grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lobaria linita (Ach.) Rabenh.

granicznik lśniący
Lobaria Lobaria Lobaria LobariaLobariaLobaria amplissimagranicznik wykwintny (Lobaria virens)