grzyby.pl

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

gwiazda wieloporowa, wieloporek gwiaździsty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
12.10.2006, łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo; copyright © by Marek Zychla
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)

opis

Owocniki znacznie różnią się wielkością. Ilość trzonków podpierających główkę też jest zmienna.
Owocnik formy typowej dla gwiazdoszy (Geastrum), dojrzały zwykle duży, w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, uniesionej na kilku kolumienkach i gwiaździstej podstawy. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone na szczycie, 30-60 mm średnicy; brudnobiałe do brązowych; u podstawy z dobrze wykształconym sznurem grzybni, u dojrzałych egzemplarzy zostaje wyraźny ślad po tym sznurze.

Zewnętrzna osłona (egzoperydium) pęka gwiaździście na 6-9 (11) trójkątnych ramion, niehigroskopijnych; ramiona początkowo białawe, potem ciemnieją, żółtawe, ochrowe do brązowych; ramiona rozpostarte poziomo do podgiętych; dojrzałe okazy bardzo duże, 80-130 (170) mm średnicy; wewnętrzna powierzchnia ramion brązowa, pęka na nieregularne łatki i stopniowo odpada pozostawiając wyżłobienia i wnęki.

Osłona wewnętrzna kulista lub nieco spłaszczona, średnicy 20-60 (130) mm, biaława, ze srebrzystym połyskiem, z czasem jasnoochrowa do brązowej; grubo pergaminowata; z 5-30 wzgórkami, wysokości 0.5 mm, na szczycie każdego wzniesienia w miarę dojrzewania pojawia się okrągły otworek przez który są uwalniane zarodniki; sama główka jest uniesiona na 8-31 kolumienkach, długości (2) 3-5 (6) mm, barwy endoperydium; wewnątrz główki jest analogiczna liczba kolumelli, wznoszących się do 20 mm.

Gleba czekoladowobrązowa.Owocnik formy typowej dla gwiazdoszy (Geastrum), dojrzały zwykle duży, w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, uniesionej na kilku kolumienkach i gwiaździstej podstawy. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone na szczycie, 30-60 mm średnicy; brudnobiałe do brązowych; u podstawy z dobrze wykształconym sznurem grzybni, u dojrzałych egzemplarzy zostaje wyraźny ślad po tym sznurze.

space

Osłona wewnętrzna kulista lub nieco spłaszczona, średnicy 20-60 (130) mm, biaława, ze srebrzystym połyskiem, z czasem jasnoochrowa do brązowej; grubo pergaminowata; z 5-30 wzgórkami, wysokości 0.5 mm, na szczycie każdego wzniesienia w miarę dojrzewania pojawia się okrągły otworek przez który są uwalniane zarodniki; sama główka jest uniesiona na 8-31 kolumienkach, długości (2) 3-5 (6) mm, barwy endoperydium; wewnątrz główki jest analogiczna liczba kolumelli, wznoszących się do 20 mm.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, o długich do kilku µm kolcach, brązowe, 6-7.5 µm średnicy (bez kolców).Zarodniki kuliste, o długich do kilku µm kolcach, brązowe, 6-7.5 µm średnicy (bez kolców).

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.13 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Bardzo rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska. Owocniki wyrastają, od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu, także pod krzewami i w zaroślach.Bardzo rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska. Owocniki wyrastają, od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu, także pod krzewami i w zaroślach.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061012.1.mz - Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa); łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo
061012-1
leg. Marek Zychla
/łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo/ #8