grzyby.pl

Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Jülich

woskobłonka białoochrowa
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na drewnie drzew liściastych, np. Populus tremula, Salix.W lasach, na drewnie drzew liściastych, np. Populus tremula, Salix.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony