Tx: 2100
grzyby.pl

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

gwiazda wieloporowa, wieloporek gwiaździsty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)

opis

Owocniki znacznie różnią się wielkością. Ilość trzonków podpierających główkę też jest zmienna.
Owocnik formy typowej dla gwiazdoszy (Geastrum), dojrzały zwykle duży, w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, uniesionej na kilku kolumienkach i gwiaździstej podstawy. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone na szczycie, 30-60 mm średnicy; brudnobiałe do brązowych; u podstawy z dobrze wykształconym sznurem grzybni, u dojrzałych egzemplarzy zostaje wyraźny ślad po tym sznurze.

space

Osłona wewnętrzna kulista lub nieco spłaszczona, średnicy 20-60(130) mm, biaława, ze srebrzystym połyskiem, z czasem jasnoochrowa do brązowej; grubo pergaminowata; z 5-30 wzgórkami, wysokości 0.5 mm, na szczycie każdego wzniesienia w miarę dojrzewania pojawia się okrągły otworek przez który są uwalniane zarodniki; sama główka jest uniesiona na 8-31 kolumienkach, długości (2)3-5(6) mm, barwy endoperydium; wewnątrz główki jest analogiczna liczba kolumelli, wznoszących się do 20 mm.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, o długich do kilku µm kolcach, brązowe, 6-7.5 µm średnicy (bez kolców).

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.13 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Bardzo rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska. Owocniki wyrastają, od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu, także pod krzewami i w zaroślach.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#8
mz.061012-1
leg. Marek Zychla
/łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Ceynowa-Giełdoń (2000)[1359]Ceynowa-Giełdoń (2000) Myriostoma coliforme Corda – jeden z najrzadszych grzybów Polski – nadal w Toruniu.[1359], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Łuszczyński (2020)[1908]Łuszczyński (2020) Gwiazda wieloporowa Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda.[1908], Pawłowski & Adamska (2008)[2042]Pawłowski & Adamska (2008) Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu.[2042], Skirgiełło (1990)[3778]Skirgiełło (1990) Synanthropization of the Polish mycoflora.[3778], Stasińska (2008)[2230]Stasińska (2008) The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland.[2230], Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2017)[2426]Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2017) Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy.[2426], Wilga i Wantoch-Rekowski (2014a)[2485]Wilga i Wantoch-Rekowski (2014a) Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce. ? Acta Bot. Cassub. 13: 55-59.[2485], Zychla (2007)[2570]Zychla (2007) Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51[2570]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 272022 BC98 47383 BC99 120350 CC27 271515 313765

ID 47 383 oznaczenie: Myriostoma coliforme; lokalizacja: Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa, BC98; data zbioru: 12 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg z robinią akacjową, nachylenie 45stopni, nasłonecznione, na ziemi, piaszczyste, w grupie, 5 owocników; leg. det. Marek Zychla; eksykat: TAK (w zielniku UAM w Poznaniu); uwagi: fot.61756 fot.61757 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51;

61756
61757

ID 120 350 oznaczenie: Myriostoma coliforme; lokalizacja: Park podworski w Poznaniu-Radojewie położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty. [N 52°29'51,82" E 16°57'16,70"], BC99; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stanowisko położone na wshodnim skraju parku, na lekkim wzniesieniu, bezpośrednio przy stanowisku klon, dąb, jesion, ogólnie łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan, na ściółce, grupa kilku owocników: 8 dobrze zachowanych, 3 znacznie podniszczone; leg. Barbara K., det. Anna Kujawa; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47383; fot.215009 fot.215010 fot.215011 fot.215012 fot.215013; Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS. [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215009
215010
215011
215012
215013

ID 271 515 oznaczenie: Myriostoma coliforme; lokalizacja: Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. -kujawsko-pomorskie, CC27; data zbioru: 15 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.802154 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802154

ID 313 765 oznaczenie: Myriostoma coliforme; • potwierdzenie ID271 515; lokalizacja: Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC27; data zbioru: 23 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na ziemi, 22 owocniki; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.993395 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2017. Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73 (4): 325-330;

993395
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji