Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
pokrój
Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
widok z boku
Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
spodnia strona egzoperydium

owocnik

Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny)
ujście zarodników|peristome
peristome'>Owocnik początkowo zamknięty, na poły podziemny, cebulowatego kształtu, jedynie u podstawy pokryty grzybnią przerośniętą z podłożem; powierzchnia jasnobrązowa lub zaróżowiona, nieco ciemnieje z wiekiem; wierzchnia warstwa osłony zewnętrznej łatwo odpada.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawa, nieco spłaszczona, 20-40(50) mm średnicy; tej samej barwy co wewnętrzna strona ramion, z wiekiem ochrowobrązowa; pergaminowata; siedząca lub na krótkiej (2 mm) szyjce; bez apofizy.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub gromadnie, częściej w miejscach zacienionych i bogatych w resztki organiczne, w zakrzaczeniach, w parkach. Czasem na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Gatunek wyróżniający się wśród gwiazdoszy obecnością kołnierza szyjkowego oraz dużymi rozmiarami i masywnością owocników.

wybrane okazy · selected collections

#12
02 09 29 - 1
leg. Marek Snowarski
/Lubliniec/
#13
05 10 04 - 1
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bregin (2013)[1329]Bregin (2013) Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 "Uroczysko Puszczy Drawskiej".[1329], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2009)[1360]Chachuła (2009) Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1360], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk (2020)[1477]Gierczyk (2020) Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan.[1477], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Jaworska (2011)[1609]Jaworska (2011) Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich.[1609], Kaczmarek et al. (2019)[1619]Kaczmarek et al. (2019) Mykobiota miasta Sieradza - wyniki wstępne.[1619], Kilińska (2017)[1660]Kilińska (2017) Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy.[1660], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kubiak i Kubiak (2003)[1734]Kubiak i Kubiak (2003) Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie ?Las Warmiński? na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 22: 605-608[1734], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1777]Kujawa et al. (2012) Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia.[1777], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Mączyński (2015)[1945]Mączyński (2015) Jurajskie gwiazdosze. Przyroda polska 12: 20-21[1945], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Nowak & Spałek (2002)[2017]Nowak & Spałek (2002) Biesiec - nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim.[2017], Nowak i Spałek (2000)[2015]Nowak i Spałek (2000) Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13[2015], Spałek (1998)[2205]Spałek (1998) Chronione i rzadkie gatunki grzybów Parku Krajobrazowego “Góra Św. Anny”.[2205], Spałek (2007)[2210]Spałek (2007) "Grafik".[2210], Spałek & Mleczko-Król (2014)[2213]Spałek & Mleczko-Król (2014) Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim.[2213], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Stokłosa i Frymark-Szymkowiak (2017)[2271]Stokłosa i Frymark-Szymkowiak (2017) Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 489-492[2271], Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szewczyk (2019)[2364]Szewczyk (2019) Przyroda gminy Oborniki Śląskie.[2364], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Świerkosz & Reczyńska (2013)[2405]Świerkosz & Reczyńska (2013) Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich.[2405], Świerkosz et al. (2016)[2407]Świerkosz et al. (2016) Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach.[2407], Wilga (2008)[2458]Wilga (2008) Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska.[2458], Wilga (2011)[2465]Wilga (2011) Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 92-95[2465], Wilga (2013)[2469]Wilga (2013) Brak walorów przyrodniczych - czy aby na pewo?.[2469], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2000)[2498]Wojewoda (2000) New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland.[2498], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Geastrum triplex (gwiazdosz potrójny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 226560 229551 362122 AB21 336376 AB23 254013 AB65 340863 AB73 192160 AB75 342209 356532 AB83 24676 80409 111346 119329 AB84 342210 343813 AB85 341353 AB93 111538 362455 373625 AB94 119334 AC67 303686 AD04 184436 BB63 111347 111349 BB80 351438 BC17 131263 BC72 320693 BC98 72580 181969 BE09 204620 CB59 360023 CC15 305638 CC26 308196 CC63 205070 CC74 195201 204876 CF39 55584 DA50 226138 DA51 61283 125973 226131 356595 DA70 358913 358915 DA80 122359 124609 128113 145353 161538 172639 326532 326535 357573 DA82 374780 DE35 98933 149880 181273 193991 318095 318944 327330 328947 335520 335579 352026 365325 375038 375073 320677 349833 363642 DE45 246495 291805 292522 335517 340238 361064 363028 363526 DE46 292523 336280 375045 DE55 185517 197537 208832 227039 248235 292058 320040 327468 339891 361312 361720 371797 DE56 335912 DE66 126335 163403 173065 193848 193850 207556 226616 DE94 374515 DF00 12468 110075 DF62 182951 DF65 374855 DF79 208858 DF91 44299 292772 DF94 86015 116513 ED25 61265 ED26 44466 EE19 88461 EE84 75780 FC62 179867 FE13 158227 158250 158259 FE18 372545 FF04 121147 FG33 176284 GC01 143378 279293 GC55 324680 GE90 77185

ID 12 468 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Kokotek k. Lublińca, ośrodek Silesiana, DF00; data zbioru: 29 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasopark, pod kasztanowcem pospolitym, ziemia, ściółka z liści i gałązek pod kasztanowcem pospolitym, kilka owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020929-1 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 020929-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 24 676 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, Park Leśny Zdroje, AB83; data zbioru: 8 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty wielogatunkowy (brzoza, osika, buk, grab, topola biała), na ziemi, w grupie - 7 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/30.01.06; uwagi: fot.24812 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24812

ID 44 299 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Wzgorze Kaplicowka (wschodnie zbocze gorki wilamowickiej), Skoczow, pow. Cieszynski, slaskie, DF91; data zbioru: 22 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dab,grab,swierk), na rozkladajacych sie lisciach i igliwiu, 2 okazy (patrz-foto); leg. det. Janusz Tomzik; uwagi: fot.56713 fot.56714 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56713
56714

ID 44 466 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Warszawa. Park leśny, ED26; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, z dębami i przewagą akacji. Jedno stanowisko pod liściastymi krzewami., Na ziemi, pośród liści., Dwa owocniki obok siebie.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak; uwagi: fot.57018 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57018

ID 55 584 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe, CF39; data zbioru: 25 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze, na miękkiej ziemi wśród zeschłych liści i patyczków, pojedynczo albo po kilka sztuk obok siebie; leg. Jolanta Kozak, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/19.03.07; uwagi: 85-95 mm średnicy; fot.77447 fot.77448 fot.77449 fot.77450 fot.77451 fot.77452 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

77447
77448
77449
77450
77451
77452

ID 61 265 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Wschodni kraniec kompleksu leśnego Uroczysko Bemowo, przy wejściu na szlak od strony ulicu Radiowej i Fortu, ED25; data zbioru: 14 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu mieszanego z przewagą gatunków liściastych (brzoza, dąb i inne), prześwietlona, pocięta licznymi ścieżkami, przydrożna część lasu, ściółka składająca się głównie z liści, zeszłoroczne egzemplarze; bardzo słabo przytwierdzone do podłoża; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.04.07; uwagi: Na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kw. znajdowało się kilka skupisk po ok. 3-6 sztuk.; fot.86080 fot.86081 fot.86082 fot.86083 fot.86084 fot.86085 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86080
86081
86082
86083
86084
86085

ID 61 283 oznaczenie: Geastrum triplex cf.; lokalizacja: Jurata płw.helski, DA51; data zbioru: 15 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Prywatna niezabudowana posesja przy drodze krajowej, w trawie ,ściółce, ok.60 owocników w prostokącie 3x15m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.04.07; uwagi: fot.86133 fot.86134 fot.86135; Uwaga A. Kujawy:; Zarodniki małych rozmiarów ze stosunkowo niskimi brodawkami, konieczne doobserwowanie świeżych owocników, dla pewności oznaczenia i wykluczenia pomyłki. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86133
86134
86135

ID 72 580 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Krzyżowniki pod Poznaniem, 200 m od kąpieliska nad Jez Kierskim, BC98; data zbioru: 22 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na ziemi, wśród lisci lipy, w grupie 12 sztuk w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Mariusz Janczewski; eksykat: nie; uwagi: [fotografie: tak - w wątku [bf:110804]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53; związane wątki bio-forum.pl: 110804 ;

ID 75 780 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Sukowski Las - Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo - jodłowy z domieszką liściastych, w mchu i ściółce leśnej, po kilka owocników w dwóch lokalizacjach oddalonych od siebie ok. 1 km; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Grzyb rzadki w tym lesie, znajdowany co roku w dwóch lokalizacjach; Stanowisko nr.1 - oddział 129; fot.117738; Siedlisko: świetlisty las sosnowy z domieszką jodeł, świerków i dębów; fot.117739 fot.117740; 6 masywnych owocników wyrosło w mchu pod młodą jodłą i świerkiem; Stanowisko nr.2 - oddział 121, tuż pod szczytem Babia Góra - 318.6 m. npm; fot.117741; Siedlisko: las sosnowo-leszczynowy na podłożu wapiennym - kilka owocników w ściółce leśnej; fot.117742; Geastrum triplex - gwiazdosz potrójny [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

117738
117739
117740
117741
117742

ID 77 185 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 2 km na zachód od Zwierzyńca przy drodze 858, GE90; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydrożne zakrzaczenia, las w tym miejscu mieszany, na ziemi, 10 owocników, pojedynczo i w grupach; leg. det. Marek Zajdek; eksykat: nie; uwagi: Wielkość od 6 do 12 cm; fot.120651 fot.120652 fot.120653 fot.120654 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120651
120652
120653
120654

ID 80 409 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 14°31'E, 53°25'N (z dokładnością do 200 m), AB83; data zbioru: 5 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park-ogród, Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza, kwartał mieszany; najbliższe otoczenie: 3 m powyżej stanowiska świerk (Picea), po prawej w linii prostej ok. 2,5 m. klon pospolity, Acer platanoides, dalej dęby (Q. robur x Q. petraea) (wszystkie drzewa bardzo wysokie, rozłożyste, nasadzenia sprzed 1914 r.), po prawej ok. 5-letnie nasadzenia mieszanki Caprifoliaceae. Stanowisko ciemne, na skarpie nachylonej w kierunku wschodnim, lecz od tej strony również zacienione przez kwartał bukowy (Fagus sylvatica, drzewa stuletnie, buczyna naga)., Na ziemi; gleba miękka, pulchna, spodnia warstwa czarnoziem, potem dość cienka warstwa próchnicza; pokrycie: skąpa ściółka, liczne szczątki drzew, brak warstwy runa — z powodu niedostatku światła i sąsiedztwa buczyny Chloroplastida ustąpiły niemal zupełnie (patrz zdjęcie siedliska)., W grupie, 9 owocników (8 widocznych na zdjęciu siedliska); leg. det. Paula Probucka; uwagi: Sąsiedztwo Fungi bardzo różnorodne i ciekawe, że wymienię tylko większe; podstawczaki: metr na lewo od stanowiska — mleczaj świerkowy,; Lactarius deterrimus, trzy duże owocniki; niecałe 3 metry na prawo,; na wspomnianym klonie pospolitym — przepiękny łuskwiak nastroszony,; Pholiota squarrossa przydałby się jakiś eksykat, postaram się!;; tuż za rogiem — liczna grupa owocników koralówki ? na razie nieoznaczona!.; Siedlisko; fot.128432; Zbliżenie jednej z par bo, z niewiadomych przyczyn, ewidentnie rosną parami!; fot.128433; W razie potrzeby służę zbliżeniami innych owocników. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128432
128433

ID 86 015 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Międzybrodzie Żywieckie, pow. żywiecki, gmina Czernichów, woj. śląskie, DF94; data zbioru: 13 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas o szerokości ok 5 m pomiędzy dwoma drogami porośnięty leszczyną, wiązem, klonem, jaworem, lipą, osiką i grabem tuż przy drodze, na ziemi, wśród krzewów malin i opadłych liści, kilkadziesiąt owocników na ok 2 m kw rosnących pojedynczo i w grupach po kika sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: owocniki w różnych stadiach rozwoju; fot.138752 fot.138753 fot.138754 fot.138755 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

138752
138753
138754
138755

ID 88 461 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Rez. Ulów, Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE19; data zbioru: 9 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-dębowo-grabowy, na ziemi, kilkanaście zejściowych owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.142761 fot.142762; Gwiazdosz potrójny - Geastrum triplex [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

142761
142762

ID 98 933 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1km NE,Borowa,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą brzóz, na ziemi, 13 szt w luźnej grupie; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/24.04.08; uwagi: owocniki zeszłoroczne; fot.167198 fot.167199 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167198
167199

ID 110 075 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Lubliniec, centrum, park miejski, DF00; data zbioru: 18 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park mieszany, pod dębem, piaszczyste pobocze ścieżki, grupowo ok kilkanaście szt; leg. Romuald Cichos, det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: fot.191403 fot.191404 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191403
191404

ID 111 346 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puszcza Bukowa, Park Lesny Zroje w pobliżu Jeziora Szmaragdowego, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 5 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. Anna Kujawa, Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: gwiazdosz potrójny; fot.194334 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194334

ID 111 347 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Cieszyno Drawskie nad jeziorem Siecino, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB63; data zbioru: 6 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty nad jeziorem (olsza, buk, grab, wiąz, jawor), na ziemi, pojedynczo i w grupach conajmniej 87 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: gwiazdosz potrójny; fot.194338 fot.194339 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194338
194339

ID 111 349 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 2 km na S od Cieszyna Drawskiego, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB63; data zbioru: 7 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na poboczu drogi (Lp, So, Js, Jw), na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: gwiazdosz potrójny; fot.194347 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194347

ID 111 538 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puszcza BUkowa, na poboczu drogi, 1,6 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska - okrajek lasu, na ziemi, 8 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: gwiazdosz potrójny; fot.194826 fot.194827 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194826
194827

ID 116 513 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, woj.śląskie, DF94; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas pomiędzy dwoma drogami porośnięty leszczyną, wiązem, klonem, jaworem, lipą, osiką i grabem tuż przy drodze, na ziemi wśród pędów malin i pokrzyw, wśród opadłych liści, kilkanaście owocników na pow ok 1 m kw; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 86015, ilość owocników kilkakrotnie mniejsza, niż w zeszłym roku; fot.205739 fot.205740 fot.205741 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205739
205740
205741

ID 119 329 oznaczenie: Geastrum triplex cf.; lokalizacja: Szczecin, teren Szpitala PAM na Pomorzanach, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 16 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, na ziemi, w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/3.11.08; uwagi: gwiazdosz sp.; fot.212273 fot.212274 fot.212275 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212273
212274
212275

ID 119 334 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 800 m na SW od najblizszych zabudowań w Szczecinie Śmierdnicy - rejon ul. Do Glinnej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 23 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zadrzewień porastających skarpę nad strumieniem (Bk, Gb, Db, leszczyna), na ziemi, w grupie 2 owocniki (mogło być więcej w świeżo opadłej warstwie liści); leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: gwiazdosz potrójny; fot.212294 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212294

ID 121 147 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Stalowa Wola przy mleczarni, FF04; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony, na ziemi, w grupie 5 szt. (2 wyrwane); leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: tak; uwagi: N 50st33`23.97", E 22st04`10.70"; fot.217165 fot.217166 fot.217167 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217165
217166
217167

ID 122 359 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, skraj lasu przy końcu ulicy Michałowskiego, DA80; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla leszczynowe z pojedynczymi drzewami (klon, sosna, olsza szara, jawor),, na ziemi, wsrod opadłych liści, większość owocników oderwana od podloża,, na powierzchni ok. 9 m2 blisko 30 owocników,; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.220014 fot.220015 fot.220016 fot.220017 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220014
220015
220016
220017

ID 124 609 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 25 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna, w ziemi,żyzne podłoże, dwa owocniki; leg. Marcin S.Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; rev. 27 sty 2009; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/28.02.09; uwagi: fot.225199; N 54*23'216''; E 18*33'638''; 51 m.npm [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

225199

ID 125 973 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Jurata płw.helski, DA51; data zbioru: 2 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla ruderalne w pobliżu ulicy, w ziemi w pobliżu klony,buk?grab?sosna,krzewy, 86 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/5.11.10; uwagi: N 54*40,860'; E 18*43,069'; 4 m.npm; Powtórzenie stanowiska sprzed roku i dwóch lat; fot.228551 fot.228552 fot.228553 fot.228554 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

228551
228552
228553
228554

ID 126 335 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Niesulów, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 6 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, akacja, dąb, brzoza,, na ziemi, skraj lasu, w grupie około 20 sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.229549 fot.229550 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229549
229550

ID 128 113 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK, DA80; data zbioru: 5 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: N 54*23,723'; E 18*33,541'; 63 m.npm; fot.233251 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233251

ID 131 263 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Piła, las komunalny w rozwidleniu ul. Al.Woj.Poslkiego i Mickiewicza, BC17; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy i dębu., na ziemi, kilka owocników; leg. det. Robert Puciata; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/RP/16.05.09; uwagi: fot.240287 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240287

ID 143 378 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: około 1.5 km na wschód od miejscowości Ogrodniczki gm. Supraśl, na mapach lokalnych oznaczone jako uroczysko Żuraw., GC01; data zbioru: 31 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, mieszany., Zbocze wzniesienia, od strony północnej, 2 owocniki wewnątrz spróchniałego pnia, 1 owocnik tuż obok na zewnątrz, Trzy owocniki w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: Dodatkowe informację w wątku;; [bf:265785]; współrzędne: N 53st 11' 03" E 23st 18' 35" [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 265785 ;

ID 145 353 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb,bez, w ziemi, ok.50 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.274558 fot.274559; N 54*23,022'; E 018*33,961'; 75 m.npm; Stanowisko zgłoszone w zeszłym roku przez Włodka Chojnackiego ID: 122359! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274558
274559

ID 149 880 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1km NE,Borowa,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-klon,brzoza,jesion, na ziemi,w liściastej ściółce,pod jesionem, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id98933; fot.285784 fot.285785 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285784
285785

ID 158 227 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puławy 4km 700m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 24 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz 1Mb (na wierzchowinie, za środkiem wąwozu po prawej). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym ., , 56 owocników, pojedyńczo i małych kepkach, na dosyc niedużej powierzchni (ok. 15x15m); leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.312559 fot.312560 fot.312561 fot.312562 [notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20091024-21] [fotografie: tak];

312559
312560
312561
312562

ID 158 250 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, W ściółce, 1 owocnik; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.312613; fot.312614; Kilka centymetrów od Geastrum fimbriatum ze zgłoszenia ID: 158257 [notatka: TAK, Notes 3, 20090910-21] [fotografie: tak];

312613
312614

ID 158 259 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 2 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, W ściółce, 12 owocników - pojedyńczo i w małych skupieniach; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: fot.312644; fot.312645 [notatka: TAK, Notes 3, INDEX 20090902-1a] [fotografie: tak];

312644
312645

ID 163 403 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1km NW,Górka,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 21 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste,przydrożne,leśne zarośla, na ściółce,pod młodym jesionem, grupa 9 owocników (zeszłorocznych); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/14.06.10; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:331224] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 331224 ;

ID 172 639 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza teren szpitala dziecięcego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las ruderalny,olsza szara,brzoza,sosna, w ziemi, ok.20 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.367852 fot.367853 fot.367854 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367852
367853
367854

ID 173 065 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia, na ściółce, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.369109 fot.369110 fot.369111 fot.369112 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

369109
369110
369111
369112

ID 176 284 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z domieszką brzozy, wiązu, sosny, na ziemi, około 20 owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.378306 fot.378307 fot.378308 fot.378309 fot.378310 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378306
378307
378308
378309
378310

ID 179 867 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Brok, pow. ostrowski, woj. mazowieckie, FC62; data zbioru: 14 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na ziemi bogatej w szczątki roslin, w grupie (5); leg. det. Ewa Pilorz; eksykat: nie - grzyb chroniony; uwagi: fot.389923 fot.389924 [notatka: nie] [fotografie: tak (2)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

389923
389924

ID 181 273 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID149 880; lokalizacja: 1km NE, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 3 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj liściastego lasu -jesiony, klony, brzozy, olchy i inne, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: owocnik ten wyrastał ok. 100 m na pdzach od tych z pierwotnego złoszenia; fot.393638 fot.393639; 4.09.2010; fot.393640 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

393638
393639
393640

ID 181 969 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Poznań, Lasek golęciński, pow. poznański, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 8 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (dąb, sosna, buk, topola), Na ziemi, Około 30 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AS/9.02.11; uwagi: fot.395278 fot.395279 fot.395280 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

395278
395279
395280

ID 182 951 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Tychy Promnice, SE od linii brzegowej Jeziora Paprocańskiego, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 10 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, robinia akacjowa, leszczyna, dąb, ligustr, wierzba, na ziemi, cztery owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.398259 fot.398260 fot.398261 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

398259
398260
398261

ID 184 436 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Rzepin, ul. Ośniańska, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 18 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Acer pseudoplatanus, Cerasus avium, Pinus sylvestris, Betula pendula), w runie licznie Scilla sibirica, Viola odorata - teren dawnego ogrodu, zaśmiecenie, na ziemi z humusem, 2 owocniki w grupie; leg. Michał Smoczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: 2205; uwagi: fot.403725; [bf:403623]; zeszłoroczne owocniki [notatka: nie] [fotografie: TAK, [bf:403623]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 403623 ;

ID 185 517 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu, na ściółce, ponad 30 zeszłorocznych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.408718 fot.408719 fot.408720 fot.408721 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

408718
408719
408720
408721

ID 192 160 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Szczecin, pow. szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 2 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dolina Siedmiu Młynów. Zarośla przy drodze między szkółką a lasem świerkowym, na ziemi, w grupie; leg. Henryk Kasprzyk, det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/HK/20.12.11; uwagi: fot.447832 fot.447833 fot.447834 fot.447835 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

447832
447833
447834
447835

ID 193 848 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID163 403; lokalizacja: 1km NW od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 3 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste, przydrożne, leśne zarośla, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.456326 fot.456327 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456326
456327

ID 193 850 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID173 065; lokalizacja: Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 3 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.456331 fot.456332 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456331
456332

ID 193 991 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID98 933; lokalizacja: 1km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 14 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-klon, brzoza, jesion, leszczyna i inne, na ziemi, w liściastej ściółce, pod jesionem, kilka owocników w półtora miesiąca; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.456832; Inny, młody owocnik z 30 września; fot.456833 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456832
456833

ID 195 201 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab, na ziemi, licznie, od ok. 30 wyrastających w dniu znalezienia 31.07.2011, do 104 rozwiniętych w dniu 24.10.2011; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186; stanowisko z pewnością trwa od poprzedniego sezonu, o czym świadczyły liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu; fotografie z 31.07.2011; siedlisko; fot.463851; owocniki stare i nowe; fot.463852 fot.463853; fotografia owocników z 24.10.2011; fot.463854; obszerna relacja w wątku:; [bf:431917] [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak, z 31.07.2011, 14.08.2011, 28.08.2011, 24.10.2011]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 431917 ;

ID 197 537 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta ( Kol. Wymysłówek ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu, na ściółce, ok.20 zeszłorocznych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.476793 fot.476794 fot.476795 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

476793
476794
476795

ID 204 620 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Rezerwat Stawy Milickie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE09; data zbioru: 13 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy olsza,grab, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.11.13; uwagi: fot.514688 fot.514689 fot.514690 [notatka: [bf:513226]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 513226 ;

ID 204 876 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID195 201; lokalizacja: Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab, na ziemi, licznie, na obwodzie okręgu, łącznie 67, z czego dniu obserwacji 33 rozwijające się lub rozwinięte, a 34 w stadium jeszcze zamkniętym; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 52°39'29,49" N, 17°40'42,90" E; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186; pierwszą tegoroczną "cebulę" zaobserwowałam 18.07.2012, a wciąż są widoczne pozostałości po owocnikach z ubiegłego roku lat!; widok na siedlisko gałązkami pooznaczane cząstki koła do zliczenia owocników!; fot.515763; owocniki od cebuli do rozwiniętego; fot.515764 fot.515765 fot.515766 fot.515767 fot.515768; fotografie siedliskowe; fot.515769 fot.515770 fot.515771 fot.515772 fot.515773 fot.515774 fot.515775 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

515763
515764
515765
515766
515767
515768
515769
515770
515771
515772
515773
515774
515775

ID 205 070 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Rogowo, w odległości kilkudziesięciu m na S od Jeziora Rogowskiego, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC63; data zbioru: 25 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas lasu pomiędzy jeziorem, a szosą: brzoza, sosna, dąb, zdziczałe drzewo owocowe, stok nasypu od strony jeziora, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 52°43'07,85" N, 17°38'16,97" E; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn; forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich; siedlisko - widok ogólny; fot.516904; widok na stanowisko; fot.516905; owocniki na stanowisku; fot.516906; owocniki wobec miarki; fot.516907 fot.516908 fot.516909 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

516904
516905
516906
516907
516908
516909

ID 207 556 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID173 065; lokalizacja: Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.528781 fot.528782 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

528781
528782

ID 208 832 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, ul.Piłsudskiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu, na ściółce, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.535493 fot.535494 fot.535495 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

535493
535494
535495

ID 208 858 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Kraków - Wola Duchacka, DF79; data zbioru: 5 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary park podworski z pomnikowymi dębami, jesionami, lipami, umiarkowanie wilgotne, gliniaste podłoże pod starym dębem, 5 owocników w grupie; leg. Przemysław Szwałko, det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (chroniony); uwagi: http://forum.grzybland.pl/viewtopic.php?t=3695; fot.535681 fot.535682 fot.535683 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

535681
535682
535683

ID 226 131 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Jurata, pow. Puck, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 19 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec,krzewy,sosna,po lewej stronie deptaka na molo, ziemia, 6 owocników rozwiniętych i 3 niedojrzałe; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWR/13.11.13; uwagi: fot.612573 fot.612574 [notatka: nie] [fotografie: tak];

612573
612574

ID 226 138 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Jastarnia, pow. Puck, woj. pomorskie, DA50; data zbioru: 19 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik wokół kortu tenisowego koło ośrodka wypoczynkowego, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji; uwagi: fot.612656 fot.612657 [notatka: tak,GRZYBY (MYCOTA) POBRZEŻA GDAŃSKIEGO (Krynica Morska – Łeba)] [fotografie: tak];

612656
612657

ID 226 560 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Jurata, pow. Pucki, woj. Pomorskie; data zbioru: 25 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,sosna,brzoza,świerk, na ziemi przy pniu sosny, 1 owocnik; leg. det. Natalia Szulc; eksykat: -; uwagi: Gwiazdosz znajdował się w Juracie w okolicach kościoła.; fot.614300 fot.614301 fot.614302 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614300
614301
614302

ID 226 616 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID173 065; lokalizacja: Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las; z drzew -brzoza, jesion, sosna, robinia, z krzewów- m.in .grab, klon, robinia ( w tym roku pobocza drogi ogołocono ze wszystkich drzew i krzewów ), na ściółce, rozciągnięta na odcinku kilkudziesięciu metrów grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.614713 fot.614714 fot.614715 fot.614716 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614713
614714
614715
614716

ID 227 039 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu -robinia, lipa, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.616789 fot.616790 fot.616791 fot.616792 fot.616793 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616789
616790
616791
616792
616793

ID 229 551 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Jurata, pow. Pucki, woj. Pomorskie; data zbioru: 24 gru 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosny,brzozy, ziemia, wśród zarośli, około 60 owocników; leg. det. Natalia Szulc; uwagi: Gwiazdosze można znaleźć w zaroślach na poboczu drogi,skraj lasu od strony morza! fot.629498 fot.629499 fot.629500 [notatka: nie] [fotografie: tak];

629498
629499
629500

ID 246 495 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 7 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki, na ziemi, na grubej li¶ciastej ¶ciółce, ponad 20 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/29.09.2015; uwagi: fot.704419 fot.704420 fot.704421 fot.704422 [notatka: nie] [fotografie: tak];

704419
704420
704421
704422

ID 248 235 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 5 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu sosnowego -robinia, lipa i inne, na ściółce, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.710649 fot.710650 fot.710651 fot.710652 fot.710653 [notatka: nie] [fotografie: tak];

710649
710650
710651
710652
710653

ID 254 013 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,5 km NW, Wisełka, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB23; data zbioru: 12 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy uczęszczanej drodze le¶nej z Wisełki na plażę, w otoczeniu las mieszany (sosna, ¶wierk, daglezja, d±b), na ziemi, ¶ciółce le¶nej, jeden owocnik; leg. Michał Smoczyk, det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: Dyskusja: [bf:732704]; Woliński Park Narodowy, warsztaty terenowe Sekcji Briologicznej PTB; fot.733100 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 732704 ;

ID 279 293 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: około 0,5km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 22 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nielegalne wysypisko śmieci, teren ruderalny, na ziemi, kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005922; uwagi: fot.833394 fot.833395 fot.833396 fot.833397 fot.833398 fot.833399; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszony jako Geastrum rufescens. [notatka: nie] [fotografie: tak];

833394
833395
833396
833397
833398
833399

ID 291 805 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 34" N i 19st 25' 21" E], DE45; data zbioru: 24 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy dróżce, na ściółce, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.880827 fot.880828 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880827
880828

ID 292 058 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu -m.in. klon, robinia, lipa, na ściółce, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.882090 fot.882091 fot.882092 [notatka: nie] [fotografie: tak];

882090
882091
882092

ID 292 522 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID246 495; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 22,3" N i 19st 25' 35,2" E], DE45; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa robinii na skraju boru sosnowego, na ziemi, na liściastej ściółce, grupka co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.884031 fot.884032 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884031
884032

ID 292 523 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km W od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 10" N i 19st 28' 24,5" E], DE46; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas na skraju lasu, przy szosie, gł.klony, na ziemi, ponad 80 owocników w trzech grupach ( >47+>22+>5 ) na odcinku 350 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: namiary najliczniej grupy:; fot.884038 fot.884039 fot.884040 fot.884041 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884038
884039
884040
884041

ID 292 772 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Skarpa Wiślicka, Skoczów N 2 km, pow. cieszyński, woj. śląskie, DF91; data zbioru: 25 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd zboczowy; grab, buk, głóg, paklon i leszczyna, na ziemi, kilka w grupie; leg. vid. Łukasz Krajewski & Jan Kucharzyk, det. Radosław Kubiński; eksykat: nie; uwagi: SOO Cieszyńskie Zródła Tufowe; zdjęcia:; [bf:885088] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 885088 ;

ID 303 686 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC67; data zbioru: 12 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park Słowiański, wąwóz w parku leśnym z wielogatunkowym drzewostanem mieszanym (m. in. sosna, robinia, wiąz, grab, buk, brzoza), na glebie, 3 owocniki obok siebie; leg. Michał Smoczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001770; uwagi: [bf:938350]; tam fotografie!, rośnie razem z bardziej licznym na tym stanowisku Geastrum melanocephalum ID: 303651!, N52 44' 45,1'' E15 12' 52,6'', w wąwozie erozyjnym w północnej części Parku Słowiańskiego, owocniki dojrzałe [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 938350 ;

ID 305 638 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 22 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa pomiędzy polem uprawnym i okresowo zalewaną łąką., Na ziemi. W pobliżu: jesion, olcha, czeremcha, bez czarny, klon i in., Grupka 3 owocników. W miejscu występowania Geastrum melanocephalum.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.948488 fot.948489 fot.948490 [notatka: nie] [fotografie: tak];

948488
948489
948490

ID 308 196 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Bydgoszcz-Bulwar S.Malinowskiego, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, CC26; data zbioru: 8 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 12 owocników; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL; uwagi: fot.959236 [notatka: nie] [fotografie: tak];

959236

ID 318 095 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 47" N i 19st 23' 24" E], DE35; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -klony, jesiony, brzozy, leszczyny, na ziemi, pod jesionem, grupa co najmniej 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1023788 fot.1023789 fot.1023790 fot.1023791 fot.1023792 fot.1023793; siedlisko; fot.1023794; owocniki zaczęły się pojawiać już 15 sierpnia; fot.1023795 fot.1023796 fot.1023797 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023788
1023789
1023790
1023791
1023792
1023793
1023794
1023795
1023796
1023797

ID 318 944 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na zboczu -topole, brzozy, robinie, karagany, na ziemi, w ściółce, grupa co najmniej 72 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 14/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1030157 fot.1030158 fot.1030159 fot.1030160 fot.1030161; siedlisko; fot.1030162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030157
1030158
1030159
1030160
1030161
1030162

ID 320 040 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID185 517; lokalizacja: Radomsko -pd-zach granica miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla na skraju lasu -m.in. klon, robinia, lipa, na ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 23/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1037667 fot.1037668 fot.1037669 fot.1037670 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1037667
1037668
1037669
1037670

ID 320 677 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km NW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 27" N i 19st 16' 51" E], DE44; data zbioru: 10 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawno, opuszczone przyleśne gospodarstwo, na liściastej ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 4/JN/15.04.2019; uwagi: fot.1041138 fot.1041139 fot.1041140; siedlisko; fot.1041141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041138
1041139
1041140
1041141

ID 320 693 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: około 750m na N-W od zabytkowego dworu, Chalin, pow. Międzychodzki, woj. Wielkopolskie, BC72; data zbioru: 13 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (buk, dąb, robinia, grab, leszczyna, na poboczu świerk), na ziemi, na poboczu drogi gruntowej, 3 owocniki; leg. det. Karolina Ferenc; eksykat: nie; uwagi: Obok owocniki Geastrum rufescens ID zgłoszenia: 320692!.; Owocniki:; fot.1041238 fot.1041239; Siedlisko:; fot.1041240 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1041238
1041239
1041240

ID 324 680 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 11 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, ziemia, 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: Oddz. 399.; fot.1079359 fot.1079360 fot.1079361 fot.1079362 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1079359
1079360
1079361
1079362

ID 326 532 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Wzgórze Pachołek, brzeg lasu przy ul. Spacerowej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 10 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas rzadkiego drzewostanu klonowego pomiędzy lasem bukowo-dębowym a ulicą, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: Na tym samym stanowisku występują również owocniki G. coronatum i G. quadrifidum.; fot.1102741 fot.1102742 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1102741
1102742

ID 326 535 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Zajęcza Dolina, ok. 500 m na W od Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 8 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: fot.1102750 fot.1102751 fot.1102752 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1102750
1102751
1102752

ID 327 330 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID318 944; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia, karagana, na ziemi, w ściółce, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1109750 fot.1109751; 26.10.; fot.1109752 fot.1109753 fot.1109754 fot.1109755 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109750
1109751
1109752
1109753
1109754
1109755

ID 327 468 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 50,5" N i 19st 22' 55,5" E], DE55; data zbioru: 13 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; pobocze drogi leśnej, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1110646 fot.1110647 fot.1110648; 12.10.; fot.1110649 fot.1110650 fot.1110651 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1110646
1110647
1110648
1110649
1110650
1110651

ID 328 947 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 44,3" N i 19st 23' 41,3" E], DE35; data zbioru: 16 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu -brzoza, leszczyna, czeremcha, osika i inne, na ziemi, na ściółce, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1122292 fot.1122293 fot.1122294 fot.1122295; siedlisko; fot.1122296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122292
1122293
1122294
1122295
1122296

ID 335 517 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km N od wsi Zalesiczki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 9' 57,5" N i 19st 25' 25" E], DE45; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa osik w borze sosnowym, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168220 fot.1168221 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168220
1168221

ID 335 520 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 12' 10,5" N i 19st 23' 52,8" E], DE35; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj boru sosnowego nad Widawką, na ściółce, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168241 fot.1168242 fot.1168243 fot.1168244 fot.1168245 fot.1168246 fot.1168247 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168241
1168242
1168243
1168244
1168245
1168246
1168247

ID 335 579 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID98 933; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 11' 50,5" N i 19st 23' 26" E], DE35; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -klon, jesion, brzoza, leszczyna i inne, na ziemi/ściółce, grupa ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: nowa grupa, ok 100 m na północ od tej z pierwotnego zgłoszenia !; fot.1168476 fot.1168477; owocniki z nowej, liczniejszej grupy; fot.1168478 fot.1168479 fot.1168480 fot.1168481 fot.1168482 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168476
1168477
1168478
1168479
1168480
1168481
1168482

ID 335 912 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km W od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 51" N i 19st 29' 10,7" E], DE56; data zbioru: 5 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze leśnej drogi w pobliżu strumienia, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1170636 fot.1170637 fot.1170638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1170636
1170637
1170638

ID 336 280 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 55,5" N i 19st 27' 59,5" E], DE46; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawne śródleśne gospodarstwo -sosna, brzoza, leszczyna, jabłoń, osika, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1173484 fot.1173485 fot.1173486 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173484
1173485
1173486

ID 336 376 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Świnoujście 200m na pd.zach od strzelnicy za ul.Rycerską, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB21; data zbioru: 3 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem, brzozą, ściółka, kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gwiazdosz potrójny fot.1174147 fot.1174148 fot.1174149 fot.1174150 fot.1174151 fot.1174152 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1174147
1174148
1174149
1174150
1174151
1174152

ID 339 891 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; również inne, na ściółce, pod klonem, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 13" N 19st 21' 55" E; fot.1192817 fot.1192818 fot.1192819 fot.1192820 fot.1192821 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1192817
1192818
1192819
1192820
1192821

ID 340 238 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na ściółce, 8 owocników w trzech punktach ( 5+1+3 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: gr. 1 w kępie rdestowców; fot.1194132 fot.1194133 fot.1194134; 2.; fot.1194135; gr. 3; fot.1194136 fot.1194137 fot.1194138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194132
1194133
1194134
1194135
1194136
1194137
1194138

ID 340 863 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Goleniów,skrzyzowanie u.Przestrzennej i Matejki, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 16 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren antropogeniczny,za garażami, jesion,akacja,klon jesionolistny, skraj sosnowego lasu komunalnego, organiczna,liściasta ściółka, dwa dojrzałe,zarodnikujace owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: gwiazdosz potrójny fot.1197133 fot.1197134 fot.1197135 fot.1197136 fot.1197137 fot.1197138 fot.1197139 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1197133
1197134
1197135
1197136
1197137
1197138
1197139

ID 341 353 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gajęcki Ług koło Niedżwiedzia,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 27 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren antropogeniczny, zarośnięte ruiny -lipy,lilaki, liściasta żyzna ściółka pod lipą, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gwiazdosz potrójny fot.1200444 fot.1200445 fot.1200446 fot.1200447 fot.1200448 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1200444
1200445
1200446
1200447
1200448

ID 342 209 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1,2 km na zach. od Danowa, przy drodze do Podańska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 21 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: antropogeniczne, ruiny zarośnięte Kl,Wb,Os, liściasta ściółka, trzy owocniki na pow. 1m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gwiazdosz potrójny fot.1205383 fot.1205384 fot.1205385 fot.1205386 fot.1205387 fot.1205388 fot.1205389 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1205383
1205384
1205385
1205386
1205387
1205388
1205389

ID 342 210 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Szczecin Płonia,ZPK Park leśny w Strudze, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 10 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: antropogeniczne, las mieszany/Kl,Ak,Brz/ na ruinach, liściasta, żyzna ściółka, kilkanaście owocników na pow 3m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gwiazdosz potrójny fot.1205395 fot.1205396 fot.1205397 fot.1205398 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1205395
1205396
1205397
1205398

ID 343 813 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, 20m na zach.od ulicy Zawrotnej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 4 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek porośnięty Czm,Brz,Os,Wb, ściółka, kilkanaście owocników na pow.4-5m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010372; uwagi: Gwiazdosz potrójny [bf:1216970] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1216970 ;

ID 349 833 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID320 677; lokalizacja: 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE44; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, dawne gospodarstwo -lipa, jesion, robinia, lilak i inne, na ziemi/ściółce, trzy grupki po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1266665 fot.1266666 fot.1266667 fot.1266668 fot.1266669 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266665
1266666
1266667
1266668
1266669

ID 351 438 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Jezioro Długie), 2 km na E od Ińska, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB80; data zbioru: 13 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na ziemi pod młodym Fagus sylvatica, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279746 fot.1279747 fot.1279748 fot.1279749 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279746
1279747
1279748
1279749

ID 352 026 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID318 944; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, karagana, na ziemi, grupa ponad 70 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 13' 48" N 19st 24' 36,5" E; fot.1286289 fot.1286290 fot.1286291 fot.1286292 fot.1286293; 9.10.; fot.1286294 fot.1286295 fot.1286296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286289
1286290
1286291
1286292
1286293
1286294
1286295
1286296

ID 356 532 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Stawno 6, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 22 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zarośli z topolami euroamerykańskimi na skarpie rzeczki Wisełka, ściółka pod topolą, kilka owocników na 2m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Gwiazdosz potrójny fot.1324361 fot.1324362 fot.1324363 fot.1324364 fot.1324365 fot.1324366; zarodniki 3,4-3,9 średnio 3,65 bez ornamentacji!; fot.1324367 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1324361
1324362
1324363
1324364
1324365
1324366
1324367

ID 356 595 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Hel, ul. Helska 2, Ośrodek Wypoczynkowy Delfin-Rewita Jurata, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 23 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik z irgą, bluszczem, rododendronem, cisem, jałowcem, sosną, jodłą, siwerkiem, na ziemi w igliwiu, 2 czarcie kręgi po 70 i 20 na terenie ośrodka i jeden krąg 20-owocnikowy przy ulicy, wiele pojedynczych i w grupach w ośrodku i poza nim. Razem około 180 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie przesłany do Anny Kujawy; uwagi: fot.1325271 fot.1325272 fot.1325273 fot.1325274 fot.1325275; wygląd owocników po zimie 26.03.2020 fot.1325276 fot.1325277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1325271
1325272
1325273
1325274
1325275
1325276
1325277

ID 357 573 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 7 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olchowo-topolowy nad strumieniem Jasień,przy ścieżce, pod drugiej stronie buczyna z silnym komponentem sosnowym, na ziemi, 6 owocników; leg. Michalina Sęktas, det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1335310]; fot.1335929 fot.1335930 fot.1335931 fot.1335932 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1335310 ;

ID 358 913 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk-Jelitkowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 23 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie z przewagą sosny czarnej (sosna czarna, wiąz, osika) przy deptaku/scieżce rowerowej wzdłuż plaży, na ziemii pod sosnami między krzewami, Okolo 10 owocników; leg. Marian Sęktas, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK u Anny Kujawy; uwagi: Oznaczony mikroskopowo przez kustosza Anne Kujawę; [bf:1322981] fot.1349598 fot.1349599 fot.1349600 fot.1349601 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1322981 ;

ID 358 915 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Sopot, Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 28 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg olchowy z udziałem m.in. wiązu i jesionu, na ziemi (suchych liściach), 3 owocniki przy ścieżce rowerowej; leg. Marian Sęktas, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK u Anny Kujawy; uwagi: Oznaczone mikroskopowo przez kustosza Annę Kujawę; [bf:1322992] fot.1349615 fot.1349616 fot.1349617 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1322992 ;

ID 360 023 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Wierzbiny koło Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 6 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: antropogeniczne, zacieniony tył posesji, jarzębina świerk, sosna, ziemia, z dodatkiem popiołu z ogniska, 6 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: G.triplex rósł na 0,25 m2 w towarzystwie G. fimbriatum fot.1362192 fot.1362193 fot.1362194 fot.1362195 fot.1362196 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1362192
1362193
1362194
1362195
1362196

ID 361 064 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,109633 19,422963], DE45; data zbioru: 10 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w borze sosnowym, na skraju drogi, na ziemi/ściółce, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1371805 fot.1371806 fot.1371807 fot.1371808 fot.1371809 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371805
1371806
1371807
1371808
1371809

ID 361 312 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Osiedle Leśne Dąbrówka, Radomsko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,033242 19,366487], DE55; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne, liściaste zarośla, na ściółce, grupa co najmniej 14 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1373781 fot.1373782 fot.1373783 fot.1373784 fot.1373785 fot.1373786 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1373781
1373782
1373783
1373784
1373785
1373786

ID 361 720 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 0,7 km NW od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0436 19,3878], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze szosy, przydrożne zarośla, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1377302 fot.1377303 fot.1377304 fot.1377305 fot.1377306 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1377302
1377303
1377304
1377305
1377306

ID 362 122 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 50.069936, 20.062516, pow. krakowski, woj. malopolskie; data zbioru: 6 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Modrzew, we mchu, w grupie; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: Tak, wysle kustoszowi; uwagi: Obserwowany kilka sezonow, https://www.youtube.com/watch?v=yf6ubM-sudQ!; fot.1380267 fot.1380268 [fotografie: tak];

1380267
1380268

ID 362 455 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Wzgórza Bukowe, 0,1 km na NW od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler dębów przydrożnych, na skraju buczyny z domieszką innych gatunków drzew liściastych, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382797 fot.1382798 fot.1382799 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382797
1382798
1382799

ID 363 028 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Kol. Dobryszyce; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1478 19,4365], DE45; data zbioru: 20 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -gł. leszczyny, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1387563 fot.1387564 fot.1387565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387563
1387564
1387565

ID 363 526 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Brudzice; gm. Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1737 19,3588], DE45; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zarośla na obrzeżach boru sosnowego; sosna, robinia, brzoza i inne, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1390649 fot.1390650 fot.1390651 fot.1390652 fot.1390653 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390649
1390650
1390651
1390652
1390653

ID 363 642 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID320 677; lokalizacja: 1 km NW od wsi Adamów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE44; data zbioru: 23 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, dawne przyleśne gospodarstwo; robinia, lilak, jesion i inne, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1391254 fot.1391255 fot.1391256 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1391254
1391255
1391256

ID 365 325 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID318 944; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, karagana, na ziemi, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1404364 fot.1404365 fot.1404366 fot.1404367 fot.1404368 fot.1404369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404364
1404365
1404366
1404367
1404368
1404369

ID 371 797 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Szczepocice Rządowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0276 19,3431], DE55; data zbioru: 3 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla; robinia, sosna, na ściółce, grupa co najmniej 18 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1477056 fot.1477057 fot.1477058 fot.1477059 fot.1477060 fot.1477061 fot.1477062 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1477056
1477057
1477058
1477059
1477060
1477061
1477062

ID 372 545 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Niemce, 51.362640, 22.671062, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE18; data zbioru: 26 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, przy zmurszałym pniu dębowym, jeden owocnik; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1483399 fot.1483400 [fotografie: tak];

1483399
1483400

ID 373 625 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,7 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1494938 fot.1494939 fot.1494940 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1494938
1494939
1494940

ID 374 515 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: ok 1km na SE od Olsztyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 30 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką graba,sosny, na ziemi, około 15 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1502367 fot.1502368 fot.1502369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502367
1502368
1502369

ID 374 780 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: Gdańsk-Świbno, nad Przekopem Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg osikowo-wierzbowy z klonem, jaworem, olchą, głogiem, jesionem, dębem, na ziemi wśród listowia i traw, 6 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1504998 fot.1504999 fot.1505000 fot.1505001 [fotografie: tak];

1504998
1504999
1505000
1505001

ID 374 855 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 200m NW od wzniesienia Moczydłka, Libiąż, pow. chrzanowski, woj. małopolskie, DF65; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w śródpolnym zadrzewieniu sosna, brzoza, dąb, głóg., na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Marcin Bułakowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany; uwagi: fot.1505898 fot.1505899 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505898
1505899

ID 375 038 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID98 933; lokalizacja: 1-1,5 km NE od wsi Borowa, pow. radomszczański, woj. łódzkie [Przybliżone namiary jednej z grup: 51,2004 19,3910], DE35; data zbioru: 26 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -jesion, klon, brzoza, wiąz, dąb, na ziemi, ponad 100 owocników w czterech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu;

gwiazdosz potrójny bo1
gwiazdosz potrójny bo2
gwiazdosz potrójny bo4
gwiazdosz potrójny bo5
gwiazdosz potrójny bo6
gwiazdosz potrójny bo7
gwiazdosz potrójny bo8

ID 375 045 oznaczenie: Geastrum triplex; lokalizacja: 1 km S od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1444 19,4887], DE46; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas drzew i krzewów w otoczeniu śródleśnego stawu rybnego, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

gwiazdosz potrójny kl1
gwiazdosz potrójny kl2
gwiazdosz potrójny kl3
gwiazdosz potrójny kl4 siedlisko

ID 375 073 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID318 944; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 17 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, karagana, na ziemi/ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu;

gwiazdosz potrójny gk1
gwiazdosz potrójny gk2
gwiazdosz potrójny gk4
gwiazdosz potrójny gk5
gwiazdosz potrójny gk7
gwiazdosz potrójny gk8

ID 375 088 oznaczenie: Geastrum triplex; • potwierdzenie ID98 933; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,2004 19,3908], DE35; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -jesion, klon, brzoza, wiąz, dąb, na ziemi/ściółce, ponad 60 owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu;

gwiazdosz potrójny bo1
gwiazdosz potrójny bo2
gwiazdosz potrójny bo4
gwiazdosz potrójny bo5
gwiazdosz potrójny bo7
gwiazdosz potrójny bo8
gwiazdosz potrójny bo10
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji