 162187) Ganoderma lucidum; 1,5 km N, Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.06.14; mieszane zadrzewienia nad ciekiem wodnym,gł.olchy oraz świerki i sosny; na pniaku olchy dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 417145 fot. 417146 fot. 417147

 ID188807  Ganoderma lucidum; 1 km na S-E od Podjaworka (przysiółek Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.31; las olchowy, z domieszką grabu i brzozy; na silnie zmurszałym pniaku olchy pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 247. Okaz mocno zniszczony.
fot. 431986 fot. 431987 fot. 431988

 ID189154  Ganoderma lucidum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2011.06.13; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, brzoza, dąb, klon i krzewy liściaste; niezidentyfikowany pniak drzewa liściastego znajdujący się na przydrożu drogi gruntowej, średnica pniaka ok. 70 cm 3 owocniki, z czego 1 na powierzchni cięcia i 2 na powierzchni bocznej pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, 13.06.2011 oraz 23.07.2011 r., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N 52°32'25,47" E 17°42'57,68"
nadleśnictwo Gniezno

zdjęcia z 13.06.2011
stanowisko - widok ogólny - pniak z lakownicą mieści się w zakrzaczeniu po prawej stronie
fot. 433514

widok ogólny na położenie owocników:
fot. 433515 fot. 433516
owocnik na powierzchni cięcia w 3 ujęciach
fot. 433517 fot. 433518 fot. 433519
owocnik 1 (położony wyżej) na powierzchni bocznej pniaka
fot. 433520 fot. 433521
owocnik 2 (położony niżej) na powierzchni bocznej pniaka
fot. 433522 fot. 433523

zdjęcia z 23.07.2011
stanowisko - widok ogólny
fot. 433524

owocnik na powierzchni cięcia
fot. 433525
owocniki
fot. 433526

 ID191076  Ganoderma lucidum; 1 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.09.06; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na murszejącym pniaku drzewa liściastego dwa owocniki, jeden wcześniej przez kogoś już zerwany; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51 5 23,77 N ; 19 14 50,02 E

fot. 442719 fot. 442720 fot. 442721

siedlisko
fot. 442722

ID191190 Ganoderma lucidum; Las Tyniecki (zbocze góry równoległe do ul. Wielogórskiej), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.09.11; las dębowo-bukowy; na pniu częściowo żywego dębu jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę fragment), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 443477 fot. 443478

ID192072 Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2009.04.02; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua); na korzeniach próchniejącego pnia modrzewia, pozornie z ziemi pojedynczo, znalezione dwa owocniki; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: tak, TAK, w odnośnym wątku bio-forum, notatka: NIE (szczegółowe informacje podane w wątku bio-forum)
uwagi: Na tym samym modrzewiowym pniu rośnie Antrodia xantha przedstawiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/232701.html. Stanowisko Ganoderma zniszczone, tylko jeden owocnik kompletny i wciąż przyrośnięty do substratu. Znalezisko dokładnie przedstawione w wątku
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/232742.html

fot. 447260 fot. 447261

ID192073 (potwierdzenie 192072) Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2009.07.29; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua) / na próchniejącym pniu modrzewia; na próchniejącym pniu modrzewia dwa pojedyncze owocniki, jeden wyrastający z pnia, drugi z korzenia; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: tak, TAK, więcej zdjęć in situ (zdjęcia przekrojowe owocnika trochę ciemne z powodu słabego światła), notatka: nie
uwagi: Oba owocniki były odłamane od substratu w momencie zebrania eksykatów (zastany stan widoczny na pierwszym zdjęciu).

fot. 447267 fot. 447268 fot. 447269 fot. 447270

ID192078 (potwierdzenie 192072) Ganoderma lucidum; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2010.05.23; cmentarz-park, w pasie starych modrzewi / na próchniejącym pniaku modrzewia europejskiego (Larix decidua) / na próchniejącym pniu modrzewia; na próchniejącym pniu modrzewia europejskiego w grupie, cztery owocniki wyrastające z boku pnia; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, TAK (w tym zdjęcia hymenoforów rosnących owocników), notatka: nie
uwagi: Niezwykłe rozgałęzianie się tych lakownic w kolejnych etapach rozwoju jest spowodowane systematycznym niszczeniem ich przez ludzi.

23.05.2010
fot. 447305

2010.06.14
fot. 447306 fot. 447307 fot. 447308

2010.06.24
fot. 447309

 ID194845  Ganoderma lucidum; 1 km na S-W od zabudowań Łęki Małę, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.21; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; wokół suchego, złamanego pniaka olchy w grupie - 4 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś" ale w innej gminie.
fot. 462147 fot. 462148 fot. 462149

 ID195441  Ganoderma lucidum; 500 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las liściasty (dąb, olcha, brzoza, wierzba, osika); na pniaku dębowym dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Las prywatny, działka 219. Gmina Czastary.
fot. 464860 fot. 464861 fot. 464862

 ID199544  Ganoderma lucidum; rez. Las Warmiński, nad jez. Jełguń, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-63; 2012.05.22; ols nad jeziorem, domieszka sosny i leszczyny; na pniu leszczyny 1 młody owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 490262 fot. 490263 fot. 490264

 ID199546  Ganoderma lucidum; rez. Las Piwnicki, pow. toruński, woj. kujawko-pomorskie, CC-29; 2012.06.03; las liściasty zdegenerowany dodatkiem So; na leżącym omszałym dębie co najmniej 12 owocników, 1 stary, reszta młode; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 490282 fot. 490283 fot. 490284 fot. 490285 fot. 490286 fot. 490287

 ID207286  Ganoderma lucidum; 1 km SE od wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2012.10.20; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na murszejącym pniaku drzewa liściastego dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 527026 fot. 527027 fot. 527028

 ID207568  Ganoderma lucidum; 3 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.07.21; las świerkowy z domieszką brzozy; na pniu niewiadomego pochodzenia jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528836fot. 528837

 ID208216  Ganoderma lucidum; 700 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.02; las olchowy, rzadko świerk; na pniaku olchy w grupie - 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 990. Gmina Bolesławiec.
fot. 531796 fot. 531797 fot. 531798

 ID208217  Ganoderma lucidum; 1,2 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.03; las olchowy, z domieszką czeremchy, leszczyny, rzadko świerk i sosna; na pniaku olchy pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 982. Gmina Bolesławiec.
fot. 531803 fot. 531804 fot. 531805

 ID213196  Ganoderma lucidum; 1 km S od wsi Wola Malowana, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2013.05.05; pas przydrożnych drzew i krzewów, niedawno prawie całkowicie wycięty; pniak drzewka liściastego dwa zeszłoroczne owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 15" N i 19st 37' 47,7" E

fot. 557773 fot. 557774 fot. 557775

siedlisko
fot. 557776

 ID219359  Ganoderma lucidum; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.03.04; łęg olszowy (olsza czarna, wierzba, czeremcha); pniaki liściaste, nad rzeką 1 szt x 2; leg. ala mikołaj; det. Piotr Chachuła, Jacek Nowicki; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/548195.html
uwagi: świeży, tegoroczny owocnik z 2013.07.13:
fot. 585865 fot. 585866

 ID226045  Ganoderma lucidum; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.10.13; dąb,sosna,świerk,brzoza,leszczyna; dąb jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612267

 ID229873  Ganoderma lucidum; 600 na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2013.11.10; W pobliżu rowu - pas lasu olchowego; na uschniętym, stojącym pniu olchy 7 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 969. Odległość podano do najbliższej miejscowości w Gminie Czastary, ale stanowisko znajduje się jeszcze w Gminie Bolesławiec.
fot. 630999 fot. 631000 fot. 631001

 ID229874  Ganoderma lucidum; 700 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2013.11.10; las olchowy, z domieszką świerka; na zmurszałym pniaku, po ścięciu olchy 1 osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992.
fot. 631006 fot. 631007 fot. 631008

ID257471 Ganoderma lucidum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.04.01; Pod wiekowym grabem, na poboczu drogi polnej.; Owocniki wyrastały pozornie z ziemi na korzeniach żywego grabu. 2 owocniki. Jeden z trzonem bocznym tuż przy pniu drzewa, drugi z trzonem centralnym oddalony o 1,5 metra, tuż przy drodze.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja na bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/747564.html
fot. 748041fot. 748042fot. 748043fot. 748044fot. 748045

 ID315062  Ganoderma lucidum; Puszcza Drawska, 1,1 km na S od Nowej Korytnicy w gm. Drawno, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-12; 2018.06.30; łęg olszowy nad rzeką Korytnicą; na murszejącej części pnia starej olszy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1003465 fot. 1003466 fot. 1003467

 ID315063  Ganoderma lucidum; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.08.09; łęg olszowy nad jeziorem; na pniu obumarłej olszy w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/709407.html

 ID317329  Ganoderma lucidum; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.09.13; parkowa grupa dębów; na korzeniach wiekowego żywego dębu Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Nie (ochrona), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1018509 fot. 1018510

 ID332995  Ganoderma lucidum; Wyspa Uznam, 1,2km na sw od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.07.11; kwaśna buczyna; żywe korzenie odziomka buka pojedynczo; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniona, tak, notatka: tak
uwagi: niestety brak większości kapelusza ale reszta charakterystyczna / to samo miejsce gdzie zgłoszona Mycena crocata/
Lakownica żółtawafot. 1149234fot. 1149235fot. 1149236fot. 1149237

 ID333761  Ganoderma lucidum; 2km na pł. od Radówka, gm.Radowo Małe pow. łobeski woj. zachodniopomorskie, AB-59; 2020.08.01; łęg nad jeziorem Piaski; na pniu rosnącej olszy czarnej dwa owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniona, tak, notatka: tak
uwagi: Lakownica żółtawafot. 1155661fot. 1155662fot. 1155663fot. 1155664

 ID344042  Ganoderma lucidum; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Kołatka), 0,7 km na SW od Brzeźnicy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-71; 2021.04.20; łęg olszowy; na kłodzie Alnus glutinosa w grupie - 11 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218865 fot. 1218866 fot. 1218867 fot. 1218868 fot. 1218869

 ID348520  Ganoderma lucidum; 50.081628, 20.036812 Nowa Huta krakow, pow. krakowski, woj. malopolskie; 2021.08.25; deren; na ziemi 4 sztuki w kolo drzewa; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009222, tak
uwagi: fot. 1257067 fot. 1257068 fot. 1257069 fot. 1257070

stanowisko obserwowane kolejny sezon

 ID348862  Ganoderma lucidum; 50.079648, 20.022067 Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. malopolskie; 2021.09.07; ; stary zakryty ziemia pieniek pojedynczo; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009231
uwagi: fot. 1259652 fot. 1259653

ID350621 Ganoderma lucidum; 52.217515, 17.619963 Kołaczkowo, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie; 2021.09.07; grab pospolity; na korzeniu pojedynczy; leg. Piotr Drozda; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: -
uwagi: fot. 1271634

ID357725 Ganoderma lucidum; 0,5 km SW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.04.30; bór sosnowy; obrzeża młodnika; na zmurszałym pniaku liściastego jeden owocnik, zeszłoroczny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, fragment owocnika w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 57" N 19st 27' 11,5" E

fot. 1337718 fot. 1337719 fot. 1337720 fot. 1337721

 ID359498  Ganoderma lucidum; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.06.26; buczyna pomorska; u podstawy pnia zamarłego buka jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda; det. Marcin Lożek; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: tak
uwagi: Lakownica żółtawafot. 1357353fot. 1357354fot. 1357355

 ID359710  Ganoderma lucidum; Gdynia Stocznia Port, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 2022.05.07; teren Portu Gdynia; martwy jarząb szwedzki jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak, Grzyby Portu Gdynia
uwagi: fot. 1359896fot. 1359897
31 lipca 2022 pojawił sie młody owocnik po drugiej stronie pnia drzewa
fot. 1359898fot. 1359899

 ID360077  Ganoderma lucidum; Wirty k. Starogardu Gdańskiego, Arboretum , przy czarnym szlaku w części leśnej, blisko jeziora Borzechowskiego, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-38; 2022.08.13; las mieszany, świerk, sosna, buk, dąb, brzoza, jawor; wygląda na zbutwiały fragment sosny 2 owocniki; leg. Adam Mruk; det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Typowania dokonano ze zdjęć
fot. 1362635fot. 1362636fot. 1362637

ID360215 Ganoderma lucidum; Dawidy (gm. Pasłęk) 400 m. NE, rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.08.07; Starodrzew modrzewiowy, w II piętrze gł. buk; Na spróchniałym niezidentyfikowanym pniaku 1 większy owocnik i 2 małe (20.08.2022); leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°08'10.1"N 19°41'27.0"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1359921.html

 ID361586  Ganoderma lucidum; Pagórki 1 km E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.24; Buczyna; na dość spróchniałym pniaku buka 2 owocniki, uszkodzone; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'19.5"N 19°32'01.5"E

fot. 1375771 fot. 1375772 fot. 1375773 fot. 1375774 fot. 1375775 fot. 1375776 fot. 1375777

ID361640 Ganoderma lucidum; Wrocław, Las Rędziński, przy głównej ścieżce od strony Rędzina, pow. Wrocław, woj. Dolnośląskie; 2022.09.27; Starodrzew dębowy, w tym drzewa pomnikowe; Żywe i martwe dęby Pojedyncze, kilka owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów; leg. bogdan mazur; det. bogdan mazur; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Dwie lokacje:
51.170000,16.955727
51.169461,16.955844
Obszar Natura 2000fot. 1376406

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji